2020 – rok zwiększania skuteczności

Rok, który nas czeka, jest zawsze trochę inny niż spodziewamy się na początku. Kształtują go wydarzenia i możliwości. Nasze plany często są zbyt wielkie w stosunku do tych 365 dni (choć w nadchodzącym roku 366!). Zawsze jednak ich główne założenia udaje się wykonać. W tym roku zapowiadamy ilość działań nieco ostrożniej, gdyż najbardziej będzie nam zależało na skuteczności. A ona wymaga poświęcenia czasu na planowanie i pilnowanie rezultatów.

Czego nie unikniemy?

Do wydarzeń, które będą miały miejsce niezależnie od naszych działań należą wybory prezydenckie, zmiana składu Państwowej Komisji Wyborczej i dalsze zmiany w sądownictwie.

Będziemy pytać o to, jak wygląda system dyscyplinarny dla sędziów. Stał się on kluczowym sposobem na reformowanie sądów. Czy słusznie? I czy coś poprawił? Tej odpowiedzi poszukamy. Opublikujemy też nasz raport dotyczący tego, co zmieniło się w zarządzaniu sądami. I będziemy dalej badać temat. Bo ta – mało poruszana  – sprawa decyduje m. in. o tym, czy sędzia poświęci czas sprawie, przygotuje się i czy ma właściwie ustawione priorytety .

Co do Państwowej Komisji Wyborczej to wiemy o zagrożeniach wynikających ze sposobu jej powoływania. Dyskutowano o tym podczas seminarium pt.  Zaufanie a prawo wyborcze. Może to oznaczać, że będziemy musieli zwiększyć nie tylko zainteresowanie działaniami Komisji, ale jeszcze aktywniej starać się o zmianę przejrzystości partii politycznych. A jest to sprawa, którą zajmujemy się od pięciu lat.

Nasze zaangażowanie w wybory prezydenckie będzie zależało z kolei od innych organizacji. Podobało nam się uczestnictwo w akcji obserwacji wyborów w 2018 roku. Mogliśmy wtedy wspólnie z Wami przeżyć wybory inaczej. Może w jakiejś formie uda się to powtórzyć? Na razie wyrażamy zainteresowanie.

Tematy wiodące

Na pewno w tym roku będziemy chcieli dużo czasu poświęcić podsumowaniu problemów związanych z korzystaniem z prawa do informacji. Sprzyja temu nasza zeszłoroczna praca – udało nam się przejrzeć kilka tysięcy porad w naszej elektronicznej poradni prawnej i otagować pojawiające się problemy. Teraz przechodzimy do etapu analiz. A skoro będziemy analizować, to także pisać na ten temat, spotykać się i dyskutować. 

Będziemy też baczniej zwracać uwagę na problemy uczniów. Chcemy by już teraz wiedzieli jak posługiwać się prawem i jak je egzekwować. Wokół tematu krążyliśmy od pewnego czasu, ale dopiero zaangażowanie naszej członkini – Aliny Czyżewskiej – w końcówce zeszłego roku sprawiło, że trafiliśmy na właściwe tory.

Tematem który nam leży na sercu jest raport o stanie gminy. Nowe rozwiązanie wprowadzone do ustaw samorządowych (np. art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym). Taki raport powinien przyczyniać się do sprawdzania w jakiej kondycji jest gmina, gdzie są sukcesy, a nad czym trzeba pracować. W 2019 roku był przygotowywany po raz pierwszy. Poza tym, że opowieść  o gminie była snuta tak, jak komu pasowało, to mieszkańcy zazwyczaj nie byli częścią debaty o stanie gminy. Poza nielicznymi wyjątkami. Raport ma też silną opozycję wśród samorządowców. Wiemy jednak od Was, że raport który pokazywałby jakąś obiektywną i mierzalną informację o gminie, jest ważnym narzędziem polepszania warunków życia. Będziemy zatem szukać z Wami sposobu jak do tego doprowadzić.

Poza tym z 2019 roku zostało mam sporo tematów, które czekają na ciąg dalszy, np. sposób traktowania przez państwo osób z niepełnosprawnościami, służba zdrowia czy jakość informowania przez władze gminne.

Wydarzenia

Wiemy już, że w tym roku będziemy kontynuować Szkołę Inicjatyw Strażniczych z edycji 2019/2020, a na jesieni ogłosimy nabór na edycję 2020/2021. Przy okazji 28 września 2020 roku, chcemy z kolei zorganizować zjazd osób lokalnie zaangażowanych w stanie na straży jawności. Toast za jawność, który organizujemy co roku, będzie elementem tego spotkania.

