Nabywcy drewna z Nadleśnictwa Białowieża 2010 – 2016

W tekście Do kogo idzie drewno z Białowieży? Sąd uchyla decyzję odmawiającą udostępnienia umów! informowaliśmy o wygranej sprawie z Nadleśnictwem Białowieża m.in. o skany umów, związanych z gospodarowanie drewnem uzyskanym z ww. wycinki.

Po udostępnieniu tej informacji na naszym profilu facebook’owym Nadleśnictwo Białowieża skomentowało, że jedną z przyczyn odmowy udostępnienia nam informacji była kwestia bezpieczeństwa nabywców drewna.

Pragniemy przypomnieć, że w 2016 roku złożyliśmy do Nadleśnictwa Białowieża wniosek o udostępnienie:

  • informacji o zawartych umowach na sprzedaż drewna w okresie od 1 stycznia 2010 do 3 marca 2016 r. poprzez podanie informacji o stronach poszczególnych umów, kwotach, na jakie te umowy opiewały, przedmiocie tychże umów, ewentualnie zaś o dacie ich zawarcia,
  • adresu strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej nadleśnictwa, pod którym znajduje się pełna dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających (czyli informacje, które obligatoryjnie muszą znajdować się w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 8 ust. 3 zd. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie UDIP) – w odniesieniu do kontroli, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, przeprowadzonych w nadleśnictwie w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 3 marca 2016 r., a w razie braku tych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej – zwracamy się o przesłanie skanów tych dokumentów.

W odpowiedzi dostaliśmy wykaz nabywców drewna za lata 2010 – 2016 (wykaz można pobrać tutaj).

Jednocześnie w zakresie udostępnienia szczegółowych informacji o zawartych umowach Nadleśnictwo wydało decyzję odmowną.

Oko.press w sierpniu 2017 r. opublikowało listę odbiorców drewna z Puszczy Białowieskiej z roku 2017 – Mamy listę odbiorców drewna z nadleśnictwa w Puszczy Białowieskiej! Publikujemy interaktywną mapę.

Będziemy informować o kolejnych działaniach w kwestii ustalania informacji o nabywcach drewna z Lasów Państwowych oraz o zawieranych umowach. Zapraszamy do czytania odpowiedzi ze wszystkich nadleśnictw w Polsce w naszym serwisie fedrowania danych – Monitoring Nadleśnictw

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *