na stronie:
Dokumentacja

Test z jawności dla komitetów wyborczych

Na początku lutego ruszyła kampania wyborcza, a 27 lutego wysłaliśmy wnioski o informację publiczną do komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta, chcąc dowiedzieć się, jaki jest ich stosunek do jawności. Na razie wnioskowane informacje udostępnił jedynie komitet Władysława Kosiniaka – Kamysza. Nasz wniosek był prosty, nie prosiliśmy o dane, których udostępnienie często budzi opory, czyli na…