Ponadto planujemy kolejne lokalne spotkania o jawności i narzędziach wpływania na władzę. Będą one miały zarówno wersję krótką – dwie-trzy godziny, jak i półtoradniową. Będziemy organizować webinaria – zgodnie z potrzebami.  

Solidarność

Nie zamierzamy też zapomnieć o naszym wezwaniu z grudnia 2019 roku. Ten rok poświęcimy przypominaniu o problemach rosyjskich organizacji społecznych. Będziemy starali się, by o sprawie mówiono i by organizacje otrzymywały realną pomoc finansową od solidarnego europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Czyli od nas też.

A poza tymi planami na pewno wydarzy się wiele. Tematy przyniesie życie społeczne, media i działania polityków. Mamy nadzieję, że będziecie nam kibicować, włączać się i wspierać nas finansowo. Jak wielokrotnie Wam mówiliśmy i pisaliśmy, potrzebujemy Was by mieć energię, poczucie sensu i siłę. Im bardziej jesteśmy dojrzali, jako organizacja, tym lepiej umiemy Was usłyszeć. Jak to powiedziała pewna doświadczona lekarka „Z wiekiem zaczynam wierzyć pacjentom”. Też tę prawidłowość dostrzegamy 🙂

W 2020 roku działajmy wspólnie na rzecz jawności i przywrócenia władzy ludziom!

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. osoba z niepełnosprawnościami

  “z 2019 roku zostało mam sporo tematów, które czekają na ciąg dalszy, np. sposób traktowania przez państwo osób z niepełnosprawnościami”

  Ciekawe czy Watchdog zauważa wykorzystywanie przez podmioty zobowiązane do udostępniania informacji, właśnie konkretnej niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnościami p-ko ich żądaniu udostępnienia należnej im informacji ?
  Uzależnianie udostępnienia informacji, od takiego sposobu zachowania osoby z niepełnosprawnościami, które dla danej osoby jest stale lub czasowo w tym momencie niemożliwe do wykonania.
  Wykorzystywanie niepełnosprawności p-ko osobie z niepełnosprawnościami (np.intelektualnymi), właśnie że względu na dostrzeżony przez podmiot zobowiązany rodzaj niepełnosprawności.
  Np. wymaganie napisania wniosku i odmowę sporządzenia notatki z wniosku ustnego przez podmiot zobowiązany.
  Czy bada bezczynność organów ścigania przestępstw w takich sytuacjach, gdy naruszane są jednocześnie przepisy dwu konwencji ratyfikowanych przez RP?
  Jakie konkretne działania zamierza (czy zamierza?) podjąć w 2020 roku?

  1. Katarzyna Batko–Tołuć

   Jeśli chodzi o plany organizacji to w pierwszej kolejności nasze działania miałyby polegać na dokończeniu monitoringu instytucji kultury (i rozpoczęciu działań na rzecz zmiany) i zajęciu się tematem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w instytucjach publicznych. Co do traktowania wniosków osoby z niepełnosprawnościami, to świetną robotę wykonuje tu jeden z naszych członków. Testuje na sobie. Może Pan zna? Co do możliwych sposobów działania w sposób bardziej systemowy, to chętnie czekamy na sugestie. Jak rozumiem postuluje Pan by zapytać organy ścigania ile było doniesień związanych z łamaniem postanowień oby konwencji i ile wszczęto postępowań?

   1. sympatyk dzialalności Watchdoga.

    “postuluje Pan by zapytać organy ścigania ile było doniesień związanych z łamaniem postanowień oby konwencji i ile wszczęto postępowań?”
    Watchdog rzeczywiście może o to zapytać .
    Chociaż.. podejrzewam że odpowiedź jedynie potwierdzi obserwację o której pisze “osoba z niepełnosprawnościami”.
    Nie .. nie nie będzie to potwierdzenie obserwacji lecz właśnie zaprzeczenie, że takie zjawisko występuje i stwierdzenie że przepisy obu konwencji, nie są w RP naruszane i doniesień nie było.

    Można zapytać, może w odpowiedzi pojawią się jakieś humorystyczne elementy i w ten sposób publikacja takiej odpowiedzi oraz jej przesłanie do NGO -niepełnosprawnych, w jakiś sposób wynagrodzą zaangażowanie Watchdoga w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *