Jesteśmy organizacją, która chroni prawa człowieka, w tym szczególnie prawo do informacji, dba o praworządność i wspiera zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Nasze metody działania to:

Edukacja – uczymy o prawach oraz o tym, jak być watchdogiem. Robimy to na wiele sposobów. Stacjonarnie – podczas kursów szkoleniowych i spotkań. W Internecie – poprzez webinaria, teksty, podręczniki, internetowe narzędzia do analizy danych i zdobywania informacji, media społecznościowe.

Kampanie społeczne – promujemy prawa człowieka i zaangażowanie społeczne. Przykładem jest kampania promująca działalność watchdogową – Dbamy o lepszą codzienność.

Bezpośrednia pomoc prawna – udzielamy pomocy prawnej osobom, które korzystają ze swoich praw.

Litygacje w sądach – chodzimy do sądu, gdy rządzący nie przestrzegają prawa lub nie chcą jawnie działać.

Monitorowanie prawa – sprawdzamy jak działają przepisy prawa, dotyczące wolnego od korupcji i praworządnego państwa.

Rzecznictwo dobrego prawa – dążymy do zmiany prawa w taki sposób, by lepiej chroniło prawa człowieka i przyczyniało się do budowania odpowiedzialnego państwa.

Działamy już 20 lat. Wypracowaliśmy sprawdzone sposoby. Wciąż jednak chcemy byś skuteczniejsi. Zwłaszcza w czasach kryzysu praworządności.

Dlatego cieszymy się ze wsparcia instytucjonalnego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG. Wsparcie to pomoże nam lepiej realizować naszą misję. Szczególnie planujemy skupić się na:

  • Wykorzystywaniu międzynarodowych instrumentów ochrony prawa do informacji,
  • Monitorowaniu zmian prawa związanych z prawem do informacji i skutecznym interweniowaniu,
  • Umiejętności koalicyjnego działania z innymi organizacjami,
  • Rozwijaniu bazy eksperckiej,
  • Reformie zarządzania.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy