W 2023 roku rozpoczęliśmy serię spotkań na temat prawa do informacji.

Spotkania finansowane projektu wspartego przez National Endowment for Democracy. Dzięki wsparciu instytucjonalnemu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG możemy wykorzystywać zdobytą wiedzę do działalności rzeczniczej.

 

 

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.