na stronie:
Dokumentacja

Czy w uzdrowisku można odetchnąć świeżym powietrzem?

W grudniu 2016 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport Spełnianie wymogów określonych dla uzdrowisk. NIK przyjrzała się 11 uzdrowiskom i jej wnioski nie były optymistyczne. Przekroczone normy hałasu, brak precyzyjnych pomiarów jakości powietrza (dane ze stacji często usytuowanych daleko od uzdrowiska). Gminy uzdrowiskowe niewystarczająco dbają o środowisko i są tylko wybiórczo kontrolowane. Postanowiliśmy sprawdzić, jak…

Dokumentacja

Tajny jak leśniczy

Od prawie dwóch lat staramy się o ujawnienie informacji o sprzedaży drewna w poszczególnych Nadleśnictwach. Lasy Państwowe nie lubią jawności – właśnie zasugerowały swoim kontrahentom, by ci zastrzegali tajemnicę przedsiębiorcy, bo do jednostek Lasów Państwowych wpływają wnioski różnych osób o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej szczegółowych danych. Załączają nawet wzór takiego oświadczenia. Odmowa…

Dokumentacja

Czy uzdrowiska są zdrowe?

W grudniu 2016 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Spełnianie wymogów określonych dla uzdrowisk”. NIK przyjrzała się 11 uzdrowiskom i wnioski nie są optymistyczne. Przekroczone normy hałasu, brak precyzyjnych pomiarów jakości powietrza (dane ze stacji często usytuowanych daleko od uzdrowiska). Gminy uzdrowiskowe niewystarczająco dbają o środowisko i są tylko wybiórczo kontrolowane. Nadzór Ministra Zdrowia nad…

Dokumentacja

Wygraliśmy z Nadleśnictwem w Gryficach

Chcemy się dowiedzieć, do kogo trafia drewno z polskich lasów. W tym celu odpytaliśmy wszystkie nadleśnictwa w Polsce i postanowiliśmy zaskarżyć ponad dwudziestkę z nich. Zapadł kolejny wyrok uwzględniający naszą skargę na decyzję o odmowie udostępnienia skanów umów, związanych z gospodarowaniem drewnem. Ostatnio pisaliśmy o naszych sprawach z Nadleśnictwem Białowieża: Nadleśnictwo Białowieża zasłania się tajemnicą…

Dokumentacja

Nadleśnictwo Białowieża zasłania się tajemnicą przedsiębiorcy

Nasze dwa wnioski o informację publiczną decyzją sądów ponownie wracają do Nadleśnictwa Białowieża. Wciąż jednak wydaje się mało prawdopodobne, byśmy dowiedzieli się, co się działo z drewnem z wycinki w Puszczy Białowieskiej. Historia wniosku z 2016 roku Pierwszy wniosek o informację publiczną wysłaliśmy do Nadleśnictwa Białowieża w marcu 2016 roku. Pojawiły się wówczas niepokojące informacje…

Dokumentacja

Głos wołającego na puszczy?

Latem 2017 roku głośnym echem odbiła się w mediach sprawa wycinki w Puszczy Białowieskiej.Zajęły się nią między innymi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i eksperci UNESCO. W związku z tymi wydarzeniami Stowarzyszenie zdecydowało się przeprowadzić monitoring nadleśnictw w całej Polsce. W sierpniu wysłaliśmy wniosek o informację publiczną do wszystkich nadleśnictw (jest ich 430), w którym prosiliśmy…