na stronie:
Dokumentacja

Prawa człowieka na co dzień

„W Polsce ludzie nie są wolni, gdyż sami postanowili nie korzystać ze swoich praw…. Sami się zniewolili”. Tak podsumował wywiad z Siecią Obywatelską Watchdog pewien zagraniczny dziennikarz. Wywołało to w nas chęć polemiki, ale czy słusznie? O jakich prawach mowa? Ponad 70 lat po II Wojnie Światowej, w naszej części świata żyjemy sobie dosyć wygodnie.…

Dokumentacja

Czy wartości europejskie mają szansę na rząd dusz?

W październiku zeszłego roku zostałam zaproszona do Brukseli, żeby wziąć udział w Tygodniu Aktywnych Obywateli. Spotkanie, w którym brałam udział miało miejsce niedaleko skweru, na którym stało kilka figur przedstawiających europejskiego obywatela. Ich widok wywołał we mnie zaskakujące poczucie braku adekwatności. Skąd ono się wzięło? Przecież we wszystkich politykach unijnych wiele się mówi o obywatelach.…

Dokumentacja

Polska – plan dla nas wszystkich

Sieć Obywatelska Watchdog Polska kończy w tym roku piętnaście lat. Na pewno mieliśmy znaczący wpływ na to, że obywatele coraz częściej korzystają ze swoich praw i są gotowi bronić ich w sądach. Udało nam się nauczyć niektóre urzędy i instytucje, że mają obowiązek udostępniać informację. Udało nam się też zbudować ruch ludzi chcących wpływać na…

Dokumentacja

„Kundel Sorosa”

Czy organizacje społeczne czują się w Polsce bezpiecznie? Czy mają dobre warunki do działania? Wokół tych zagadnień toczyła się dyskusja towarzysząca prezentacji w Polsce raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej dotyczącego warunków działania NGO-sów w krajach członkowskich. Relację z wydarzenia przygotował Ignacy Dudkiewicz z ngo.pl „Targowica” My odnieśliśmy się do kwestii ataków na siedzibę naszej…

Dokumentacja

Marzec 1968 – odwaga pytania

Patrząc na ważne dla Polski zrywy wolnościowe – czy to w sierpniu 1980 roku, czy z czasu powstawania Komitetu Obrony Robotników, jako Sieć Watchdog interesujemy się tym jaką rolę odegrało w nich prawo do informacji. Taka ciekawość pojawiła nam się także przy okazji wydarzeń Marca 1968 roku. Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, wymienił 40 naruszeń…

Dokumentacja

Agencja Praw Podstawowych wzywa do ochrony społeczeństwa obywatelskiego

Jak wynika z najnowszego – opublikowanego dziś raportu Agencji Praw Podstawowych (FRA) – w wielu krajach Unii Europejskiej działania aktywnych obywatelek i obywateli oraz ich organizacji napotykają na trudności. Tymczasem aktywne społeczeństwo i świadomość każdego i każdej z nas jakie ma prawa i jakie obowiązki ma państwo, nasza wolność i możliwość samorealizacji, to podstawy demokracji.…

Dokumentacja

2018 – rocznice, wybory, nowe otwarcia

W tym roku przypada setna rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę. I choć nie można powiedzieć, że mamy za sobą jednocześnie sto lat wolności, to jednak przez ten czas Polska przeszła długą i ważną drogę. Ostanie piętnaście z tych stu lat, to czas, kiedy działała Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Czy nasza praca ma dla kraju istotne…

Dokumentacja

Rebelianci zwiedzają Polskę

Przyjechali z Węgier, Czech, Słowacji i Białorusi żeby dyskutować o tym, jak obywatele mogą wpływać na rządzących. Byli ciekawi jak realizujemy w Polsce swoje prawa, jakie ustawy nam to gwarantują i jak zabieramy głos w sprawach publicznych. Dlaczego nazywamy ich „rebeliantami”? Przecież chcieli wiedzieć jak działać zgodnie z prawem! Jednak jak się okazało, by realizować…

