na stronie:
Dokumentacja

Jak zwiększyć jawność, żeby jej nie zwiększyć?

Jednym z celów przedstawionego przez ministra Kamińskiego projektu ustawy o jawności życia publicznego (Mało obywatelska ustawa o jawności życia publicznego) ma być zwiększenie jawności procesu stanowienia prawa. Takiemu pomysłowi możemy tylko przyklasnąć, niestety minister źle zdiagnozował problemy dotyczące przejrzystości procesów legislacyjnych, a ustawa źle dobiera środki do ich rozwiązania. Projekt skupia się na ludziach i…