na stronie:
Dokumentacja

Wielka ściema

Służby specjalne przygotowały kolejny projekt ustawy o jawności życia publicznego. Opublikowany w czasie największej zawieruchy wokół sądów (13 grudnia 2017), cichutko wprowadził … zmniejszenie jawności. A w każdym razie zmniejszył ją dla obywateli. Służby być może poszerzyły swoje możliwości. Z naszej analizy tego, co zaproponowano po dwóch turach konsultacji, wynika, że: – Wysiłek obywateli, którzy…

Dokumentacja

Kto zamyka usta dziennikarzom? – świebodzińska debata o mediach

Czy władze publiczne mogą „posiadać” media? Czym w swoim przekazie różni się lokalne medium należące do wójta od TVP? Czy da się „uregulować” aktywnych obywateli dzielących się swoimi opiniami w Internecie? Jaki pomysł mają partie na odebranie telewizji publicznej politykom? Czy w ogóle go mają? I jaka telewizja publiczna jest nam potrzebna, jeśli w ogóle…

Dokumentacja

Ustawa o „jawności” a „zdrowe zęby demokracji”

Serce nam rośnie, gdy widzimy jak wiele osób chce dyskutować o treści projektu ustawy o jawności życia publicznego.Jedną z nich jest autor publikacji o lokalnych inicjatywach strażniczych – Karol Mojkowski. W swojej opinii odnosi się do potencjalnie negatywnego wpływu proponowanych przepisów na kontrolę obywatelską. Jako, że jest to jedna z ważniejszych spraw dla misji naszej…

Dokumentacja

Możliwe ograniczenia prawa do sądu?

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego zastanawiają się, czy można ograniczyć prawo do sądowej ochrony jawności. Ich zdaniem może to być sprawa „oczywiście i rażąco błaha”. Sieć Obywatelska Watchdog Polska nie zgadza się z takim stanowiskiem. Chce, by uwzględniono jej pogląd w tej sprawie i zwraca się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszystko zaczęło się od…

Dokumentacja

4 ekspertyzy dot. sytuacji wokół Trybunału. Prezydent nie ujawnia treści i nazwisk ekspertów.

Nasza organizacja dowiedziała się, jakie kroki podjęła Kancelaria Prezydenta ws. zmian wokół Trybunału Konstytucyjnego. Do tej pory nie było wiadomo, czy Prezydent przy podejmowaniu decyzji ws. Trybunału podpierał się analizami ekspertów. Pytania o opinie „zamówione w związku z sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015r.” złożyliśmy do Kancelarii 1 grudnia. W odpowiedzi 22…

Dokumentacja

Proponujemy pilotażowy pomysł na wspierania lokalnych watchdogów

Przedstawiamy naszą propozycję projektu systemowego dla lokalnych watchdogów złożoną Komitetowi Sterująco-Monitorującemu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W odróżnieniu od tego, jak działamy zazwyczaj, nie konsultowaliśmy naszego pomysłu z Wami na wstępnym etapie. Za nami dwa lata intensywnej pracy „z” i „na rzecz” lokalnych watchdogów. W propozycji zadbaliśmy o wyważenie różnych racji – tego co słyszymy od ludzi,…

Dokumentacja

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w rękach podkomisji sejmowej

Dzisiaj, we wtorek 12.01.2016 r., odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Wprowadzono wiele zmian redakcyjnych i legislacyjnych, ale istotnych zmian merytorycznych i zmiany podejścia do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Polsce nie należy się spodziewać. Opinia Biura Analiz Sejmowych Przewodniczący podkomisji poinformował na…

Dokumentacja

TAK dla (współ)finansowania partii politycznych ze środków publicznych

W związku z referendum 6 września i zadanym w nim pytaniem o sposób finansowania partii politycznych obserwujemy intensywną dyskusję, której główna oś koncentruje się wokół kwestii czy (współ)finansować partie polityczne z budżetu państwa, czy też nie. W niniejszym tekście staramy się pokazać jak ważne jest pozostawienie współfinansowania budżetowego partii politycznych, co jednocześnie nie wyklucza potrzeby…

Dokumentacja

Ogłaszamy wyniki konkursu na glosę

Z sukcesem zakończyliśmy konkurs na glosę do orzeczenia dotyczącego prawa do informacji publicznej. Konkurs obejmował dwie kategorie. Do pierwszej zapraszaliśmy studentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich. Do drugiej osoby zainteresowane prawem do informacji publicznej, zwłaszcza doktorantów, pracowników naukowych, prawników-praktyków oraz tych, którzy w swojej działalności z niej korzystają Uczestnicy podjęli się wyzwania napisania glosy, czyli komentarza do orzeczenia…

Dokumentacja

Koalicja Otwartego Rządu jako Przyjaciel Sądu opiniuje

Czym jest opinia przyjaciela sądu (amicus curiae) oraz kto i kiedy może ją przygotować? Amicus curiae to znana w praktyce orzeczniczej forma wyrażania przez organizacje pozarządowe poglądu w sprawie rozpatrywanej przed sądem lub trybunałem. Opinia formułowana jest z uwzględnieniem szczególnej wiedzy oraz na podstawie badań prowadzonych w ramach działalności statutowej organizacji pozarządowych. Ma pomóc organowi…

Dokumentacja

Co dalej ze wspieraniem rzeczników i strażników w ramach FIO?

28 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie w Departamencie Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowania działań strażniczych i rzeczniczych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Po samym spotkaniu byliśmy dosyć zadowoleni – pojawiło się wiele osób, dyskutowaliśmy o meritum, mieliśmy poczucie, że wspólnie zastanawiamy się nad czymśiz ważnym dla Polski. Dziś w…

Dokumentacja

Nasza opinia dotycząca rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

14 października 2014 roku złożyliśmy opinię dotyczącą rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.   Warszawa, 14 października 2014 r. Sz. P. Domicela KOPACZEWSKA Przewodnicząca Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych   Szanowna Pani Przewodnicząca, Uprzejmie prosimy o przyjęcie opinii…

Dokumentacja

Opinia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska do zmian rozporządzenia o Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Przedstawiamy naszą opinię z 15 października 2014 r. do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.   Warszawa, 15 października 2014 r. 401/KI/SOWP/2014/SOAPT Sz. P. Andrzej HALICKI Minister Administracji i Cyfryzacji Szanowny Panie Ministrze, W związku z ogłoszonymi konsultacjami publicznymi projektu rozporządzenia Ministra…

Dokumentacja

Sieć Obywatelska Watchdog Polska o oświadczeniach majątkowych

Przedstawiamy Wam nasze uwagi do projektu ustawy o oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje publiczne. Warszawa, 19 sierpnia 2014 r. Minister Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska pragnie złożyć opinię do projektu z 18 lipca 2014 r. ustawy o oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje publiczne. Treść opinii, zawierającej uwagi dotyczące…

Dokumentacja

O Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji

Wraz z innymi członkami Koalicji Otwartego Rządu wydaliśmy stanowisko na temat planowanych działań zapobiegania korupcji. Zachęcamy do zapoznania się.   Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r.   Stanowisko Koalicji na rzecz Otwartego Rządu w sprawie przyjęcia Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019 1 kwietnia br., po trwających ponad 3 lata pracach, Rada…