na stronie:
Dokumentacja

Czy politycy przyłączą się do „Paktu dla jawności”?

25 października, wspólnie z innymi organizacjami społecznymi, spotkaliśmy się z przedstawicielami klubów i kół partyjnych, by porozmawiać o zmianach w ustawie o dostępie do informacji publicznej i jawności jako elemencie państwa prawa. Celem spotkania było ustalenie planu współpracy i pozyskanie polityków “dla sprawy”. I to nam się udało! Ale przed nami jeszcze sporo pracy. Razem…

Dokumentacja

Jak zapewnić sądową ochronę prawa do informacji?

27 maja 2022 roku, w godzinach 12.00-15.30 zapraszamy na Uniwersytet Wrocławski. Pod opieką merytoryczną dr hab. Michała Bernaczyka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego będziemy rozmawiać o tym, jak zapewnić sądową ochronę prawa do informacji. Dyskusję zainspirują i wzbogacą swoją wiedzą i doświadczeniem wyjątkowi goście, o których przeczytacie w programie poniżej. Uwaga: Osoby chętne do uczestniczenia w dyskusji…

Dokumentacja

Wielka ciemność przykryje Polskę?

Zazwyczaj, gdy omawia się wniosek Małgorzaty Manowskiej do Trybunału Konstytucyjnego, podaje się przykłady tego, czego nie będzie wiadomo po wyroku. W rzeczywistości jednak nie wiadomo, czego dokładnie nie będzie wiadomo, gdyż wniosek ten zarzuca konkretnym przepisom ustawy nieokreśloność. Dlatego, póki Trybunał Konstytucyjny ich nie „określi”, nie dowiemy się tego, co się zaciemni. A, że się…

Dokumentacja

Co władza chce ukryć?

24 lutego 2021 roku gruchnęła informacja o tym, że Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego – sędzia Małgorzata Manowska – złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący stwierdzenia niezgodności z Konstytucją szeregu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie minęły dwa miesiące 2021 roku, a to już czwarty sygnał o próbie ograniczenia jawności. Co się dzieje?! Niewątpliwie…

Dokumentacja

Zagrożenie zażegnane (na razie?)

1 grudnia 2020 roku zakończyła się konferencja uzgodnieniowa po konsultacjach zmian projektu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Zmiany były konieczne, by dostosować ustawę do nowej dyrektywy unijnej. Przy okazji jednak próbowano wprowadzić niebezpieczne zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Na szczęście udało się temu zapobiec. Jaki był powód…

Dokumentacja

Wielka ściema

Służby specjalne przygotowały kolejny projekt ustawy o jawności życia publicznego. Opublikowany w czasie największej zawieruchy wokół sądów (13 grudnia 2017), cichutko wprowadził … zmniejszenie jawności. A w każdym razie zmniejszył ją dla obywateli. Służby być może poszerzyły swoje możliwości. Z naszej analizy tego, co zaproponowano po dwóch turach konsultacji, wynika, że: – Wysiłek obywateli, którzy…

Dokumentacja

2018 – rocznice, wybory, nowe otwarcia

W tym roku przypada setna rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę. I choć nie można powiedzieć, że mamy za sobą jednocześnie sto lat wolności, to jednak przez ten czas Polska przeszła długą i ważną drogę. Ostanie piętnaście z tych stu lat, to czas, kiedy działała Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Czy nasza praca ma dla kraju istotne…

Dokumentacja

Ustawa o „jawności” a „zdrowe zęby demokracji”

Serce nam rośnie, gdy widzimy jak wiele osób chce dyskutować o treści projektu ustawy o jawności życia publicznego.Jedną z nich jest autor publikacji o lokalnych inicjatywach strażniczych – Karol Mojkowski. W swojej opinii odnosi się do potencjalnie negatywnego wpływu proponowanych przepisów na kontrolę obywatelską. Jako, że jest to jedna z ważniejszych spraw dla misji naszej…

Dokumentacja

Pomóż nam zaplanować działania na najbliższe trzy lata

Nadszedł czas planowania działań Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska na następne kilka lat. Nasz poprzedni plan kończy się w tym roku. Obejmował 7 lat! Tym razem planujemy tylko trzy. Jesteśmy już bardziej dojrzali i świadomi wyzwań, fundamenty ruchu na rzecz jawności są położone, obywatele i obywatelki są gotowi do mobilizacji, a priorytety działań dosyć wyraźnie się…

Dokumentacja

Ustawa o dostępie do informacji publicznej – dobra czy zła?

15-lecie ustawy o dostępie do informacji publicznej to dobra okazja do zadania pytania, czy można ją winić za obecne problemy z jawnością w Polsce. Często odpowiedzialnością za niekorzystne rozstrzygnięcia sądu obarcza się prawo, uważając je za niesprawiedliwe czy niedoskonałe. To wygodna wymówka, zwłaszcza dla polityków, którzy też lubią zasłaniać się niedoskonałym prawodawstwem i usprawiedliwiać nim…