na stronie:
Dokumentacja

Nagrody za szczególne osiągnięcia w ministerstwach – podsumowanie monitoringu

Nagrodami przyznawanymi urzędnikom, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, interesujemy się od dawna. Dlaczego? Dlatego, że są przyznawane z publicznych pieniędzy. Ale nie tylko. Choć artykuł 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych mówi, iż nagrodę można przyznać jedynie za „szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej”, bywa, że urzędowi trudno jest wskazać, czym wyróżnił się…