na stronie:
1 z 52
Dokumentacja

Tajna umowa o pracę Dyrektora Departamentu Prawa Administracyjnego

W maju 2017 r. zawnioskowaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości o udostępnienie nam skanu umowy o pracę Dyrektora Departamentu Prawa Administracyjnego. Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że owa umowa to dokument wewnętrzny, sąd był innego zdania. Ministerstwo zlekceważyło ten wyrok. Wniosek o skany umowy o pracę i umów o dzieło Kamil Zaradkiewicz był Dyrektorem Zespołu Orzecznictwa i Studiów Trybunału…

Dokumentacja

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji US wygrał przed sądem z uczelnią

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego nie chciał udostępnić byłemu studentowi pism, które wysłał w jego sprawie do różnych instytucji. Co na to sąd? Wniosek z grudnia 2017 r. i dwa postępowania w tle Sprawa dotyczyła wniosku Amadeusza Przezpolewskiego z 27 grudnia 2017 r. o udostępnienie pism, które Dziekan bądź Prodziekani Wydziału Prawa i…

Dokumentacja

Bezczynność bezczynności nierówna, czyli równi i równiejsi

Jak obszernie informowaliśmy Was w lutym – w toku wciąż pozostaje kilka spraw sądowych z fundacjami związanymi z Tadeuszem Rydzykiem. Dziś o jednej z nich. 15 lutego 2018 r. WSA w Warszawie na posiedzeniu niejawnym oddalił naszą skargę na bezczynność Fundacji Lux Veritatis w sprawie II SAB/Wa 259/17. Z niecierpliwością czekaliśmy na sporządzenie uzasadnienia wyroku,…

Dokumentacja

NSA – umowa z ordynatorem jest jawna

W związku z prowadzonym przez Sieć Watchdog monitoringiem szpitali zapadł ważny wyrok potwierdzający, że ordynator (kierownik) szpitalnego oddziału jest osobą pełniącą funkcje publiczne, co oznacza, że możemy poznać umowy zawarte z nim przez szpital oraz kwotę jego wynagrodzenia. Monitoring szpitali prowadzony przez Sieć Watchdog W 2016 r. rozpoczęliśmy monitoring największych polskich szpitali (45 szpitali klinicznych).…

Dokumentacja

W Kijowie i Sofii o prawie do informacji

W kwietniu i maju odbyły się dwa wydarzenia międzynarodowe, podczas których znalazło się miejsce na poruszenie kwestii korzystania z prawa do informacji, aby przeciwdziałać pojawianiu się nieprawdziwych informacji w debacie publicznej. Choć robimy to od lat, rzeczywistość stawia przed nami nowe wyzwania. Idea Challenge Camp w Kijowie Sieć Watchdog wraz z Forum Informationsfreiheit z Austrii,…

Dokumentacja

Polskie gminy i dostęp do informacji publicznej

Od 15 lat obowiązuje w Polsce ustawa o dostępie do informacji publicznej. Na jej podstawie każdy może zadać instytucji publicznej pytanie dotyczące realizowanych przez nią zadań oraz jej finansów. Czy Polacy pytają? Kiedy pod koniec zeszłego roku minister koordynator służb specjalnych przedstawił projekt ustawy o jawności życia publicznego, która ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o…

Dokumentacja

Czy wartości europejskie mają szansę na rząd dusz?

W październiku zeszłego roku zostałam zaproszona do Brukseli, żeby wziąć udział w Tygodniu Aktywnych Obywateli. Spotkanie, w którym brałam udział miało miejsce niedaleko skweru, na którym stało kilka figur przedstawiających europejskiego obywatela. Ich widok wywołał we mnie zaskakujące poczucie braku adekwatności. Skąd ono się wzięło? Przecież we wszystkich politykach unijnych wiele się mówi o obywatelach.…

Dokumentacja

Stańmy w obronie prześladowanych obrońców praw człowieka

Właśnie wróciliśmy z Walnego Zgromadzenia Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unii Europejskiej i Rosji. Jesteśmy w Forum od 2011 roku i stopniowo coraz lepiej rozumiemy, co ta platforma współpracy nam daje. Początkowo chcieliśmy po prostu dzielić się doświadczeniem i wspólnie działać z innymi organizacjami w osiąganiu naszych celów – większej przejrzystości i rozliczalności władzy. Z czasem zobaczyliśmy,…

Dokumentacja

Nie wejdziesz do Sejmu?

Konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi „wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów” (art.61 ust.2 Konstytucji). Realizacja tego uprawnienia bywa utrudniana. W kwietniu 2018 powodem ograniczeń dotyczących wejścia na posiedzenia plenarne miały być względy bezpieczeństwa. W budynku parlamentu trwa bowiem protest rodziców osób niepełnosprawnych. Czy obecność niewielkiej grupy osób na korytarzach sejmowych jest…

Dokumentacja

Młodzi ludzie zmienią Polskę?

Pod koniec kwietnia pojechaliśmy do Radomia, spotkać się z uczniami VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, żeby porozmawiać z nimi o Polsce. Byliśmy ciekawi ich spojrzenia na otaczającą ich rzeczywistość, ale nie ukrywamy, że towarzyszył nam lęk – czy tematy, którymi zajmujemy się od 15 lat, okażą się dla nich ważne? W szkole przywitała nas…

Dokumentacja

Jawne pensje urzędników?

Czy wynagrodzenia specjalisty ds. kontaktów z mediami pracującego w starostwie jest jawne? Z jednej strony to pracownik opłacany z publicznych pieniędzy, ale czy osoba pełniąca funkcje publiczne? Jawne wynagrodzenia? To zależy Wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi wydatkowanie publicznych środków, obowiązuje zasada transparentności, dlatego informacje o wynagrodzeniach pracowników urzędów są jawne. Problem pojawia się, gdy…

Dokumentacja

Ile władzy ma suweren. O wyborach bez cenzury – relacja

Co zrobić, gdy nie widzimy swojego kandydata w wyborach? Czy istnieje zagrożenie, że wybory będą sfałszowane? Czy warto organizować lokalne debaty? Te i inne pytania padały podczas trzygodzinnej debaty w Lubartowie. Dzielimy się odpowiedziami i zachęcamy do rozmawiania na podobne tematy w waszych miejscowościach. W debacie wzięły udział osoby o różnorodnym, ale w jakiś sposób…

Dokumentacja

Co przedszkolak ma na talerzu – podsumowanie monitoringu

Na początku marca wysłaliśmy do przedszkoli wnioski o informacje publiczną dotyczące żywienia. Do działania zmotywował nas artykuł o panierowanej mortadeli (W przedszkolu dają kotlety z mortadeli. Matka walczy z dyrekcją, a ta wyrzuca 3-latkę z przedszkola). Wprawdzie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. reguluje kwestie żywienia w jednostkach systemu oświaty, ale zawarte…

Dokumentacja

Jak leczymy ból?

11 maja 2017 roku weszła w życie ustawa, która daje każdemu pacjentowi prawo do leczenia bólu. Ma ono być realizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, bez względu na źródło bólu, wiek pacjenta i miejsce pobytu. Czy szpitale realizują te wytyczne? Zapytaliśmy o to placówki z dwóch województw. Kilka dni po wejściu w życie nowej ustawy…

Dokumentacja

Młode pokolenie zmieni Polskę?

Młodzi ciągle siedzą w telefonach! Żyją tylko w Internecie! Nie nawiązują prawdziwych relacji a państwo to dla nich maszynka do zarabiania pieniędzy! Często takie stereotypy przelatują nam przez głowę w połączeniu z niesłabnącą obawą o to, kto będzie urządzał nasze państwo za 5, 10, 15 lat. Badania potwierdzają niektóre elementy tego obrazu młodych – przywiązanie…

1 z 52