na stronie:
Dokumentacja

Sądny dzień

We wtorek, 23 października, Sieć Obywatelska Watchdog Polska spotka się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym z Kancelarią Prezydenta, PIS-em  i Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA, godzina 11:20, Sala E Pierwszą sprawą, którą mamy tego dnia przed NSA, nie jest żadna z wyżej opisanych. To sprawa lokalnego dziennikarza, do której przystąpiliśmy. Wniosek dotyczył  wysokości nagród przyznanych pracownikom…

Dokumentacja

Nasze sprawy sądowe – rzeźbienie państwa prawa

W ciągu 15 lat naszej działalności uczestniczyliśmy w około 650 sprawach sądowych. Niektóre rozpoczynaliśmy samodzielnie, inne wspieraliśmy, do niektórych się przyłączaliśmy, wszystkie dotyczyły dostępu do informacji publicznej. Wystarczyłoby zatem, aby urzędy realizowały swój ustawowy obowiązek, udostępniając dane, i nie musielibyśmy pisać setek stron skarg, spędzać wielu godzin w sądach, angażując na przestrzeni tych lat całe…

Dokumentacja

Obserwuj wybory!

Wybory są świętem demokracji. To moment, w którym dostajemy do ręki jeden z najsilniejszych instrumentów rozliczania władzy i wpływania na nią. Rzadko mamy okazję celebrować go odpowiednio. „Odpowiednio”, czyli pobudzając emocje. Na przykład patrząc na liczenie głosów, zachowania wyborców i komisji, wysypywanie głosów z urny. Może czas poczuć te emocje? Może czas skorzystać z prawa?…

Dokumentacja

Sprawdź, czy Twój kandydat stawia na jawność

Już w niedzielę wybory samorządowe. Kandydaci składają wiele obietnic, a my, idąc do urn wyborczych, mamy nadzieję, że przynajmniej część z nich zrealizują. Czy poza nową szkołą czy przedszkolem kandydaci w Waszych okręgach obiecywali więcej jawności w samorządzie? Snując przed wyborcami plany dotyczące nowych inwestycji, podkreślali, że będą transparentne? Jeśli nie, macie jeszcze kilka dni,…

Dokumentacja

Nagrody tylko dla wytrwałych

Ponad dwa lata temu zapytaliśmy Prezydenta Miasta Bytomia, którzy pracownicy urzędu otrzymali w 2015 roku nagrody, w jakiej wysokości i jakie osiągnięcia były brane pod uwagę. Okazuje się jednak, że choć premie zwykle stanowią powód do dumy, urząd nie zamierza się głośno chwalić komu i dlaczego je przyznaje. 22 lutego 2016 r. poprosiliśmy Prezydenta Bytomia…

Dokumentacja

Co sądzimy o projekcie Regulaminu konkursu „Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich”?

Narodowy Instytut Wolności opublikował Regulamin Konkursu Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Wskaźnik do osiągnięcia w ciągu 12 lat – 500 inicjatyw. Pieniędzy na jedną organizację dosyć dużo – można otrzymać od 20 do 200 tys. złotych na dwa lata. Czy jednak tym, którzy mają już doświadczenie, uda się spełnić kryteria? Czy aby…

Dokumentacja

Festiwalowe petycje – czas start!

Im bardziej w powietrzu wyczuwamy pierwsze oznaki jesieni, tym bardziej marzy nam się powrót do festiwalowych przygód. Też tak macie? Za cenne rozmowy i energię będziemy dziękować Wam aż do kolejnego sezonu, ale dzisiaj chcemy podrzucić też garść informacji o festiwalowych petycjach! Wspólna sprawa W tym roku odwiedziliśmy trzy festiwalowe strefy dla organizacji pozarządowych. Do…

Dokumentacja

15 pytań na piętnastolecie Sieci

Nie tylko my zadajemy pytania, wysyłając wnioski. Wy również pytacie nas o różne sprawy, niekoniecznie w trybie dostępu do informacji publicznej. Interesuje Was, jak pracujemy na co dzień, co jest dla nas ważne, kto nas finansuje i rozlicza. Pytacie za pośrednictwem Facebooka, Wykopu, wysyłając maile czy osobiście. Wybraliśmy najczęściej powtarzające się pytania i postanowiliśmy na…

Dokumentacja

Grobowa cisza

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku, w miejscowościach, w których nie ma cmentarzy komunalnych, zarząd cmentarza wyznaniowego ma obowiązek udostępniania miejsca na pochówek osobom innego wyznania lub niewierzącym. Parafia zarządzająca cmentarzem realizuje w ten sposób zadania publiczne i powinna o nich  informować. Czy proboszczowie o tym wiedzą? Po co nam…

Dokumentacja

Urodzinowy Toast za jawność

Doroczny „Toast za jawność” z okazji Międzynarodowego Dnia Prawa do Informacji zbiegł się w tym roku z 15 urodzinami Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Ta wyjątkowa rocznica stała się okazją do pokazania wielu twarzy naszej organizacji i zobaczenia energii, jaką na co dzień dają nam ludzie budujący Sieć. (pod tekstem jest galeria ze zdjęciami z naszych…

Dokumentacja

Protokoły z rozmów z kandydatami do SN

Krajowa Rada Sądownictwa udostępniła na nasz wniosek protokoły z rozmów z osobami kandydującymi do Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, że 30 lipca 2018 r. skierowaliśmy do KRS wniosek o udostępnienie: imion i nazwisk kandydatów do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, skanów dokumentów jakie złożyły osoby kandydujące do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. W odpowiedzi z…

Dokumentacja

Skarżymy Krajową Radę Sądownictwa

Z coraz większym niepokojem obserwujemy zmiany w sądownictwie prowadzące do stopniowego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy ustawodawczej i wykonawczej. Chcąc bliżej przyjrzeć się kolejnemu etapowi tego procesu – wyborom nowych sędziów Sądu Najwyższego – wysłaliśmy do Krajowej Rady Sądownictwa trzy wnioski o informację publiczną. Odpowiedź na pierwszy wniosek przedłużono do 30 września, na drugi odpowiedziano, że…

Dokumentacja

Czy politycy mają dostęp do akt postępowań w sprawie katastrofy smoleńskiej?

 29 maja 2018 roku zwróciliśmy się do Prokuratury Krajowej z wnioskiem o informację publiczną, w którym prosimy o podanie imion i nazwisk osób mających wgląd w akta spraw dotyczących katastrofy smoleńskiej i otrzymujących informacje o prowadzonych postępowaniach. Prokuratura uznała, że nie może nam udostępnić tych danych, więc złożyliśmy skargę do sądu administracyjnego. Ustawa Prawo o…

Dokumentacja

Wybory do Krajowej Rady Sądownictwa poza kontrolą jeszcze przez kilka lat

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że listy poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa powinny być jawne(II SA/Wa 520/18). Szef Kancelarii Sejmu zaskarżył ten wyrok do NSA. Sprawa jest bardzo prosta. Zgodnie z przepisami każdy kandydat do Krajowej Rady Sądownictwa powinien być zgłoszony przez określoną w przepisach liczbę osób popierających. Zgodnie z art. Art. 11a…

Dokumentacja

Jest nadzieja, że informacje o obsłudze prawnej szczecińskich spółek ujrzą światło dzienne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie nie chciał udostępnić nam informacji na temat obsługi prawnej spółki, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 13 września 2018 r. (II SA/Sz 777/18) uznał, że decyzja spółki nie jest wystarczająco uzasadniona i nakazał ponowne rozpatrzenie wniosku. Monitoring zmian podmiotów świadczących…