Dokumentacja

Jak powinna wyglądać jawność życia publicznego – dyskusja międzynarodowa

Pod koniec września przypadła 15 rocznica Międzynarodowego Dnia Prawa do Informacji. W Warszawie z tej okazji odbył się, już po raz trzeci, Toast za jawność. Z kolei w Brukseli przedstawiciele organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej spotkali się by porozmawiać o wyzwaniach stojących przed ruchem rzeczników prawa do informacji. Miałem przyjemność w tym spotkaniu uczestniczyć.…

Dokumentacja

Pytacie, co planujemy monitorować w sądownictwie – oto odpowiedź

Rzecznik Praw Obywatelskich powiedział – „Sądy dostały wielki kredyt zaufania od społeczeństwa”. Przystępując do monitoringu zmian wprowadzonych ustawą o ustroju sądów powszechnych, nie zapominamy o tym, że sprawdzamy nie tylko zakres potencjalnie szkodliwych działań władzy wykonawczej, ale też wiarygodność sądów. Paradoksalnie, my, obywatelki i obywatele, właśnie dostaliśmy możliwość bycia słuchanymi. Nie zmarnujmy jej. Dlatego w…

Dokumentacja

Pomóż nam zaplanować działania na najbliższe trzy lata

Nadszedł czas planowania działań Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska na następne kilka lat. Nasz poprzedni plan kończy się w tym roku. Obejmował 7 lat! Tym razem planujemy tylko trzy. Jesteśmy już bardziej dojrzali i świadomi wyzwań, fundamenty ruchu na rzecz jawności są położone, obywatele i obywatelki są gotowi do mobilizacji, a priorytety działań dosyć wyraźnie się…

Dokumentacja

5 faktów o wolności informacji – ważne dla demonstrujących i obserwatorów!

Artykuł 61 Konstytucji stał się ostatnio centrum zainteresowania politycznego i elementem obywatelskiej troski. Gdy protestujesz, pamiętaj, że: Artykuł 61 Konstytucji to prawo do informacji o wiedzy na temat tego, co robią władze publiczne. Nie trzeba być dziennikarzem, żeby to prawo przysługiwało. Ograniczenia w korzystaniu z prawa do informacji wprowadzono do Sejmu już znacznie wcześniej. Obywatele,…

Dokumentacja

Nasz głos na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów

W związku z Nadzwyczajnym Kongresem Sędziów Polskich, wraz z 11 innymi obywatelskimi organizacjami pozarządowymi, napisaliśmy list wspierający niezależność sędziów Sędziowie też podlegają społecznej kontroli Sędziowie, jako trzecia władza, pełnią szczególną rolę w demokratycznym państwie prawa i powinni być poddani społecznej kontroli w takim samym stopniu jak władza wykonawcza i ustawodawcza. Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnioskuje…

Dokumentacja

O prawach człowieka za zamkniętymi drzwiami?

12 organizacji pozarządowych zgłosiło chęć uczestniczenia w posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka podczas przedstawiania przez Rzecznika Praw Obywatelskich informacji o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Chcieliśmy uczestniczyć w dyskusji. Jednak otrzymaliśmy odpowiedź, że obywateli się w niej nie uwzględnia. Na początku tygodnia wysłaliśmy prośbę o zaproszenie nas na Komisję do…

Dokumentacja

Społeczeństwo otwarte

Ideą, która przyświecała powstaniu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, było zapobieganie korupcji. Stopniowo zaczęliśmy patrzeć na ten problem w kontekście praw człowieka i realizować ideę społeczeństwa otwartego. Dla ilu osób w kraju i zagranicą jest ona na tyle ważna, że są gotowe coś dla niej zrobić? Czy poświęcą czas i pieniądze? To kilka pytań, które warto…