na stronie:
Dokumentacja

Jawność w czasie pandemii – webinarium

Na webinarium omówimy, jak wygląda dostęp do informacji publicznej w obecnej sytuacji. Przedmiotem spotkania będą  wątpliwości pojawiające się po wprowadzeniu specustawy z 31 marca 2020 potocznie zwanej „Ustawą o tarczy antykryzysowej”. Porozmawiamy m.in. o tym, czy „zawieszenie” biegu terminów dotyczy także terminów na udostępnienie informacji publicznej. Odpowiemy także na pytania: Który sąd administracyjny będzie właściwy…

Dokumentacja

Tajemnicza dezubekizacja

16 grudnia 2016 r. przyjęto tzw. ustawę dezubekizacyjną, czyli ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. W wyniku wprowadzonych regulacji dziesiątkom tysięcy funkcjonariuszy służb, objętych…

Dokumentacja

28 września był Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji – czy jest co świętować?

Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji jest dobrą okazją do tego, żeby przyjrzeć się temu, co wydarzyło się na salach sądów administracyjnych przez ostatni rok. Czy ten rok zbliżył nas do jawności? Kolejne przejawy formalistycznego podejścia sądów Przed poprzednim Toastem za Jawność wskazywaliśmy na formalistyczną tendencję NSA w rozpatrywaniu skarg kasacyjnych. W skrócie chodzi o to,…

Dokumentacja

Glosy orzeczeń dotyczących prawa do informacji – publikacja

Przedstawiamy publikację będącą efektem II ogólnopolskiego konkursu na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji. Publikacja do pobrania Była to druga edycja konkursu. W wyniku pierwszej edycji w 2016 r. powstała publikacja Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji. Tym razem przygotowanie publikacji przedłużyło się i w tym czasie studenci i studentki biorący udział w…

Dokumentacja

Czekając na odpowiedź – nasze najdłużej trwające sprawy sądowe

Choć od 15 lat zajmujemy się dostępem do informacji publicznej i mamy za sobą tysiące spraw sądowych związanych z nieudostępnianiem danych, wciąż nie możemy przyzwyczaić się do tego, że potrafią one trwać latami i zniechęcają do korzystania z prawa do informacji. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, urząd, do którego został złożony wniosek…