Sądny dzień – 2:2

We wtorek, 23 października, Sieć Obywatelska Watchdog Polska spotkała się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym z Kancelarią Prezydenta, PIS-em i Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA, godzina 11:30, Sala E

WYGRANA

Sprawa z Kancelarią Prezydenta ciągnie się już od wielu lat, zaczęła się jeszcze za prezydentury Bronisława Komorowskiego. Bartosz Wilk z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska wnioskował w trybie dostępu do informacji publicznej o udostępnienie ekspertyz, na które powoływał się Bronisław Komorowski, podpisując ustawę obniżającą składkę przekazywaną do OFE.

Chcieliśmy również poznać nazwiska autorów ekspertyz i tego dotyczyła wtorkowa rozprawa przed NSA. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że imiona i nazwiska autorów ekspertyz zamawianych przez Kancelarię Prezydenta są informacją publiczną. Wyrok jest ważny w kontekście innych ekspertyz zamawianych przez rząd czy prezydenta. Wystarczy przypomnieć słynne już ekspertyzy, na które powoływał się minister Waszczykowski (dotyczyły wyboru Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej) czy te zamawiane przez Andrzeja Dudę przy okazji zmian w Trybunale Konstytucyjnym.

Więcej o naszych wcześniejszych zmaganiach o ujawnienie ekspertyz w sprawie OFE: Czy po wygranej z kancelarią prezydenta poznamy wreszcie treść ekspertyz w sprawie OFE?

NSA, godzina 12:50, Sala E

PRZEGRANA

Wnosiliśmy o udostępnienie skargi kasacyjnej jednego z samorządów (dokument liczący jedną lub dwie strony). Spór z Prezesem NSA dotyczył tego, czy musimy najpierw zapłacić za udostępnienie tego dokumentu. WSA w Warszawie orzekł, że Prezes NSA powinien rozpatrzyć nasz wniosek, nawet jeśli nie wnieśliśmy opłaty (naszym zdaniem nie powinna być naliczona). Prezes NSA złożył skargę kasacyjną i  23 października NSA orzekł, że w przypadku wnioskowania o dokumenty z akt spraw mają zastosowanie przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie ustawa o dostępie do informacji publicznej i cofnął całe postępowanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Taka decyzja sądu może oznaczać obowiązek wnoszenia opłat za udostępnianie tego typu dokumentów i konieczność uiszczania ich przed uzyskaniem danych.

NSA, godzina 13:10, Sala E

PRZEGRANA

Kolejna wtorkowa rozprawa przed NSA dotyczyła spotkania Kaczyńskiego z Orbanem w Niedzicy w 2016 roku. Chcieliśmy uzyskać dostęp do notatek, dokumentów czy  protokołów dotyczących jego przebiegu. NSA stwierdził, że informacje dotyczące przebiegu spotkania prezesa partii rządzącej z premierem innego kraju nie muszą być znane opinii publicznej, ponieważ dotyczą sfery wewnętrznej partii. Wyrok bardzo nas rozczarował, ponieważ dzielenia działania partii na sferę wewnętrzną i tę podlegającą społecznej kontroli może mieć poważne konsekwencje. Czy zatem partyjne spotkania z lobbystami zakwalifikujemy też do sfery wewnętrznej, nawet jeśli dotyczą partii sprawującej władzę? Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku i rozważamy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Więcej o sprawie: Czego dotyczyło spotkanie prezesa PiS z Victorem Orbanem? Partia odmawia odpowiedzi.

NSA, godzina 13:30, Sala E

WYGRANA

Kolejną nasza sprawa z PIS-em tego dnia dotyczyła udostępnienia nam umowy partii z mecenasem Rogalskim. Z informacji medialnych wynikało, że partia płaciła mecenasowi za pomoc prawną w sprawie katastrofy smoleńskiej.

Tu sąd odwołał się do szerokiego rozumienia dostępu do informacji publicznej i konieczności podlegania partii zasadom jawności. Zgodził się z nami, że umowy zawierane przez partie muszą być jawne. Skład orzekający w swojej argumentacji powoływał się między innymi na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, który wielokrotnie podkreślał, że partie polityczne powinny działać jawnie, zwłaszcza w sferze finansów. Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku, które, mamy nadzieję, dostarczy nam argumentów do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na wyrok w sprawie spotkania Kaczyńskiego z Orbanem. 

Na naszym facebookowym profilu możecie obejrzeć komentarz naszych prawników – Szymona Osowskiego i Bartosza Wilka.

 

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *