Nasza organizacja mierzy się z wieloma wyzwaniami organizacyjnymi.

W ostatnich latach zmieniało się sytuacja na świecie, zaangażowaliśmy się w ochronę praworządności i rozwinęliśmy profesjonalny zespół komunikacyjny, poradniczy i szkoleniowy. Coraz większym wyzwaniem jest zarządzanie wszystkimi obszarami, delegowanie zadań, dbanie o pracownice i pracowników. Działamy pod presją czasu, a musimy myśleć o przyszłości – przygotowaniu stopniowej zmiany zarządu.

Wsparcie instytucjonalne Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG pomoże nam w bardziej efektywnym działaniu.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.