Sprawdzamy specwładzę wojewodów w czasach COVID-19

Wszyscy w napięciu czekają na kolejne decyzje rządu mające zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Państwowe instytucje otrzymują ogromne uprawienia, które pozwalają ingerować w życie obywateli. By skutecznie walczyć z epidemią, wszyscy musimy podporządkować się pewnym ograniczeniom i nakazom. Ale czy wszystkie decyzje rządzących dotyczące walki z pandemią są słuszne, a obostrzenia konieczne i przemyślane?

Przykładem może być opisywane w prasie polecenie wojewody dolnośląskiego z połowy marca 2020 roku, w którym miał wydać polecenie dolnośląskim gminom w sprawie organizowania posiedzeń rad bez udziału publiczności. Zważywszy, że wstęp na te posiedzenia jest uprawnieniem wynikającym z Konstytucji, decyzja ta wywołała kontrowersje. Co więcej, nie znaleźliśmy jej pisemnych śladów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ile jest podobnych sytuacji? Kto będzie rozliczany ze skutków potencjalnie niezgodnych z prawem decyzji wojewodów? Czy w przyszłości będzie możliwość dochodzenia swoich praw? Czy prawo stanowi dziś ograniczenie dla praktycznych działań wojewody? Kto jest podmiotem decyzji wojewodów?

Sprawdzamy to. Decyzje, które tak dalece ingerują w życie obywateli, powinny być jawne i  dokumentowane, by można było ocenić ich zasadność.

Dlatego o nie pytamy, na razie wojewodów. Chcemy wiedzieć, jak wykorzystują swoje specjalne uprawnienia. I jak je dokumentują. Podstawą do naszego pytania jest Art.11.1. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374). Zgodnie z nim, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

Link do ustawy http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/T/D20200374L.pdf

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *