na stronie:
Dokumentacja

Ile kosztuje sztuka?

Teatr TR Warszawa udostępnił na nasz wniosek rejestry umów za 2018 i 2019 rok. Znajdują się tam informacje o umowach z artystami, np. Agatą Buzek, Wojciechem Blecharzem, Magdaleną Cielecką, jak i umowy na wykonanie prac malarskich, usługi prawne, tłumaczenia sztuk, wykonanie fotografii do spektakli, reżyserię i wykonanie ról oraz wiele innych.

Dokumentacja

Nagrody za szczególne osiągnięcia w ministerstwach – podsumowanie monitoringu

Nagrodami przyznawanymi urzędnikom, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, interesujemy się od dawna. Dlaczego? Dlatego, że są przyznawane z publicznych pieniędzy. Ale nie tylko. Choć artykuł 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych mówi, iż nagrodę można przyznać jedynie za „szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej”, bywa, że urzędowi trudno jest wskazać, czym wyróżnił się…