na stronie:
Dokumentacja

NIK o udostępnianiu informacji przez jednostki samorządu terytorialnego

W 2022 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła dwie kontrole dotyczące realizacji prawa do informacji w jednostkach administracji rządowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego[1]. Wyniki tej pierwszej opublikowano w kwietniu i omówiliśmy je na naszej stronie w tekście NIK o dostępie do informacji publicznej w administracji rządowej. Niedawno pojawił się również raport dotyczący samorządu – poniżej przedstawiamy…