na stronie:
Dokumentacja

Ekspertyzy dobre na wszystko?

Ekspertyzy czy opinie prawne są dobre na wszystko. Przydają się, gdy politycy chcą uzasadnić jakąś decyzję, usprawiedliwić niepopularne działanie lub marszałek postanawia zarządzić reasumpcję głosowania. Gorzej, gdy ktoś o nie zapyta – wtedy okazuje się, że w ogóle ich nie ma, nie zostały utrwalone na piśmie, dotyczą zupełnie innego zagadnienia albo są tajne. Zapraszamy do…

Dokumentacja

 Zaangażowanie społeczne na rzecz demokratycznych wyborów – zapraszamy na live’a!

16 kwietnia o godz.11:00 zapraszamy na live’a poświęconego zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego na rzecz demokratycznych wyborów. W powyborczym tygodniu cieszymy się obserwacją, że w wielu gminach — w których działają znane nam aktywistki i aktywiści — przyszła zmiana. Ta zmiana to nowe osoby w radach gmin, ale też to druga tura w wyborach na wójtów, burmistrzów…

Dokumentacja

Fundusz Watchdogów – wspieramy lokalnych strażników – Stowarzyszenie SOISH

W latach 2015-2021 władze sprzedały Kościołom i związkom wyznaniowym nieruchomości warte ponad 66 mln zł. Po uwzględnieniu bonifikaty zapłacono za nie niecałe 11% ich wartości. To ustalenia Stowarzyszenia SOISH, które zrealizowało projekt strażniczy finansowany z Funduszu Watchdogów. To stworzony przez nas w 2022 roku program grantowy dla lokalnych inicjatyw strażniczych.

Dokumentacja

Spotkanie na temat konkursu grantowego dla Watchdogów!

8 kwietnia o 18:00 zapraszamy na spotkanie informacyjne o konkursie grantowym Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca “Wspieranie działań strażniczych w Polsce”, którego partnerem jest Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Dokumentacja

10 lat fact-checkingu w Polsce. Konferencja Stowarzyszenia Demagog

Stowarzyszenia Demagog — pierwsza w Polsce organizacja factcheckingowa — organizuje konferencję Razem przeciw dezinformacji. 10 lat fact-checkingu w Polsce, na której przestawi raport „Dezinformacja oczami Polaków 2024”. Sieć Obywatelska Watchdog Polska jest partnerem instytucjonalnym tego wydarzenia.

Dokumentacja

Nowy odcinek Zajawki – o sołtysach i sołectwach

W dziesiątym odcinku podcastu Zajawka Martyna Bójko rozmawia z Grażyną Jałgos-Dębską, wiceprezeską Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, prezeską Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza, ekspertką od spraw sołeckich, dziennikarką Gazety Sołeckiej m.in o tym jak funkcjonują sołectwa, roli sołtysów, tym jak wybierani są sołtysi oraz przepisie na dobrą współpracę na linii wójt-mieszkańcy-sołtys. Podcast możecie odsłuchać na: Youtube Spotify Soundcloud   Zajawka.…

Dokumentacja

Monitorowanie kampanii wyborczej – zapraszamy do odsłuchania podcastu!

W dziewiątym odcinku podcastu Zajawka Martyna Bójko rozmawia z Martyną Regent — aktywistką z Gdyni i członkinią Sieci Obywatelskiej o tym, czym jest transparentność komitetów wyborczych i jak sprawdzać, czy działają zgodnie z prawem. Martyna opowiada również, jak wygląda kampania przed wyborami samorządowymi w jej rodzinnym mieście. Podcast możecie odsłuchać na: Youtube Spotify Soundcloud Zajawka.…

Dokumentacja

Oświadczenie organizacji ws. raportu Komisji Europejskiej o praworządności

38 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka, dziennikarskich i  wspierających media wzywa Komisję Europejską do wzmocnienia skuteczności dialogu na temat państwa prawa, poprawy wpływu raportowania oraz podjęcia zdecydowanych działań przeciwko systematycznym naruszeniom praw człowieka w państwach członkowskich UE. W lipcu 2024 roku Komisja Europejska opublikuje po raz piąty coroczny raport na temat praworządności. Pomimo pewnych usprawnień…

Dokumentacja

Wrzosowisko to łąka i las

Rada Miasta Torunia uchwaliła na początku marca utworzenie na terenie Wrzosowiska zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. To popularny wśród mieszkańców osiedla Wrzosy teren zielony. Choć to z pozoru dobra wiadomość, to jednak nie cieszy aktywistów zabiegających o ochronę tego miejsca. Dlaczego? Ponieważ zespół utworzono jedynie na terenie leśnym, a aktywiści i mieszkańcy od lat starają się o to,…

Dokumentacja

Zgłaszanie naruszeń w kampanii wyborczej

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z prezentacji Krzysztofa Jakubowskiego z Fundacji Wolności, członka Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, który opowiada o zgłaszaniu naruszeń komitetów w kampanii wyborczej.

Dokumentacja

Wspieranie działań strażniczych w Polsce

Dzięki Twojemu 1,5% podatku w 2024 roku przekazaliśmy 253 000 zł na wsparcie działań lokalnych inicjatyw strażniczych. Kto i jak skorzysta na utworzonym przez nas w 2022 roku Funduszu Watchdogów? Zachęcamy do składania wniosków dotacyjnych w konkursie strażniczym ogłoszonym przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca. Termin składania wniosków: 22 kwietnia godz. 14:00.

Dokumentacja

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów – stanowisko organizacji

Stanowisko organizacji społecznych w sprawie rządowego projektu ustawy o ochronie sygnalistów z 26 lutego 2024 r. oraz dalszych zmian proponowanych w ramach prac legislacyjnych. 22 marca 2024 Przedstawiona przez rząd nowa wersja projektu ustawy o ochronie sygnalistów z dn. 26 lutego br. (wcześniej projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa) uwzględnia wiele rozwiązań proponowanych…

Dokumentacja

Prawa człowieka w szkole – zapraszamy na podcast

W tym odcinku podcastu Martyna Bójko rozmawia z Anną Dęboń ze stowarzyszenia Dopamina Lab na temat praw człowieka w szkole. Poruszany jest m.in. temat szkolnych statutów i niezgodnych z prawem zapisów, a także działań naprawczych i możliwości współpracy szkół w tym zakresie z organizacjami społecznymi. Podcast możecie odsłuchać na: Youtube Spotify Soundcloud Zajawka. Podcast Watchdoga. Wspieraj…

Dokumentacja

Obserwuj uczciwość kampanii wyborczej

Każdy mieszkaniec może przyglądać się uczciwości przebiegu kampanii wyborczej. Jest to równie ważne dla demokracji, co nasz udział w głosowaniu. Tylko czy każdy mieszkaniec wie, na co zwracać uwagę i co można zrobić w przypadku zaobserwowania naruszeń?

Dokumentacja

Watchdog wygrał przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka!

21 marca 2024 Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok w sprawie ze skargi Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska przeciwko Polsce. Chodzi o dostęp do kalendarza spotkań Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i Mariusza Muszyńskiego. W 2017 roku złożyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o udostępnienie kalendarza Julii Przyłębskiej i Mariusza Muszyńskiego. TK uznał, że to nie jest…