Czy dowiemy się, ile kosztuje Sylwester z TVP?

Zapytaliśmy Telewizję Polską o koszty organizacji Sylwestra w latach 2015-2017 oraz skany umów związanych z organizacją imprezy. TVP odmówiła odpowiedzi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił odmowę TVP.

Ile kosztuje Sylwester przed telewizorem? 

Sylwester coraz bliżej. Niektórzy dopiero zastanawiają się jak go spędzić, inni mają plany od dawna. My tymczasem jesteśmy ciekawi, czy dowiemy się, ile kosztuje Sylwester z TVP?

15 stycznia wysłaliśmy mailowo na adres TVP wniosek o treści:

Wnosimy o udostępnienie:

– łącznej kwoty związanej z organizacją imprezy sylwestrowej przez TVP w roku 2015, 2016, 2017,
– skanów umów dotyczących organizacji imprezy sylwestrowej przez TVP w roku 2015, 2016, 2017.
Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres tego maila na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Odmowa i skarga

Niestety, TVP nie zechciało podzielić się z nami tą informacją. W odmowie argumentowano, że żądane przez nas informacje stanowią ,,wartość gospodarczą”, a telewizja jako podmiot funkcjonujący na rynku komercyjnym musi chronić swoje interesy, zatem mamy do czynienia z ,,tajemnicą przedsiębiorcy”.

Oczywiście, nie zgadzając się z takim ujęciem działania TVP, złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Podnieśliśmy argument, że w świetle obowiązujących przepisów, informacje, o które wnioskowaliśmy, stanowią informację publiczną. Zaś powołanie się na tajemnicę przedsiębiorcy może mieć miejsce tylko, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki określone w art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz.1503). Przesłankami tymi są: stwierdzenie, iż dane informacje mają charakter techniczny, technologiczny, handlowy, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą dla tego przedsiębiorstwa oraz fakt, iż nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, a również to, że podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. Podobne przesłanki określono w ustawie o finansach publicznych. W decyzji odmownej TVP nie wykazała, że te przesłanki są spełnione. Bez tego nie sposób obiektywnie ocenić, czy rzeczywiście można mówić  o ,,tajemnicy przedsiębiorcy’’.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że Telewizja Polska, zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji, realizuje misję publiczną, która według zasad określonych w ustawie powinna się charakteryzować: ofertą zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Przy realizacji misji publicznej TVP korzysta ze środków publicznych w postaci rządowego wsparcia czy opłaty abonamentowej. Dlatego też Telewizja Polska w znaczący sposób różni się od komercyjnych telewizji,  a obywatele/ki  powinni mieć możliwość kontroli jej działalności.

Odmowa TVP kończy się następującym pouczeniem:

Zgodnie z art. 17 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 127 § 3 i art.129 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, strona może wystąpić do Telewizji Polskiej S.A. z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jest ono błędne, gdyż nie ma potrzeby składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może od razu wnieść  skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. TVP nie uwzględniło zmian przepisów ustawy Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi, wprowadzonych Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 935), art. 9ust. 2 lit. a ustawy nowelizującej, zmieniającym art. 52 § 3 PPSA. Tym samym naruszono przepisy obowiązującego prawa.

Wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do naszej skargi, uchylił zaskarżoną decyzję oraz nakazał TVP zwrot kosztów postępowania (200 zł). W wyroku sygn. II SA/Wa 350/18 sąd wskazał, że TVP, powołując się na wartość gospodarczą żądanej przez nas informacji, nienależycie uzasadniło odmowę:

nie przedstawił wystarczających argumentów i dowodów uzasadniających odmowę udostępnienia żądanych informacji. TVP nie wyjaśniła znaczenia użytego pojęcia ,,wartość gospodarcza”, nie odniosła też tego pojęcia do objętej wnioskiem informacji w taki sposób, by adresat decyzji był przekonany o słuszności rozstrzygnięcia.

Wyrok w bazie orzeczeń jest oznaczony jeszcze jako nieprawomocny.

Zdaniem naszego eksperta prawnego, Bartosza Wilka, TVP może zaskarżyć wyrok. To sprawi, że na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego poczekamy około pół roku, a gdy Telewizja Polska zażąda rozprawy, nawet około 2 lat, więc kilka sylwestrów może do tego czasu upłynąć. Jeśli TVP zaakceptuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, to raz jeszcze będzie musiała zająć się naszym wnioskiem. Można się wtedy spodziewać kolejnej odmowy, tyle że lepiej uzasadnionej. Nie pozostawimy jednak w ten sposób tej sprawy i raz jeszcze skierujemy się do sądu.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. Quarx

  No i co z tą sprawą? Chętnie dowiem się też ile kosztował sylwester 19/20 i mam zamiar do nich pisać o UDIP w tej sprawie, ale jestem ciekaw czy coś wiadomo tutaj?? dzięki za odpowiedź.

  1. Roksana Maślankiewicz

   Sprawa wciąż jest w toku! Po opisanym w tym tekście wyroku sygn. II SA/Wa 350/18   z 11.09.18 r. i jego uprawomocnieniu TVP zamilkła. Złożyliśmy skargę na bezczynność 3.07.19 r., a TVP 31.07.19 r. wydało kolejną decyzję odmowną w odpowiedzi na nasz wniosek.  Zatem 2.09.19 r.  złożyliśmy do sądu administracyjnego skargę na tę decyzję. 7.10.19 r. zostaliśmy wezwani do uiszczenia wpisu za naszą skargę na decyzję. Nie znamy jeszcze terminu kolejnej rozprawy.Proszę pytać! Może w końcu zaczną odpowiadać. 🙂 A w razie problemów, polecamy się z naszą poradnią prawną: https://www.porady.siecobywatelska.pl/  

   1. Quarx

    Dzięki za odpowiedź! 🙂 napiszę, jestem prawnikiem więc dam radę w kwestiach formalnych, jak się czegoś dowiem (a prędzej NIE DOWIEM:)) to też dam Wam znać!

    Swoją drogą, bezczelni są..

    1. Roksana Maślankiewicz

     Świetnie, pozostajemy w kontakcie! Dodam tylko, że wczoraj dotarło do nas zawiadomienie o terminie kolejnej rozprawy – 5 lutego. Proszę trzymać kciuki! 🙂

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.