List otwarty organizacji w sprawie lasów

Nasze stowarzyszenie od lat przygląda się działalności Lasów Państwowych — m.in. w 2019 roku przeprowadziliśmy monitoring wszystkich nadleśnictw pod kątem ilości pozyskiwanego przez nich drewna. Dlatego podpisaliśmy się pod listem otwartym organizacji, grup i ruchów leśnych i społecznych do Ministerstwa Klimatu i Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej. Treść listu poniżej (wersja pdf).

Szanowni Państwo!

Jako grupa organizacji i inicjatyw społecznych zajmujących się lasami z wielką nadzieją przyjęliśmy pierwsze, ogłoszone w zeszłym tygodniu symboliczne wyłączenia z pozyskania w roku 2024.

Z nadzieją przyjmujemy również zapowiedź powołania okrągłego stołu w sprawie lasów. Cieszy nas, że w nowym Ministerstwie Klimatu i Środowiska decyzje podejmują osoby rozumiejące wartość przyrody. Wartość przyrody samoistną, dla niej samej, ale też wartość przyrody dla dobrostanu i jakości życia ludzi.

Rozumiemy potrzebę chwili i symbolikę pierwszych wyłączeń obszarów leśnych z wycinki. Decyzja o pierwszych wyłączeniach była zapewne decyzją trudną, bo na zabezpieczenie swoich lasów przed zbyt intensywną eksploatacją czekają obecnie setki społeczności w Polsce.

Stoimy na stanowisku, że aby polityki leśne zdobyły szerokie poparcie, istotna jest przede wszystkim jakość procesu decyzyjnego. Dlatego, czekając na zapowiadane dalsze decyzje dotyczące wyłączeń z pozyskania, postulujemy, by MKiŚ:

  • Określiło kryteria, na podstawie których podejmowane są decyzje o wyłączeniach z
  • W zestawie  kryteriów  uwzględniło pełen wachlarz wartości lasów istotnych z przyrodniczego  i  społecznego  punktu  widzenia,  w  tym  wartości  kulturowe, rekreacyjne, ochronę zasobów wodnych istotnych dla lokalnych społeczności, czy lokalne łagodzenie negatywnych skutków zmian
  • Określiłozasady obecnych wyłączeń, w szczególności, jak obecnie przeprowadzane na 6 miesięcy wyłączenia są związane z zapisanym w umowie koalicyjnej celem wyłączenia z pozyskania gospodarczego 20% lasów.
  • Podałoinformację o składzie zespołu eksperckiego oraz procesie, w  którym wyłaniane są i będą wyłaniane miejsca do wyłączeń.

Chcemy też zwrócić Państwa uwagę, że w ostatnim miesiącu do MKiŚ wpłynęło ponad 20 apeli od lokalnych inicjatyw leśnych.

Apele, oprócz moratorium na wycinki w lasach cennych przyrodniczo i społecznie, postulują inne zmiany systemowe, które uważamy za kluczowe dla stworzenia warunków do trwałej reformy polityki leśnej i myślenia o lasach (pełen dostęp do informacji o lasach, dostosowanie polskich przepisów do wyroku TSUE z 2 marca 2023, stworzenie szerokiego zespołu ds. nowej Ustawy o Lasach i reformy polityki leśnej).

Czekamy na odpowiedź MKiŚ na te pisma.

Lista sygnatariuszy:

Fundacja Lasy i Obywatele
Chronię Beskid Mały
Stowarzyszenie Olszówka
Inicjatywa Las Wokół Miast
Gminni Aktywiści
Stowarzyszenie Leubuzzi
Lasy Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno
Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze MOST
Stowarzyszenie MODrzew Monitoring Obywatelski Drzew
Inicjatywa ZaDrzew ZaKrzew
Stowarzyszenie Prawo do Przyrody
Stop Wycince Lasu w Łukęcinie
Mała i Rozlewisko
Grupa Leśna Zielona Aglomeracja
Inicjatywa Las Młochowski
Koalicja Las Jest Nasz
Stowarzyszenie Nasz Las Tulecki
Inicjatywa Lasy Lublinieckie
O’RETY – Fundacja Promująca Aktywność (O’Rety Team)
Społeczni Opiekunowie Drzew Toruń
Towarzystwo Przyjaciół Szumina i Wywłoki
Stowarzyszenie Atmosfera
Stowarzyszenie Koalicja ZaZieleń Poznań
Drużyna Pierścienicy
Porozumienie dla Wiszni Małej
Fundacja Alarm dla Klimatu
Stowarzyszenie Bryza
Grupa Góra Radunia
Ratujmy Jezioro Reczynek
Ratujmy Las Mokrzański
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Fundacja Fidelis Siluas
Grupa Las Wiączyński
Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka
Fundacja The Climate Lab
Grupa Rumia w Lesie
Stowarzyszenie Okolica
Stowarzyszenie MULTIFORM
Stowarzyszenie Zielone Wrzosy
Stowarzyszenie „Specjalna Strefa Ekologiczna”
Inicjatywa Leśna Utrata
Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja
Fundacja Dla Przyrody
Stowarzyszenie Żywica
Fundacja Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska EKO LUBUSZ
Stowarzyszenie proekologiczne „Aerostan-Lanckorona”
Stowarzyszenie Zielone Jaworzno
Stowarzyszenie Zielony Międzychód
Inicjatywa Szepcząca z Drzewami
Inicjatywa Dzikie Karpaty
Zielony Pierścień Warszawy
Fundacja Leśni Agronauci
Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze
Fundacja Strefa Zieleni
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Stowarzyszenie Nie Dla Ruiny Gminy Prażmów!
Grupa Kabacki Las
Lubelski Stary Gaj i Dąbrowa
Green REV Institute
Tarnogórski Drzewoszum
Fundacja Nexus
Stowarzyszenie Inicjatywa Białobrzegi
Biłgoraj broni swój las
Białołęcka Grupa OTOP
Śląski Ruch Klimatyczny
Ekowyborca
Grupa Aktywistów — Lasy Celestynowskie
Fundacja Edukacji Leśnej Drzewice
Fundacja Klub Myśli Ekologicznej
Warszawski Ruch Antyłowiecki
Polski Klub Ekologiczny w Krakowie, Koło Miejskie w Gliwicach
Stowarzyszenie „Nasz Park”
Eko-Logiczna Lubelszczyzna


 
   

Twoja organizacja chce poprzeć ten list otwarty?

 
   

Napisz na adres kontakt@lasyiobywatele.pl

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *