na stronie:
Dokumentacja

Jak zapewnić sądową ochronę prawa do informacji?

27 maja 2022 roku, w godzinach 12.00-15.30 zapraszamy na Uniwersytet Wrocławski. Pod opieką merytoryczną dr hab. Michała Bernaczyka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego będziemy rozmawiać o tym, jak zapewnić sądową ochronę prawa do informacji. Dyskusję zainspirują i wzbogacą swoją wiedzą i doświadczeniem wyjątkowi goście, o których przeczytacie w programie poniżej. Uwaga: Osoby chętne do uczestniczenia w dyskusji…

Dokumentacja

Komu posłużyła reforma sądownictwa powszechnego z 2017 roku- raport

W 2017 roku spotkaliśmy się z aktywnymi obywatelkami i obywatelami, by zastanowić się, jak możemy sprawdzić efekty zmian w sądach powszechnych wprowadzonych ustawą z 12 lipca 2017 roku. Dwa lata później zaczęliśmy przyglądać się efektom reformy. Zapytaliśmy wszystkie sądy powszechne – w sumie jest ich 373, w tym 317 sądów rejonowych, 45 sądów okręgowych i…

Dokumentacja

Sieć Obywatelska Watchdog Polska o „ustawie kagańcowej”

Przedstawiamy przemówienie Aliny Czyżewskiej z 14 stycznia 2020 roku, podczas obrad Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności, w związku z procedowaniem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 30, druki sejmowe nr 69 i 107). Nagranie całych obrad   Szanowni Państwo, reprezentuję obywatelski…

Dokumentacja

Marsz Tysiąca Tóg – tym razem rzeczywista „sprawa polska” (obywatelska)

Ten tydzień spędziliśmy w Senacie. Alina Czyżewska, nasza rzeczniczka, obserwowała prace nad ustawą kolejny raz reformującą sądownictwo. I – nie waham się tego powiedzieć –  kolejny raz nie w tym miejscu, gdzie trzeba. To, co dziś się proponuje tylko pogarsza sytuację. Choć wiemy, że znajdzie się wiele zmobilizowanych wyborców partii rządzącej, zachęcamy by pokazali co…

Dokumentacja

Watchdog w sądzie – styczeń 2020

Rok 2020 w sądzie zaczyna się w miarę spokojnie – w styczniu czeka nas 9 spraw – 5 naszych, w tym dwie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i 4 klientów naszego poradnictwa, do których się przyłączyliśmy. 8 stycznia 2020 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. II SA/Wa 1385/19. Godzina.9.20 sala F. Sprawa z Ministerstwem Obrony Narodowej. 7…

Dokumentacja

2020 – rok zwiększania skuteczności

Rok, który nas czeka, jest zawsze trochę inny niż spodziewamy się na początku. Kształtują go wydarzenia i możliwości. Nasze plany często są zbyt wielkie w stosunku do tych 365 dni (choć w nadchodzącym roku 366!). Zawsze jednak ich główne założenia udaje się wykonać. W tym roku zapowiadamy ilość działań nieco ostrożniej, gdyż najbardziej będzie nam…

Dokumentacja

2019 rok – chodziliśmy w starych i nowych butach

Do wydarzeń z 2019 roku podchodzimy spokojnie. Rok ten nudny nie był. Obfitował w sporo sukcesów, ale też nie wprawiał w euforię. To był taki solidny rok. I tego nam było trzeba. Potyczki o jawność W tym roku odnieśliśmy kilka ważnych zwycięstw sądowych. Wyjątkowo cieszy nas wyrok w sprawie jawności nagrań z kamer Straży Marszałkowskiej…

Dokumentacja

Solidarnie na rzecz praw człowieka w Rosji

W zeszłym roku – z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka – pisaliśmy o słowach zagranicznego dziennikarza „W Polsce ludzie nie są wolni, gdyż sami postanowili nie korzystać ze swoich praw…. Sami się zniewolili”. Mamy nadzieję, że skutecznie z tą opinią polemizowaliśmy. W tym roku wzywamy do SOLIDARNOŚCI z Rosjanami. Z tymi, którzy w Rosji chcą…

