na stronie:
Dokumentacja

Raport Komisji Europejskiej o praworządności

Na 13 lipca 2022 roku Komisja Europejska zapowiedziała publikację raportu podsumowującego stan praworządności w krajach członkowskich w 2021 roku. Raport to element unijnego mechanizmu praworządności. To już trzeci rok, kiedy jest publikowany. Po raz pierwszy mają się w nim pojawić rekomendacje dla krajów członkowskich. W 2022 roku, we współpracy między Fundacją im. Stefana Batorego, Helsińską…