60 lat prawa człowieka do informacji

10 grudnia 1948 roku w Paryżu Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka zbierającą prawa, które stanowią podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju świata. Są one jak stwierdza Preambuła Deklaracji niezbywalnymi prawami wszystkich członków wspólnoty ludzkiej.

 

 

Obok najbardziej znanych praw – takich jak prawo do życia, bezpieczeństwa czy wolności, w Artykule 19 odnajdujemy następujące słowa Każdy człowiek ma prawo do wolności opinii i do jej wyrażania; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.

To w tym artykule ujawnia  się prawo do informacji – do tego abyśmy my wszyscy – niezależnie od rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych wiedzieli jak działa np. państwo. Dlatego dzisiaj świętujemy także prawo człowieka do informacji.

Więcej o prawie do informacji na stronie www.informacjapubliczna.org.pl
Więcej o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka na stronie www.ngo.pl
Więcej o obchodach 60 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w języku polskim

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *