Usługi Watchdoga

Szkolenia

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej, funduszu sołeckiego, działań kontrolujących władzę na poziomie lokalnym i centralnym (działania typu watchdog). Program dopasowujemy do potrzeb grupy. Kontakt: agnieszka.zdanowicz@siecobywatelska.pl.

  • Podstawowe szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej dotyczy praktycznego aspektu realizacji prawa do informacji publicznej. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, czym jest jawność, jakie są jej cele i znaczenie w demokratycznym państwie prawa. Poznają wiele przykładów z 13-letniej praktyki Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska oraz ważnych wskazówek, jak urzędy powinny realizować prawo do informacji publicznej oraz jak skutecznie to prawo egzekwować.
  • Szkolenie z funduszu sołeckiego. Kiedy w 2009 roku wchodziła w życie ustawa o funduszu sołeckim, wspieraliśmy jej wdrożenie, a potem przez lata pilnowaliśmy, by jej przepisy były przestrzegane, wiedząc, że daje siłę mieszkańcom wsi. W czasie spotkania dzielimy się naszą wiedzą dotyczą funkcjonowania funduszy sołeckich, składania wniosków, informowania itd.
  • Szkolenie z zakresu działań typu watchdog obejmuje przekazanie wiedzy na temat istoty takich działań, w tym standardów etycznych, sposobu prowadzenia badań, a także metod wprowadzania zmiany.
Aplikacje

Aplikacje

Możesz zwrócić się do nas po pomoc, jeśli potrzebujesz narzędzia on-line do zbierania danych, systemu CiviCRM przystosowanego do potrzeb Twojej organizacji czy bazy danych on line. Pomożemy również w przygotowaniu strony internetowej lub petycji on line. Wycena usługi nastąpi po poznaniu Twoich potrzeb. Jeśli chcesz, byśmy przygotowali dla Ciebie ofertę, napisz na adres: katarzyna.batko@siecobywatelska.pl

A oto strony w całości zaprojektowane i zaprogramowane przez naszych programistów:

Analizy

Analizy

  1. Proponujemy kompleksowe wsparcie w planowaniu polityki informacyjnej – m.in. zaprojektujemy lub zmodyfikujemy Biuletyn Informacji Publicznej Twojej instytucji.
  2. Przygotujemy analizę w oparciu o zbierane przez nas dane. Może ona dotyczyć zarówno dostępu do informacji publicznej w Polsce w poszczególnych obszarach, jak i historii działań organizacji społecznych w zakresie zapobiegania korupcji i wspierania demokratycznych przemian.

Przygotowujemy opracowania również w języku angielskim. 

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji i wycenę, należy napisać na adres: katarzyna.batko@siecobywatelska.pl.

Przygotowaliśmy analizy i opracowania dla:

Wyślij wiadomość