Przystępujemy do sprawy sądowej przeciwko Nowoczesnej i pytamy o wydatki pozostałe partie

Na początku lutego zwróciła się do nas organizacja pozarządowa OPOR z prośbą o pomoc w sprawie uzyskania informacji publicznej, o którą zapytała pod koniec września. Interesowano się m.in. umowami Komitetu Wyborczego Nowoczesnej, a także tym, jak zbierano fundusze wyborcze: czy na konto Komitetu czy funduszu wyborczego partii.

Partia Nowoczesna nie odpowiedziała w terminie na pytania, a po złożeniu skargi ponownie zlekceważyła sprawę, nie przekazując jej w terminie do sądu.
W odpowiedzi na pytania z dnia 23 listopada rzecznik partii argumentował, że nie mogą udostępnić żądanych informacji, gdyż naruszona zostałaby ustawa o ochronie danych osobowych oraz tajemnice przedsiębiorstwa.

Naszym zdaniem w takiej sytuacji nie wolno z góry wyłączać całych dokumentów, a ewentualnie należy dokonać anonimizacji (zaczernienie) danych osobowych lub tajemnic prawnie chronionych. Takie wyłączenie nie może natomiast dotyczyć finansowania kampanii wyborczych, gdyż zgodnie z prawem jest ono jawne.

W swojej odpowiedzi Nowoczesna podkreśliła także, że finansowanie wpłat odbyło się zgodnie z prawem i odpowiednie sprawozdanie zostanie przesłane PKW.

Przypominamy, że w podobnej sprawie podczas kampanii prezydenckiej złożyliśmy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez partie PiS i PO oraz Komitet Wyborczy Bronisława Komorowskiego i Komitet Wyborczy Andrzeja Dudy. Sprawy są w toku.

Dodatkowo złożyliśmy wnioski o informację do partii politycznych ws. wszystkich wydatków, jakie poniesiono od 1 stycznia 2016 do 16 lutego 2016.

Źródłowe dokumenty:

Fragment z naszego przystąpienia złożonego dziś do sądu:

Należy także zauważyć, że zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi działalności komitetu przez społeczeństwo pozwala doprowadzić do skuteczniejszego kontrolowania działalności komitetów wyborczych, niż nadzór sprawowany przez państwo, przejawiający się m.in. w analizowaniu składanych sprawozdań. Poza tym społeczna kontrola, sprawowana przez obywateli, pozwoliłaby nie tylko na kontrolę zgodności z prawem działań komitetu wyborczego, ale także na ocenę adekwatności dokonywanych wydatków oraz podejmowanych rozstrzygnięć, jak i ich ocenę z punktu widzenia społecznych potrzeb i społecznych wartości – co ma szczególne znaczenie wobec tego, że istotą działalności Strona 4 z 4 komitetu wyborczego jest sprawowanie władzy przez wystawionych przez niego kandydatów

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *