Jesienny wyrok w sprawie konwencji Wiosny Biedronia. Poznajemy umowę

Wygraliśmy dwie sprawy z Centralnym Ośrodkiem Sportu, czyli podmiotem zarządzającym halą Torwar. Tam właśnie, na początku lutego 2019 r., zorganizowano konwencję założycielską partii Wiosna Biedronia. Po wyroku WSA w Warszawie COS przesłał nam umowę na konwencję. Szkoda, że w międzyczasie zdążyły się odbyć wybory do europarlamentu, do polskiego parlamentu, a z drzew spadły liście.

Wiosenna konwencja, wniosek i skarga

3 lutego 2019 r. w hali Torwar (którą zarządza Centralny Ośrodek Sportu) zorganizowano konwencję nowej partii politycznej Roberta Biedronia. Kontrowersje związane z konwencją nowej partii dotyczyły źródła finansowania tego wydarzenia. Żeby dorzucić do toczącej się dyskusji kilka faktów, 8 marca 2019 r. skierowaliśmy do Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie wniosek o udostępnienie następujących informacji:

  • skanów umów wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami, dotyczących wydarzenia (konwencji), które odbyło się 3 lutego 2019 r. w hali Torwar,
  • informacji o tym, na jaką kwotę opiewała umowa,
  • informacji o stronach umowy.

COS nie odpisał na nasz wniosek, dlatego złożyliśmy skargę na bezczynność. Po tym, jak COS otrzymał skargę, udostępniono nam część danych.

Dowiedzieliśmy się, że stroną umowy na organizację imprezy, opiewającej na 55350 zł (brutto), jest związana z Biedroniem Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej, a nie sama partia.

Nie poznaliśmy jednak skanów umów. Centralny Ośrodek Sportu wydał decyzję o odmowie jej udostępnienia, argumentując to potrzebą ochrony tajemnicy przedsiębiorcy. Nie zgodziliśmy się z tą decyzją i zaskarżyliśmy ją do sądu.

Dlatego do WSA w Warszawie trafiły dwie skargi dotyczące COS – jedna na bezczynność, bo częściowo odpowiedzieli już po złożeniu przez nas skargi i na decyzję.

Zob. Fundacja podpisała umowę na konwencję partii Biedronia.

Letni wyrok WSA w Warszawie uwzględniający skargę na bezczynność

Jeszcze latem, 13 września 2019 r., został wydany wyrok WSA w Warszawie (II SAB/Wa 283/19), na mocy którego uwzględniono wspominaną skargę na bezczynność COS. Wyrok ten potwierdził, że żądane przez nas informacje są informacjami publicznymi, że Centralny Ośrodek Sportu jest zobowiązany do jawnego działania, oraz że wbrew obowiązkowi nie zrealizował naszego wniosku w stosownym terminie.

Jesienny wyrok WSA w Warszawie uchylający decyzję odmowną

WSA w Warszawie w wyroku z 29 października 2019 r. (II SA/Wa 1332/19) uwzględnił naszą skargę, uchylił zaskarżoną decyzję Centralnego Ośrodka Sportu i zasądził zwrot kosztów postępowania.

WSA w Warszawie podzielił nasze zarzuty, że:

  • Organ nie wykazał dostatecznie, dlaczego uznał, że nie jest możliwe udostępnienie informacji („Sąd orzekający w tej sprawie podziela to zapatrywanie skarżącego”)
  • COS nie wykazał dostatecznie, że umowa stanowi dla COS tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • Nie przeanalizowano możliwości częściowego udostępnienia informacji.

20 listopada 2019 r. otrzymaliśmy skan interesującej nas umowy (treść umowy). Wygląda więc na to, że COS zaakceptował wyrok WSA w Warszawie i po prostu zrealizował nasz wniosek.

Finansowanie polityki

Często przedmiotami wniosków, w tym kierowanych przez Sieć Watchdog, jest udostępnienie umów zawieranych przez podmioty publiczne. W tej sprawie poznanie szczegółów tej umowy było ważne ze względu na to, że były one związane z działalnością polityczną. Pytaliśmy bowiem o umowę na organizację wydarzenia politycznego, które powinno zostać pokryte ze środków partii politycznej.

Po złożeniu skargi na bezczynność okazało się, że stroną umowy była Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej, związana z Robertem Biedroniem (był jednym z fundatorów, a niektóre z osób zasiadających w zarządzie fundacji (teraz lub wcześniej) są lub były zaangażowane w działalność partii Wiosna Roberta Biedronia).

Artykuł 25 ustawy o partiach politycznych określa, że środki finansowe (a odpowiednio – środki niepieniężne) mogą być przekazywane na rzecz partii politycznej jedynie przez obywateli polskich, mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. „Próbą wyjścia” z tej sytuacji mogłoby być zlecenie fundacji przez partię wykonania określonej usługi (organizacja imprezy), jednak Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej, w świetle danych z Krajowego Rejestru Sądowego, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Przekazanie przez Fundację świadczeń niepieniężnych na rzecz partii jest istotne z punktu widzenia art. 49c pkt 3 ustawy o partiach politycznych, zgodnie z którym:

Kto przekazuje partii politycznej albo przyjmuje w imieniu partii politycznej środki finansowe lub wartości niepieniężne z naruszeniem przepisów art. 25 podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.

Warto przy tym zauważyć doniesienia medialne, że choć impreza 3 lutego 2019 r. określana była jako konwencja założycielska, to w istocie nie powołano nowej partii, o ile zmieniono nazwę partii „Kocham Polskę”.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *