na stronie:
Dokumentacja

21 lat później

6 września 2022 r. mija 21 lat Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z pewnością prawo do informacji jest dziś bardziej znane. Czy jednak, z perspektywy czasu, możemy powiedzieć, że ustawa gwarantuje ochronę standardów zapisanych w art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz art. 61 Konstytucji RP?…

Dokumentacja

Jak zapewnić sądową ochronę prawa do informacji?

27 maja 2022 roku, w godzinach 12.00-15.30 zapraszamy na Uniwersytet Wrocławski. Pod opieką merytoryczną dr hab. Michała Bernaczyka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego będziemy rozmawiać o tym, jak zapewnić sądową ochronę prawa do informacji. Dyskusję zainspirują i wzbogacą swoją wiedzą i doświadczeniem wyjątkowi goście, o których przeczytacie w programie poniżej. Uwaga: Osoby chętne do uczestniczenia w dyskusji…

Dokumentacja

Ucieczka od jawności – po decyzji Trybunału o majątkach

Nie będzie jawności ani majątku dzieci polityków, ani małżonków, ani jawności oświadczeń majątkowych ministrów. Trybunał Konstytucyjny rozciągnął kwestie poruszone we wniosku Prezydenta RP, dotyczące konieczności przedstawiania majątku dzieci własnych, przysposobionych i dzieci małżonka, na wszystkie przepisy ustawy. I stwierdził, że Prezydent w ogóle nie może podpisać ustawy, która miała przynieść jawność w kilku ważnych kwestiach. Choć…

Dokumentacja

Polska mówi „pa” jawności i praworządności

Unia Europejską jest poważną organizacją, opartą na pewności prawa. (…) Unia Europejska jest oparta na prawie. Prawo jest takie samo dla wszystkich. Ponieważ jest uczciwe, przewidywalne, ponieważ jest wypełniane* – usłyszał Premier Mateusz Morawiecki podczas debaty Parlamentu Europejskiego na temat rządów prawa w Polsce. Nie minął miesiąc, a Trybunał Konstytucyjny zajmie się przepisami niewygodnymi dla…

Dokumentacja

Wielka ciemność przykryje Polskę?

Zazwyczaj, gdy omawia się wniosek Małgorzaty Manowskiej do Trybunału Konstytucyjnego, podaje się przykłady tego, czego nie będzie wiadomo po wyroku. W rzeczywistości jednak nie wiadomo, czego dokładnie nie będzie wiadomo, gdyż wniosek ten zarzuca konkretnym przepisom ustawy nieokreśloność. Dlatego, póki Trybunał Konstytucyjny ich nie „określi”, nie dowiemy się tego, co się zaciemni. A, że się…

Dokumentacja

Co władza chce ukryć?

24 lutego 2021 roku gruchnęła informacja o tym, że Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego – sędzia Małgorzata Manowska – złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący stwierdzenia niezgodności z Konstytucją szeregu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie minęły dwa miesiące 2021 roku, a to już czwarty sygnał o próbie ograniczenia jawności. Co się dzieje?! Niewątpliwie…

Dokumentacja

W praworządnym państwie „wyroku” by nie było

W kontekście „wyroku” Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją przerywania ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, podnieśliśmy już kwestię legalności działania Trybunału Konstytucyjnego i powołania sędziów. Te wpływają zarówno na legalność podejmowanych decyzji, jak i na niezależność TK od aktualnie rządzącej większości. Tym razem…

Dokumentacja

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie aktualnego kryzysu społecznego

Solidarni w obronie naszych praw i wolności. My, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych stanowczo sprzeciwiamy się działaniom władz, które prowokują napięcia społeczne i prowadzą do ich eskalacji. Polki i Polacy w całym kraju odpowiedzieli masowymi protestami na ograniczenie praw podstawowych kobiet wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 22 października 2020 r. Bezprecedensowa mobilizacja,…

Dokumentacja

Co rząd zrobił dla jawności w 2019 roku?

W ramach podsumowań 2019 roku postanowiliśmy przyjrzeć się temu, co rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił w 2019 roku dla jawności w zakresie tworzonego prawa. Wiele lat temu podobną akcję prowadziła Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych, która co roku odpytywała polityków wszystkich opcji parlamentarnych.  Styczeń – luty 2019 22 lutego 2019 Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy…

Dokumentacja

Spotkania najważniejszych osób w państwie poza kontrolą – Znamy uzasadnienie wyroku NSA w sprawie kalendarza sędzi Juli Przyłębskiej.

Czy może być coś bardziej precyzyjnego do oceny pracy osób decyzyjnych w państwie niż ich kalendarze? W jaki sposób inaczej sprawdzić, z kim, w jakim celu i kiedy się spotykają? Już od kilku lat próbujemy przekonać sądy do tego, że kalendarze, m.in. ministrów, powinny być jawne. Pisaliśmy o tym m.in.: Kalendarze niezgody, Kalendarz Top Secret…

Dokumentacja

Z kim spotyka się Prezes Trybunału Konstytucyjnego? O jawności kalendarzy wypowie się Naczelny Sąd Administracyjny

Dostępność informacji o tym, z kim się spotykają osoby pełniące funkcje publiczne i mające wpływ na ważne decyzje w państwie, ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania niepożądanym praktykom w demokracji. Przykładem niepokojących zjawisk są opisane przez Gazetę Wyborczą spotkania szefa partii politycznej, Premiera i Prezes Trybunału Konstytucyjnego. AKTUALIZACJA: Naczelny Sąd Administracyjny oddalił naszą skargę, odwołując się…

Dokumentacja

Znamy autorów ekspertyz w sprawie OFE

Pod koniec 2018 r. poznaliśmy w końcu treść ekspertyz i opinii zamówionych przez Bronisława Komorowskiego w sprawie tzw. skoku na OFE. Dzień przed gwiazdką podpisano natomiast w Kancelarii dokument, w którym ujawniono autorki i autorów tychże ekspertyz. To rezultat wieloletnich bojów sądowych, zakończonych ostatnio dwoma korzystnymi wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pod koniec października NSA oddalił…

Dokumentacja

Demokracja potrzebuje odważnych ludzi

Dlaczego politykom tak łatwo przychodzi dewaluowanie pracy sądów i Trybunału Konstytucyjnego w Polsce? Szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości ma ogromne znaczenie dla ochrony praw i wolności, dla tworzenia poczucia sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Przyglądając się wprowadzanym zmianom w wymiarze sprawiedliwości przez aktualną większość parlamentarną, można nabrać przekonania, że demokratyczne państwo prawa nie ma się dobrze. Jednak patrząc…

Dokumentacja

Trybunał Konstytucyjny o informacji publicznej przetworzonej – wyrok

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej jest zgodny z Konstytucją RP. Ustne uzasadnienie wyroku pozwala mieć cień nadziei i sporo obaw Po pierwsze Trybunał odniósł się do fundamentalnej kwestii związanej z informacją publiczną przetworzoną, przypominając, jaki był zamysł ustawodawcy. Zdaniem Trybunału informacja przetworzona to nowa…

Dokumentacja

Trybunał Konstytucyjny o informacji publicznej przetworzonej

18 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny wypowie się na temat informacji publicznej przetworzonej, która przysparza osobom walczącym o jawność wiele problemów. Wyrok będzie dotyczył sprawy, która toczyła się od 2012 roku i zakończyła się wyrokiem NSA z 7 sierpnia 2014 r., który oddalił skargę kasacyjną wnioskodawcy. Autor wniosku zwrócił się do Urzędu Kontroli Skarbowej o…