Dokumentacja

Wygraliśmy przed WSA z Prezesem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu  nie chciał ujawnić wynagrodzeń delegowanych pracowników sądu. WSA zobowiązał  go do rozpatrzenia wniosku. Dowiedzieliśmy się, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zatrudnił dwóch pracowników, mimo brakujących etatów urzędniczych, by po niespełna miesiącu oddelegować ich do Ministerstwa Sprawiedliwości. Z przekazanych nam informacji wynikało, że wynagrodzenia oddelegowanych pracowników są nawet czterokrotnie wyższe niż…

Dokumentacja

Tajemniczy algorytm losowania sędziów

WSA w Warszawie uznał, że kod źródłowy Systemu Losowego Przydziału Spraw w sądach powszechnych nie stanowi informacji publicznej. Zdaniem sądu nadzorowanie funkcjonowania narzędzi wykorzystywanych przez administrację nie jest rolą społeczeństwa, lecz profesjonalnych służb. Wprowadzenie komputerowego losowania 12 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa o ustroju sądów powszechnych wprowadzająca losowy system doboru sędziów w sądach…

Dokumentacja

Dostęp do informacji nie w celach prywatnych – orzekł NSA

20 września 2018 roku zapadł w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wyrok, który godzi w istotę prawa do informacji. Sędziowie uznali, że udostępnienie informacji jest zależne od intencji wnioskodawcy. Nim sprawa trawiła przed NSA, a wcześniej do WSA, w sierpniu 2017 roku do Prezesa jednego z sądów okręgowych wpłynął następujący wniosek o informację publiczną: Czy Prezes Sądu,…

Dokumentacja

Sądny dzień – 2:2

We wtorek, 23 października, Sieć Obywatelska Watchdog Polska spotkała się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym z Kancelarią Prezydenta, PIS-em i Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA, godzina 11:30, Sala E WYGRANA Sprawa z Kancelarią Prezydenta ciągnie się już od wielu lat, zaczęła się jeszcze za prezydentury Bronisława Komorowskiego. Bartosz Wilk z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska wnioskował w…

Dokumentacja

Protokoły z rozmów z kandydatami do SN

Krajowa Rada Sądownictwa udostępniła na nasz wniosek protokoły z rozmów z osobami kandydującymi do Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, że 30 lipca 2018 r. skierowaliśmy do KRS wniosek o udostępnienie: imion i nazwisk kandydatów do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, skanów dokumentów jakie złożyły osoby kandydujące do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. W odpowiedzi z…

Dokumentacja

Skarżymy Krajową Radę Sądownictwa

Z coraz większym niepokojem obserwujemy zmiany w sądownictwie prowadzące do stopniowego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy ustawodawczej i wykonawczej. Chcąc bliżej przyjrzeć się kolejnemu etapowi tego procesu – wyborom nowych sędziów Sądu Najwyższego – wysłaliśmy do Krajowej Rady Sądownictwa trzy wnioski o informację publiczną. Odpowiedź na pierwszy wniosek przedłużono do 30 września, na drugi odpowiedziano, że…

Dokumentacja

Czy politycy mają dostęp do akt postępowań w sprawie katastrofy smoleńskiej?

 29 maja 2018 roku zwróciliśmy się do Prokuratury Krajowej z wnioskiem o informację publiczną, w którym prosimy o podanie imion i nazwisk osób mających wgląd w akta spraw dotyczących katastrofy smoleńskiej i otrzymujących informacje o prowadzonych postępowaniach. Prokuratura uznała, że nie może nam udostępnić tych danych, więc złożyliśmy skargę do sądu administracyjnego. Ustawa Prawo o…