Zatrzymać groźbę wojny!

Komitet Sterujący Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unii Europejskiej i Rosji, którego jesteśmy członkiem, apeluje o działania zatrzymujące zagrożenie wojną.

Komitet Sterujący Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unii Europejskiej i Rosji wyraża zdecydowany protest przeciwko decyzji podjętej przez Radę Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej zatwierdzającej wkroczenie wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy.

Nie ma podstaw do interwencji militarnej w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa: nie mają miejsca naganne oraz masowe naruszenia praw człowieka, ani zbrodnie przeciwko ludzkości , nie ma naruszeń praw obywateli rosyjskich na Ukrainie. Groźba interwencji zbrojnej pod pozorem “ochrony interesów narodowych” jest całkowicie niedopuszczalna dla państwa, które uważa się za demokratyczne, przestrzegające zasad prawa międzynarodowego, a ponadto państwa członkowskiego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jesteśmy również głęboko zaniepokojeni informacjami o rozmieszczaniu rosyjskich wojsk na Krymie, które już się rozpoczęło.

Apelujemy do Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, aby natychmiast odwołała swą decyzję o wejściu wojsk rosyjskich na Ukrainę. Wzywamy rząd Rosji, aby porzucił wszystkie swoje plany interwencji na terytorium Ukrainy i zawrócił wojska rosyjskie do ich stałych baz.

Wzywamy wszystkich obywateli Rosji, aby nie ulegali militarnym zapędom, nie wspierali interwencji wojskowej w przyjaznym kraju i pamiętali o poważnych konsekwencjach, które niosą ze sobą wojny, dla wszystkich narodów. Rosja zdecydowanie straci na tej wojnie, pomimo iż urzędnicy wydający rozkazy mogą osiągnąć swoje zaplanowane cele wojskowe.

Apelujemy do ukraińskiego rządu oraz obywateli, aby nie reagowali siłą na groźby interwencji wojskowej, aby nie reagowali na prowokacje, aby nie prowokowali drugiej strony oraz do podjęcia wszelkich możliwych wysiłków na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu. Wśród tych działań powinny być środki, które zapewnią prawa mniejszościom etnicznym i językowym, osiągnięcie zgody pomiędzy grupami etnicznymi i zapewnienie im wszystkich podstawowych praw i wolności człowieka.

Zdjęcie: Аимаина хикари
Zdjęcie: Euromajdan, Аимаина хикари
Wszystkie najtrudniejsze problemy, w tym kwestia integralności terytorialnej Ukrainy, polityki językowej, wyborów itp. mogą być i powinny być rozpatrzone w pokojowy i demokratyczny sposób przez samych Ukraińców, bez przemocy oraz interwencji i ingerencji z zewnątrz.Wzywamy obywateli oraz organizacje obywatelskie z obu krajów, a także z innych krajów europejskich, do okazywania solidarności oraz wspólnego działania w celu uniknięcia wojny, która grozi ogromnymi stratami ludzkimi i politycznymi.

Wzywamy społeczność międzynarodową – przede wszystkim Radę Europy, Unię Europejską, OBWE i ONZ – do podjęcia nadzwyczajnych i skutecznych środków w celu zapewnienia pokoju, integralności i suwerenności Ukrainy. Wśród tych kroków powinno być natychmiastowe wysłanie misji wysokiego szczebla, w celu monitorowania sytuacji i mediacji.

Rosja wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, powinny wypełnić swoje zobowiązania w zapewnieniu gwarancji integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy ujętej w Memorandum Budapesztańskim z 1994 roku dotyczącym denuklearyzacji Ukrainy.

Świat stoi na krawędzi wojny, która może przynieść nowe niezliczone cierpienia i podważyć cały system bezpieczeństwa międzynarodowego oraz organizacji międzynarodowych. Nie można dopuścić do tragicznego rozwoju wypadków. Wspólnymi siłami należy powstrzymać dążenie do wojny. My, przedstawiciele organizacji obywatelskich Rosji i państw członkowskich Unii Europejskiej, wraz z naszymi ukraińskimi kolegami, jesteśmy gotowi do użycia potencjału naszych organizacji oraz przyczynienia się do pokoju i przywrócenia dobrosąsiedzkich stosunków między naszymi krajami.

02 marca 2014
Kontakt:
Yuri Dzhibladze , Centrum Rozwoju Demokracji i Praw Człowieka
Tel . +7-916-673 5351
Stefan Melle , Wymiana Niemiecko-Rosyjska , Berlin
Tel . +49-175-413 7200
Tłumaczenie na zasadach wolontariatu: Bazyli Batko

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *