na stronie:
Dokumentacja

Spotkanie w sprawie rejestru umów – 9 listopada 2023 roku

Spotkanie odbywało się w trybie hybrydowym, w związku z czym trudno nam odnotować wszystkie osoby uczestniczące. W dyskusji udział wzięli : Paweł Szewczyk, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Grzegorz P. Kubalski, Związek Powiatów Polskich przedstawicielki Ministerstwa Finansów  dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, radczyni prawna Krzysztof Izdebski, Open Spending…

Dokumentacja

Jak włączyć mieszkańców w debatę nad raportem o stanie gminy?

Od 2019 r. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają obowiązek przedstawiania co roku mieszkańcom raportu ze swojej działalności. Nałożyła go ustawa o samorządzie gminnym w artykule 28aa. Skąd taki pomysł, skoro władze gminy co roku sprawozdają się ze swojej działalności przed radą gminy? Raport o stanie gminy, choć przedstawiany na sesji absolutoryjnej, miał być przede…

Dokumentacja

Odpowiadamy prezydentowi Majchrowskiemu

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski napisał do nas list, w którym nawiązuje do naszej kampanii 1,5%. Jedna z naszych kreacji kampanijnych przedstawia właśnie prezydenta Krakowa, a w jej opisie możecie przeczytać: Tworzenie przestrzeni propagandy za pieniądze mieszkańców? Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, udowadnia, że ogólnopolska telewizja publiczna to nie jedyna tuba władzy, a lokalni włodarze pragną miejskich…

Dokumentacja

Zdalnie czy realnie, czyli jak obradują rady gmin?

Zapraszamy do wspólnego sprawdzenia, co zostało z wprowadzonych w pandemii zdalnych sesji rad gmin i jak samorządy wywiązały się z obowiązku zapewnienia mieszkańcom możliwości udziału w wirtualnych obradach. Sprawdzaj z nami! Wraz z wybuchem pandemii wszyscy przeszliśmy w tryb spotkań zdalnych. Z większym lub mniejszym trudem poznawaliśmy narzędzia do spotkań, walczyliśmy z niewystarczającą przepustowością Internetu,…

Dokumentacja

Jeśli zdalne sesje rady gminy – to jakie?

Pandemia Covid-19 spowodowała przeniesienie spotkań ze strefy fizycznej do wirtualnej. Dotyczyło to także spotkań organizowanych przez organy władzy publicznej, także tych mających umocowanie konstytucyjne. Mamy tu na myśli spotkania kolegialnych organów władzy, o których mówi Artykuł 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Stanowią one, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów…

Dokumentacja

Radca prawny powiatu pełni funkcję publiczną

Radcowie prawni są bardzo ważnymi pracownikami urzędów obsługującymi organy władzy publicznej.  Mają realny wpływ na decyzje instytucji, w której pracują, dlatego pełnią funkcję publiczną, a obywatele i obywatelki mają prawo wiedzieć o ich poczynaniach związanych z zatrudnieniem na rzecz danego organu. Niestety nie dla wszystkich jest to oczywiste. We wrześniu 2021 roku zwróciłem się do…

Dokumentacja

Udało się obronić Polskę przed korupcjogennymi przepisami!

Wraz z innymi organizacjami społecznymi apelowaliśmy o nieprzyjmowanie korupcjogennych przepisów zawartych w ustawie o pomocy obywatelkom i obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.  Wskazywaliśmy, że ustawa zawiera art. 82 i art. 94 wyłączające w dużym stopniu odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych i przedsiębiorców, w tym pracowników spółek Skarbu Państwa lub z udziałem majątku Skarbu Państwa, za nadużycia. Ostrzegaliśmy,…

Dokumentacja

Gazety władzy

Na początku grudnia PKN Orlen zapowiedział, że zamierza kupić wydawnictwo Polska Press będące w rękach niemieckiego wydawcy. Rozgorzała dyskusja na temat tego, czy spółka skarbu państwa powinna zajmować się wydawaniem lokalnej prasy. Czy rządowa instytucja powinna mieć kontrolę nad mediami, które przecież tej władzy powinny patrzeć na ręce.  Ten temat nie pojawił się w momencie,…

Dokumentacja

Wyniki rekrutacji do projektu na temat raportów o stanie gminy

Dziękujemy za zgłoszenia oraz zaangażowanie osób, które zachęcały lokalne władze do wzięcia udziału w projekcie “Raport o stanie gminy – kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz”. Otrzymaliśmy prawie 40 zgłoszeń od gmin, wiele osób dzwoniło i pytało mailowo o szczegóły udziału w projekcie. Pokazuje to, że mimo  niepewności związanej z pandemią, dla wielu…

Dokumentacja

Cyfrowa gmina?

Czy można zaryzykować stwierdzenie, że pandemia przyspieszy transformację cyfrową urzędów? Czy pielgrzymowanie do gminy z każdą drobnostką można przynajmniej częściowo zastąpić kontaktem zdalnym? Postanowiliśmy to sprawdzić! Zapytaliśmy wszystkie urzędy gmin w Polsce, jakie rozwiązania cyfrowe proponują mieszkańcom. Teraz zapraszamy do wspólnego sprawdzania ich odpowiedzi.  Likwidowane właśnie Ministerstwo Cyfryzacji 25 września donosiło, że już 8 milionów…

Dokumentacja

Nagrody we Wrocławiu – jest wyrok sądu

We wrześniu 2018 r. złożyliśmy jako Stowarzyszenie petycję do Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Pod wnioskiem o publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu zestawienia nagród przyznanych jego pracownikom (z wyłączeniem stanowisk usługowych i technicznych) podpisało się 500 osób. Reakcja Urząd Miejskiego mocno nas rozczarowała. Ratusz uznał, że nie będzie publikował takich zestawień, ale też nie zamierza…

Dokumentacja

Jak zachęcić mieszkańców do debaty wokół raportu o stanie gminy? – ruszamy z projektem!

W 2019 roku wójtowie, burmistrzowie i prezydenci po raz pierwszy musieli przedstawić radnym i mieszkańcom raport o stanie gminy, czyli rodzaj sprawozdania za 2018 rok. Zapraszamy do udziału w projekcie, który ma pomóc gminom zaangażować mieszkańców w debatę wokół raportu. Raport o stanie gminy to sprawozdanie wójta/burmistrza/prezydenta dotyczące wdrażania lokalnych programów i uchwał w danym…

Dokumentacja

Skazany za nagrywanie – policja nie daje za wygraną

Mieszkaniec wsi Haćki chciał nagrać posiedzenie komisji Rady Gminy Bielsk Podlaski, ale radni nie zgodzili się na to. Wezwano policję i nagrywającemu, wyrokiem nakazowym, wymierzono karę nagany za zakłócanie spokoju. Jednak sąd rejonowy uniewinnił mieszkańca. Z wyrokiem nie zgodziła się komenda policji i złożyła apelację. Przypomnijmy pokrótce ,co się wydarzyło. 27 sierpnia 2019 roku Jan…

Dokumentacja

Samorząd 30 lat później – czy jesteśmy bliżej ideału?

Całe lata temu poprosiliśmy Grażynę Kopińską, wówczas Dyrektorkę Programu Przeciw Korupcji w Fundacji im. Stefana Batorego, o wypowiedź dotyczącą początku jej zaangażowania w watchdogowanie. Grażyna mówiła wówczas tak: „Reforma zakładała że (…) w momencie kiedy nastąpi decentralizacja, kiedy ludziom na dole odda się władzę, kiedy będziemy mieli te tysiące radnych, którzy będą odpowiadali za ten…

Dokumentacja

Co w gminie piszczy – sprawdzaj z nami raporty o stanie gminy

W 2019 roku wójtowie, burmistrzowie i prezydenci po raz pierwszy musieli przedstawić radnym i mieszkańcom raport o stanie gminy, czyli sprawozdanie z działalności gminy w 2018 roku. Jak to wyszło? Czy raport rzeczywiście pomógł mieszkańcom w ocenie działalności władz samorządowych? Czy w ogóle wiedzieli o jego istnieniu? Sprawdzamy! Czym jest raport o stanie gminy i…