na stronie:
Dokumentacja

Zapraszamy na webinarium „Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach”

Od 2009 roku mieszkańcy wsi mogą podejmować wiążące decyzje o części budżetu gminy. Taką możliwość daje ustawa o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich, a za jego wykonanie, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt. O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, który jest budżetem obywatelskim, decyduje rada gminy i  musi…

Dokumentacja

Bezpłatne warsztaty: Narzędzia kontrolowania administracji publicznej

Na początku lipca w Lesznie poprowadzimy warsztat „Narzędzie wpływu na administrację publiczną”. Na spotkanie zapraszamy nie tylko mieszkańców kontrolujących lokalne władze poprzez dostęp do informacji publicznej, ale także osoby pełniące w gminie funkcje radnych czy sołtysów lub kandydujące w wyborach samorządowych. W trakcie omówimy najważniejsze narzędzia wpływu na administrację publiczną: dostęp do informacji publicznej; skargi,…