Spotkanie organizacji strażniczych z pełnomocnikiem rządu

16 lutego 2016 roku organizacje strażnicze spotykają się z Wojciechem Kaczmarczykiem, pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.

Jest to jedno z serii podobnych spotkań odbywanych przez rządowego przedstawiciela z organizacjami w celu poznania się i porozmawiania o możliwościach rozwoju.

Organizacje planują pokazać swoją różnorodność i związaną z tym specyfikę działania, podjąć temat wpływania na decyzje, monitorowania działań biznesu, ochrony sygnalistów oraz wsparcia finansowego i dostępu do mediów.
Swój udział zapowiedziały Fundacja Court Watch Polska, INSPRO, Fundacja Stańczyka, Fundacja Wolności, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Sieć Obywatelską Watchdog Polska reprezentować będzie Agnieszka Zdanowicz, Dyrektorka. Przedstawi specyfikę inicjatyw strażniczych w mniejszych miastach i na wsiach oraz propozycję pisemną jak wspierać ich rozwój. Dokument powstał na podstawie doświadczeń Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z całego okresu działalności, ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji i wyników projektu systemowego finansowanego z programu Obywatele da Demokracji.

Propozycja została udostępniona na stronach Stowarzyszenia 30 stycznia 2016 roku, a następnie przekazana 4 lutego 2016 roku do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny FIO. Jak wynika z udzielonych ustnie informacji, Komitet przychylnie odniósł się do propozycji i ma ona zostać poddana dalszym konsultacjom.

 

Wszelkich analiz i propozycji dokumentów możemy dokonywać nie martwiąc się o codzienny byt, dzięki wsparciu programu Obywatele dla demokracji oraz CEE Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

 

Loga Fundacji Batorego, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz funduszy EOG oraz CEE Trust

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. recenzent?

    Jak wynika z powyższego, ochrona prawa człowieka do informacji w RP,
    NIE będzie przedmiotem spotkania.

    1. słaby recenzent

      a wyobraża sobie pan pokazanie specyfiki działania bez prawa do informacji?

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *