Skarżymy Krajową Radę Sądownictwa

Z coraz większym niepokojem obserwujemy zmiany w sądownictwie prowadzące do stopniowego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy ustawodawczej i wykonawczej. Chcąc bliżej przyjrzeć się kolejnemu etapowi tego procesu – wyborom nowych sędziów Sądu Najwyższego – wysłaliśmy do Krajowej Rady Sądownictwa trzy wnioski o informację publiczną. Odpowiedź na pierwszy wniosek przedłużono do 30 września, na drugi odpowiedziano, że częściowo będzie zrealizowany, ale nie teraz, a na trzeci nie odpowiedziano w ogóle. 

Gmach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej – kariatydy. Zdjęcie: Wojciech Muła
Wciąż czekamy na ujawnienie dokumentów złożonych przez kandydatki/ów do SN

30 lipca 2018 r. skierowaliśmy do KRS wniosek o udostępnienie:

  • imion i nazwisk kandydatów do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • skanów dokumentów jakie złożyły osoby kandydujące do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

O ile imiona i nazwiska kandydatów już kilka dni później nie były tajemnicą, gdyż zostały udostępnione (i aktualizowane) na stronie Krajowej Rady Sądownictwa, o tyle aktualność zachował drugi punkt wniosku, dotyczący skanów dokumentów, jakie złożyli kandydaci i kandydatki. Mając wgląd w te dokumenty, chcieliśmy lepiej poznać kandydatów i oprzeć na faktach publiczną debatę o ich kompetencjach i kwalifikacjach.

W odpowiedzi z 9 sierpnia 2018 r., podpisanej przez Wiesława Johanna (Wiceprzewodniczącego KRS), poinformowano nas, że “nie jest możliwe udostępnienie skanów dokumentów kandydatów w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie dokumentów wymaga uprzedniego podjęcia szeregu czynności pracochłonnych i czasochłonnych o charakterze technicznym, polegających na przekształceniu dokumentów z postaci papierowej do postaci elektronicznej (skan), dokonania analizy treści danych zawartych w dokumentach, które nie podlegają udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych i prywatność osób fizycznych, następnie dokonania anonimizacji tych danych. Mając powyższe na uwadze, dokumenty kandydatów mogą być udostępnione w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku”.

Choć Krajowa Rada Sądownictwa zdążyła już wytypować osoby rekomendowane do Sądu Najwyższego, to uzyskanie tych informacji pozwoliłyby dowiedzieć się, co decydowało o wyborze konkretnego kandydata i jakimi osiągnięciami w pracy zawodowej wykazały się osoby mające zasiadać w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Wydłużony termin realizacji wniosku upływa 30 września 2018 r. Zobaczymy, czy zgodnie z deklaracjami KRS udostępni nam informacje, o których przekazanie się zwróciliśmy, oraz w jakim zakresie zostaną one nam udostępnione.

Wysłaliśmy dwa wnioski i…

Spotkania z osobami, które zgłosiły gotowość orzekania w Sądzie Najwyższym, odbywały się 20-22 sierpnia 2018 r. w zespołach Krajowej Rady Sądownictwa. O ile nagrania posiedzeń całej KRS są dostępne na stronie internetowej organu, o tyle nie znajdziemy tam nagrań spotkań zespołów. Dlatego zawnioskowaliśmy o ich udostępnienie (ewentualnie w wersji audio), licząc na to, że zostały one zarejestrowane. Poprosiliśmy także o udostępnienie protokołów ze spotkań (choćby nie zostały jeszcze zatwierdzone przez KRS).

Łącznie wysłaliśmy dwa wnioski. Pierwszy, wysłany 22 sierpnia, dotyczył nagrań i protokołów z 20 i 21 sierpnia, drugi wysłany dzień później, dotyczył nagrań i protokołów z 22 sierpnia.

 

Otrzymaliśmy odpowiedź tylko na pierwszy z wniosków:

 

 

… dwie skargi na bezczynność KRS

21 września 2018 r. wysłaliśmy dwie skargi na bezczynność Krajowej Rady Sądownictwa.

Pierwsza z nich dotyczy realizacji wniosku z 22 sierpnia 2018 r. Zakwestionowaliśmy konieczność podpisania protokołów przed ich udostępnieniem – nie ma przepisów ograniczających jawność w tym względzie. Ponadto we wniosku jasno wskazaliśmy, że żądamy protokołu, choćby nie został zatwierdzony, gdyż bieżące informacje o działalności KRS były wówczas niezbędne do prowadzenia rzetelnej dyskusji w przestrzeni publicznej.

Druga skarga dotyczy braku realizacji wniosku z 23 sierpnia 2018 r.

Niezamknięta jest także sprawa udostępnienia nam dokumentów, które zgłosili kandydaci i kandydatki na sędziów SN i NSA, czyli realizacja naszego wniosku z 30 lipca 2018 r. Jeżeli w tym przypadku nie otrzymamy satysfakcjonującej odpowiedzi, to będziemy mieli podstawy do skierowania kolejnej skargi na bezczynność Krajowej Rady Sądownictwa.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *