Złożyliśmy drugą petycję do NSA w sprawie rejestru umów

W ubiegłbym tygodniu wysłaliśmy do NSA petycję dotyczącą uzupełnienia rejestru umów i wyeliminowania ograniczenia kwotowego (jawne w rejestrze są obecnie tylko umowy powyżej 3500 zł). Dziękujemy wszystkim, którzy ją poparli!

NSA w Warszawie, zdjęcie: Adrian Grycuk

Przypomnijmy, że NSA zajął się naszą petycją z sierpnia 2017 r., pod którą podpisy zbieraliśmy podczas zeszłorocznego festiwalu Przystanek Woodstock. Na pierwszy rzut oka odnieśliśmy sukces – wprowadzono rejestr umów. Jednak analiza zarządzenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia, prowadzenia i publikacji rejestru umów cywilnoprawnych w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego ujawniła dziury w nowym rejestrze.

Więcej: NSA wprowadza rejestr umów, ale nie chce pokazać tych poniżej 3500 zł. Zapytajmy o nie!

Za sprawą kolejnej petycji chcemy te dziury załatać. Zbieraliśmy pod nią podpisy do 1 marca 2018 r.

W drugiej petycji zwróciliśmy się o:

  • wprowadzenie rejestru wszystkich umów, nie tylko na kwotę powyżej 3500 zł. Wskazaliśmy, że obecne ograniczenie kwotowe budzi zdziwienie obywateli i może obniżać ich zaufanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wiele urzędów gmin i instytucji publicznych, które podobny rejestr wprowadziły, nie stosuje takiego ograniczenia. Trudno zrozumieć, dlaczego naczelna instytucja sądownicza zdecydowała się na taki ruch. Wprowadzenie tego dosyć wysokiego progu daje również możliwość dzielenia umów na kilka mniejszych, które nie będą widoczne w rejestrze. Tym samym jeden z celów wprowadzenia rejestru umów – jakim jest podnoszenie efektywności wydawania pieniędzy podatników i zapobieganie konfliktowi interesów – jest osiągany w bardzo ograniczonym zakresie.
  • umieszczenie w rejestrze skanów umów, gdyż to treść umów w największym stopniu przesądza o warunkach ich wykonywania. Uzasadniliśmy to tym, że obywatele w każdej chwili mogą zwrócić się o udostępnienie skanów, dlatego wcześniejsze i systematyczne uzupełnianie rejestru pozwoli uniknąć trudności związanych ze spiętrzeniem pracy w razie większej ilości zapytań.
  • uzupełnienie rejestru o umowy sprzed 1 stycznia 2018 roku.

Dziękujemy wszystkim 149 osobom, które złożyły swój podpis pod petycją! Będziemy informować o tym, jak została rozpatrzona przez NSA.

Pełna treść złożonej petycji poniżej:

Warszawa, 1 marca 2018 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

oraz osoby wymienione w załączniku do petycji

 

PREZES NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

PETYCJA

dotycząca zakresu opublikowanego rejestru umów

Doceniając wprowadzenie Zarządzeniem Prezesa NSA nr 27 z 11 grudnia 2017 r. rejestru umów, zwracamy się z petycją o rozszerzenie jego zakresu, służące budowaniu zaufania społecznego i wzmacnianiu przejrzystości gospodarowania pieniędzmi publicznymi przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Po pierwsze apelujemy o wprowadzenie rejestru wszystkich umów, nie tylko na kwotę powyżej 3500 zł. Ograniczenie kwotowe budzi zdziwienie obywateli i może obniżać ich zaufanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wiele urzędów gmin i instytucji publicznych, które podobny rejestr wprowadziły, nie stosuje takiego ograniczenia. Trudno zrozumieć, dlaczego naczelna instytucja sądownicza zdecydowała się na taki ruch. Wprowadzenie tego dosyć wysokiego progu daje również możliwość dzielenia umów na kilka mniejszych, które nie będą widoczne w rejestrze. Tym samym jeden z celów wprowadzenia rejestru umów – jakim jest podnoszenie efektywności wydawania pieniędzy podatników i zapobieganie konfliktowi interesów – jest osiągany w bardzo ograniczonym zakresie.

Ponadto zachęcamy do umieszczenia w rejestrze skanów umów, gdyż to treść umów w najwyższym stopniu przesądza o warunkach ich wykonywania. Obywatele w każdej chwili mogą zwrócić się o udostępnienie skanów, dlatego wcześniejsze i systematyczne uzupełnianie rejestru pozwoli uniknąć trudności związanych ze spiętrzeniem pracy w razie większej ilości zapytań.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że warto przygotować także rejestr umów sprzed 1 stycznia 2018 roku.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *