na stronie:
Dokumentacja

Dzień w NSA

21 listopada czekają nas ważne sprawy przed NSA. Jedna dotyczy projektu na temat jawności w Polsce realizowanego przez UKSW, którego szczegółów rektor tej uczelni nie chce…ujawnić. Druga rozprawa dotyczy konieczności publikowania w BIP-ie oświadczeń majątkowych, a trzy kolejne nagród przyznawanych przez samorządy pracownikom. Oświadczenia majątkowe nieudostępnione w BIP muszą być udostępniane na wniosek Przepisy nie…