Tajny PR Polskiej Fundacji Narodowej

Kilka miesięcy temu w mediach pojawiała się informacja, że Polska Fundacja Narodowa, powołana do promocji Polski za granicą i wsparta kapitałem przekazanym przez 17 spółek skarbu państwa, zatrudniła firmę PR. Zapytaliśmy o umowę na tę usługę.

Umowa na PR Polskiej Fundacji Narodowej

Fundacja, która swoją misję streszcza w słowach: ,,chcemy promować nasze sukcesy w nauce, bogatą kulturę, wspaniałą historię i niepowtarzalną przyrodę”, zatrudniła firmę PR do obsługi medialnej swojej działalności. Na krytykę ze strony mediów, sugerujących, że PFN korzysta z usług firmy do realizacji zadań, do których sama została powołana, fundacja odpowiedziała oświadczeniem.

My jednak skupiliśmy się nie na zasadności zawartego kontraktu, a na innej informacji, która pojawiała się w artykułach na ten temat.  ,,Na razie Fundacja nie ujawnia kwoty umowy. Nie ujawniono także treści kontraktu.” – pisał Polsat News.

Do Polskiej Fundacji Narodowej wysłaliśmy zatem tradycyjną pocztą następujący wniosek:

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie: 

Szczegóły? Zawieszamy postępowanie
                                               Strona internetowa PFN

Niestety, stało się coś dziwnego. Polska Fundacja Narodowa zamiast odpowiedzieć na nasze pytania, 30 lipca  przesłała nam informację, że na mocy art. 97 § 1 pkt 4 KPA zawiesza postępowanie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie o sygnaturze II SA/Wa 2069/17. 

Problem w tym, że Ustawa o dostępie do informacji publicznej w ogóle nie przewiduje takiego trybu jak ‘’zawieszenie postępowania”, a sama sprawa, na którą powołuje się PFN, dotyczy innego wnioskodawcy niż stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Decyzja Fundacji była dla nas więc zupełnie niezrozumiała.

Identyczne postanowienie otrzymaliśmy też w odpowiedzi na inny wniosek do PFN. Zapytaliśmy w nim, czy Polska Fundacja Narodowa zakupiła jacht, który służyć ma promowaniu Polski poprzez udział w regatach żeglarskich oraz o skład osobowy załogi jachtu, skan umowy kupna jachtu i dokumenty określające szczegółowe plany promocji Polski poprzez udział w regatach żeglarskich.

Składamy skargę na postanowienie

W obu sprawach nie pozostało nam nic innego, jak złożyć skargę na postanowienie Polskiej Fundacji Narodowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W naszych skargach wskazujemy, że Polska Fundacja Narodowa przyjęła nieprawidłową wykładnię, polegającą na błędnym założeniu, że w toku rozpatrywania wniosku o udostępnienie informacji publicznej możliwe jest zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje w ogóle mechanizmu zawieszenia postępowania.  Zawieszenia postępowania przeczy też istocie procedury udostępnienia informacji publicznej, która z założenia ustawy, powinna być prosta, odformalizowana i szybka.

Niedopuszczalne jest też zawieszenie realizacji wniosku z powodu sprawy sądowej dotyczącej adresata.

W odpowiedzi na naszą skargę PFN podtrzymała swoje stanowisko w sprawie zawieszenia postępowania i co więcej, utrzymuje, że nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej. Czekamy zatem na rozstrzygnięcie sądu.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *