na stronie:
Dokumentacja

Zapytaliśmy, jak w Polsce leczy się ból

11 maja 2017 roku weszła w życie ustawa, która daje każdemu pacjentowi prawo do leczenia bólu. Jak wygląda to w praktyce? Postanowiliśmy zapytać o to szpitale. Przed zmianami ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta gwarantowała łagodzenie bólu osobom terminalnie chorym. Zgodnie z nowymi przepisami, prawo do leczenia bólu będzie przysługiwało każdemu pacjentowi. Ma…

Dokumentacja

Podsumowanie monitoringu szpitali

W 2016 roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska przeprowadziła monitoring, w ramach którego sprawdzała, czy szpitale udostępniają informacje na temat swojej działalności. Od 13 kwietnia 2016 r. do 29 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie wysyłało wnioski o udostępnienie informacji publicznej do szpitali klinicznych i szpitali z oddziałami położniczymi o trzecim stopniu referencyjności (łącznie do 70 szpitali). Zapraszamy…