Do jawności czasem wiele potrzeba

W tekście ,,Orka na partyjnym ugorze” relacjonowaliśmy losy naszego wniosku do wszystkich partii politycznych zasiadających w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim. Jedną z nich była Konfederacja Korony Polskiej, partia pod przewodnictwem Grzegorza Brauna. Nie mieliśmy wówczas zbyt wiele do napisania o odpowiedzi tego ugrupowania, bo na dzień publikacji dysponowaliśmy jedynie zapewnieniem, że zostanie ona nam udzielona.

O co pytaliśmy?

1 lipca 2021 r. wnioskowaliśmy do partii o udostępnienie:

  • informacji o wszystkich umowach zawartych przez partię z kontrahentami od 1 stycznia 2020 r. do dnia wykonania wniosku poprzez podanie strony każdej umowy, przedmiotu umowy, kwoty umowy oraz daty jej zawarcia, 
  • historii rachunków bankowych partii ze wszystkich kont od 1 stycznia 2020 r. do dnia wykonania wniosku, 
  • skanów uchwał podjętych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia wykonania wniosku dotyczących wysokości składek wraz ze zmieniającymi uchwałami, 
  • skanów umów i porozumień z innymi partiami politycznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, ruchami politycznymi zawartych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia wykonania wniosku. 

Nie doczekaliśmy się reakcji Konfederacji przez prawie pół roku, dlatego 15 grudnia 2021 r. złożyliśmy skargę na bezczynność. Konfederacja Korony Polskiej nie przekazała jej jednak, wbrew obowiązkowi, do sądu. Dopiero wniosek o wymierzenie grzywny zmotywował ją do zobowiązania się do odpowiedzi na wniosek w ciągu 14 dni. Pismo odebraliśmy 28 kwietnia 2022 r. List z odpowiedzią na wniosek trafił do nas finalnie 18 maja. 

Udostępniono nam informacje o umowach:

  • najmu lokalu na siedzibę partii z Fundacją Osuchowa, mieszczącą się przy ul. Transportowców 11 w Warszawie, na kwotę 200 zł netto, zawartą od dnia 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. (Fundacja, jak można przeczytać na jej stronie, ,,została założona przez Grzegorza Brauna w 2015 roku.”),
  • udostępnienia adresu do korespondencji na czas nieokreślony z firmą Wilga Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 59/65, kwota umowy wynosi rocznie 480 zł netto,
  • na usługę korzystania z adresu na potrzeby wskazania adresu siedziby i odbioru korespondencji z firmą CTSG Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 37/58, Warszawa, kwota umowy wynosi 600 zł netto rocznie,
  • pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz Usług Przetwarzania Danych Osobowych z firmą P.W. KanADA Adam Kania, Rzuchów miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy wynosi 100 zł netto.

Dostaliśmy również kopię wyciągów z konta, zaanonimizowaną o dane członków i darczyńców partii, uchwały dotyczące składek. Partia poinformowała nas też, że nie zawierała umów i porozumień z innymi partiami politycznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, ruchami politycznymi.

Doceniamy akt poprawy i udzielania odpowiedzi, o co wciąż nie pokusiły się niektóre partie, ale czy nie można było tak od razu, w ustawowym terminie? Bez skargi na bezczynność, wniosku o ukaranie grzywną i zawiadomienia do prokuratury?

Zawiadomienie do prokuratury

Nim partia zdecydowała się na udzielenie nam odpowiedzi na wniosek, 1 kwietnia 2022 r. złożyliśmy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przez zarząd partii przestępstwa z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez: nieudostępnienie informacji publicznej oraz nieprzekazanie skargi na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nieutworzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz nieudostępnienie informacji w BIP, mimo ustawowego obowiązku.

4 maja odebraliśmy odmowę wszczęcia dochodzenia przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Wola wobec braku znamion czynu zabronionego. Zdaniem prokuratury, możliwość wszczęcia postępowania karnego jest uzależniona od uprzedniego rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny naszego wniosku o ukaranie partii grzywną.

Dwa tygodnie później, 19 maja, WSA w Warszawie wymierzył partii grzywnę w wysokości 3 tys. zł za nieprzekazanie skargi do sądu. Partia złożyła zażalenie, w którym jednak tłumaczy się nie z nieprzekazania skargi, tylko z tego, dlaczego nie odpowiedziała w terminie.A skargi wciąż nie przekazała. Czekamy na rozstrzygnięcie NSA w tej kwestii. 

Na koniec dodamy tylko, że od 1 lipca partie są zobowiązane do publikowania w BIP-ie rejestru umów i wpłat. Nie znaleźliśmy nigdzie BIP-u Konfederacji Korony Polskiej.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.