Uporządkujmy prawo! – piszemy do rządu

Nikogo nie dziwi fakt, że w czasach epidemii koronawirusa prawo jest stanowione w tempie szybszym niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jednak władza, zbyt często zarządzając poprzez konferencje, nie akty prawne i nie respektując podstawowych standardów, przyczynia się do dezorganizacji życia społecznego i zwiększa chaos.

Przypomnijmy choćby już anegdotyczną sytuację związaną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, które – zanim zostało opublikowane i poznaliśmy jego treść – zostało „opowiedziane” i zinterpretowane na rządowej stronie, a następnie „opowiedziane” i zinterpretowane na konferencji prasowej – nie trzeba przypominać, jak bardzo te interpretacje różniły się w temacie wyjścia na spacer. Debata publiczna toczyła się więc na podstawie domniemanych zapisów, ale samo rozporządzenie poznaliśmy na chwilę przed północą – czyli na chwilę przed rozpoczęciem obowiązywania zakazów.

Inny przykład – to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt tego rozporządzenia również nie został opublikowany, w związku z czym nie było okazji do zwrócenia Ministerstwu uwagi, że tworzy sytuację prawną, w której jednocześnie zawiesza prowadzenie działalności edukacyjnej i wskazuje, że ta zawieszona de facto działalność edukacyjna ma być prowadzona na odległość.

Nowe akty prawne zmieniają naszą rzeczywistość z dnia na dzień, jednak większości z nas trudno jest odszukać w gąszczu Dziennika Ustaw czy ISAP-u aktualnych wersji ciągle zmieniających się rozporządzeń czy ustaw, dotyczących naszej bieżącej sytuacji prawnej. Uporządkowanie aktów, tworzonych w związku z sytuacją epidemii, i udostępnienie ich w przystępnej formie obywatelom bez wiedzy i umiejętności prawniczych, jest niezbędne.

Dlatego Sieć Obywatelska Watchdog Polska wysłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych wniosek w trybie artykułu 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w którym wnosimy o:
  1. informowanie na jednej stronie internetowej (np. https://www.gov.pl/web/koronawirus) o wszystkich aktach prawnych obowiązujących w związku z COVID-19.
  2. Niezwłocznie, najpóźniej przed konferencją prasową, publikowanie tych aktów na wskazanej wyżej stronie.
  3. Publikowanie projektowanych aktów prawnych na stronie www.legislacja.gov.pl oraz w wyżej wyznaczonym miejscu.
  4. Niebudzące wątpliwości wskazywanie, które przepisy obowiązują, a które już nie, np. poprzez sporządzanie jednolitych wersji obowiązujących aktów prawnych i publikowanie ich na wyżej wyznaczonej stronie.

Treść wniosku

AKTUALIZACJA:

Jedyny podmiot, który na razie zareagował i pozytywnie i szybko odpowiedział na potrzeby obywateli i obywatelek, to Rządowe Centrum Legislacji: przygotował i udostępnił stronę z zestawieniem aktów wykonawczych i ujednoliconych aktów prawnych dot. COVID-19: ?Zestawienie aktów prawnych i ujednoliconych tekstów.

Dzięki, RCL! Teraz mamy to zestawione w jednym miejscu: wszystkie zmienione covidem ustawy, wszystkie co chwila zmieniające się rozporządzenia. Duże udogodnienie.

Czekamy na odpowiedzi z ministerstw i od premiera.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. Adam

    Czemu Wniosek a nie Petycja? Kiedy stosuje się jedno, kiedy drugie?

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *