na stronie:
Dokumentacja

O dostępie do informacji w Parlamencie Europejskim

W lipcu w Parlamencie Europejskim odbyła się debata dotycząca dostępu do informacji. Przyczynkiem do dyskusji było przedstawienie sprawozdania o dostępie do informacji w unijnych instytucjach w latach 2019-2021.  Warto odnotować tę dyskusję z kilku względów. Po pierwsze widzimy, że organy unijne muszą sprawozdawać się z jawności. Zbierają dane dotyczące liczby wniosków, wydanych decyzji odmownych, czasu…

Dokumentacja

Czy zagraniczni eksperci pomogą w walce z korupcją?

Od osób pełniących funkcje publiczne oczekuje się, że będą działać etycznie i nie zawiodą naszego zaufania, dlatego tak istotna jest odpowiednia rekrutacja na ważne publiczne stanowiska. Istnieje wiele narzędzi, które wspomagają taki proces, dziś opowiem o jednym z nich – stosunkowo młodym, ale bardzo obiecującym. Na stronie UNCAC Coalition (globalnej koalicji setek organizacji, działającej między…

Dokumentacja

Refleksje o Polsce i Ukrainie. Po wizycie organizacji z Ukrainy

W kwietniu Sieć Obywatelską Watchdog Polska odwiedziła grupa organizacji z Ukrainy. Przyjechała z wizytą organizowaną przez Zagoriy Foundation wspierającą kulturę filantropii. Od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą fundacja musiała oczywiście zmienić swoje priorytety, jednak co do zasady pozostała przy swojej misji. Uznała bowiem, że w czasie wojny zmieni się podejście do wspierania Ukrainy,…

Dokumentacja

Małymi krokami do jawności 

Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (ERPO) opublikowało nową wersję przewodnika o udostępnianiu dokumentów UE.  Uwzględniono w nim zmiany, które nastąpiły dzięki prowadzonym sprawom i skargom rozpatrywanym przez ERPO. Jest to ważny i cenny mechanizm – pozwala instytucjom na doskonalenie się i poprawianie błędów. Przy tej okazji piszemy o zmianach, które małymi krokami udało się wprowadzić…

Dokumentacja

28 września – zasługujemy na prawdziwe świętowanie!

Dwadzieścia lat temu środowisko organizacji społecznych z całego świata ustaliło, że 28 września będzie obchodzić Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji. Siedem lat temu ten dzień został oficjalnie uznany przez UNESCO – wyspecjalizowaną agendę ONZ, która między innymi ma za zadanie wzbudzać szacunek dla praw człowieka. A w 2019 roku również na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych…

Dokumentacja

Wysoki standard przejrzystości w Szwajcarii – dostęp do kalendarza funkcjonariusza państwowego

Access Info Europe, organizacja która nieformalnie pełni rolę europejskiego lidera w zakresie prawa do informacji, przygotowała opinię przyjaciela sądu w sprawie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska przeciwko Polsce zawisłej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Sprawa dotyczy dostępu do kalendarzy prezesów Trybunału Konstytucyjnego – Julii Przyłębskiej i Mariusza Muszyńskiego, za okres od 1 stycznia do 6 lipca…

Dokumentacja

Access Info Europe o jawności kalendarzy osób pełniących publiczne funkcje

Access Info Europe złożyło opinię przyjaciela sądu w sprawie Sieć Obywatelska Watchdog Polska vs. Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Nasze Stowarzyszenie skierowało do ETPCz skargę dotyczącą dostępu do kalendarza Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Rachel Hanna, badaczka prawa w Access Info Europe podkreśliła: W opinii wykazane zostało, że nie ma miejsca na koncepcję „dokumentu…

Dokumentacja

Świat patrzy na wybory Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce

Nie tylko instytucje Unii Europejskiej czy Międzynarodowy Instytut Ombudsmana wypowiadają się krytycznie o kryzysie wokół wyboru niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Dołączają też organizacje z innych krajów, w tym Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja. Otrzymaliśmy właśnie list solidarności z polskimi obywatelami, którzy zostaną pozbawieni Rzecznika. W zeszłym tygodniu Forum skierowało list do klubów parlamentarnych oraz…

Dokumentacja

Rozmowa w Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji

Na co dzień „superpoważnie” zajmujemy się prawem do informacji. Sprawy sądowe, porady, teksty, szkolenia. Liżemy rany i świętujemy sukcesy. Podróżujemy po całej Polsce i okupujemy Internet.   Chyba czas na chwilę oddechu i porozmawianie o jawności z innej strony. Skąd czerpiemy energię? Czemu to nas kręci? Opowiedzą o tym Alina Czyżewska i Szymon Osowski –…

Dokumentacja

Pilnie podaj dalej i podpisz petycję przeciw straszeniu obywateli skarżących instytucje publiczne

Taka historia. Wiemy, że ją zrozumiecie, gdyż niestety podobna do tych polskich. Mamy i coś w rodzaju „informacji przetworzonej”, i niezbyt precyzyjne uzasadnienie odmowy udostępnienia informacji i próby wywołania efektu mrożącego. Tym razem jednak mowa o instytucji unijnej – Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Prosimy: Przeczytajcie opis sprawy Podpiszcie petycję Udostępnijcie ją Historia…

Dokumentacja

Marsz Tysiąca Tóg – tym razem rzeczywista „sprawa polska” (obywatelska)

Ten tydzień spędziliśmy w Senacie. Alina Czyżewska, nasza rzeczniczka, obserwowała prace nad ustawą kolejny raz reformującą sądownictwo. I – nie waham się tego powiedzieć –  kolejny raz nie w tym miejscu, gdzie trzeba. To, co dziś się proponuje tylko pogarsza sytuację. Choć wiemy, że znajdzie się wiele zmobilizowanych wyborców partii rządzącej, zachęcamy by pokazali co…

Dokumentacja

2020 – rok zwiększania skuteczności

Rok, który nas czeka, jest zawsze trochę inny niż spodziewamy się na początku. Kształtują go wydarzenia i możliwości. Nasze plany często są zbyt wielkie w stosunku do tych 365 dni (choć w nadchodzącym roku 366!). Zawsze jednak ich główne założenia udaje się wykonać. W tym roku zapowiadamy ilość działań nieco ostrożniej, gdyż najbardziej będzie nam…

Dokumentacja

Solidarność z Rosją – po wydarzeniach 2019 roku, wydaje się zadaniem na 2020

Wielokrotnie pisaliśmy Wam o sytuacji rosyjskich organizacji. Wydaje się, że w 2019 roku sytuacja osiągnęła apogeum. Jeśli chcemy w Polsce dalej żyć w przekonaniu, że jesteśmy solidarni i zawsze umiemy reagować, to właśnie nadszedł czas na udowodnienie tego. Jak pomóc podpowiadaliśmy tekście Solidarnie na rzecz praw człowieka w Rosji Dziś publikujemy list otwarty Zarządu Forum…

Dokumentacja

Solidarnie na rzecz praw człowieka w Rosji

W zeszłym roku – z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka – pisaliśmy o słowach zagranicznego dziennikarza „W Polsce ludzie nie są wolni, gdyż sami postanowili nie korzystać ze swoich praw…. Sami się zniewolili”. Mamy nadzieję, że skutecznie z tą opinią polemizowaliśmy. W tym roku wzywamy do SOLIDARNOŚCI z Rosjanami. Z tymi, którzy w Rosji chcą…