SLLGO (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) na spotkaniu o najważniejszych problemach Unii Europejskiej i Rosji

Co powiemy innym krajom w sprawie Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu, gwarancji prawnych dla wolności zgromadzeń i równości wobec prawa osób LGBT?

9 i 10 października 2012, w Petersburgu, odbędzie się Zgromadzenie Generalne Forum Unia Europejska – Rosja. Jest to inicjatywa, której członkowie oczekują, że nie tylko rządy państw członkowskich Unii Europejskiej będą rozmawiały z Rosją na tematy związane z prawami człowieka, demokracją i rolą obywateli w rządzeniu, ale też sami obywatele zostaną do tego dialogu włączeni. Dzięki rekomendacji Fundacji im. Stefana Batorego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zostało członkiem Forum, i już w zeszłym roku wzięliśmy udział w Zgromadzeniu.

W tym roku, pomiędzy licznymi ważnymi sprawami, planowana jest dyskusja dotycząca najbardziej istotnych kwestii wokół regulacji prawnych związanych z wolnością zgromadzeń oraz na tematy związane z prawami osób LGBT, kryzysem ekonomicznym i konsekwencjami rozwoju miast dla ekologii.

W ramach Forum pracują także grupy robocze. Podczas spotkania w grudniu 2011 roku obradowaliśmy w grupie roboczej do spraw struktur demokratycznych i procesów demokratyzacji. Poruszaliśmy m. in. tematy związane z przejrzystością życia publicznego. Przygotowaliśmy także opracowania problemów oraz zestaw rekomendacji i oczekiwań, które skierowaliśmy do rządów Państw Unii Europejskiej i Rosji.

Jedna z tych rekomendacji może brzmieć intersująco w kontekście tego, co jest aktualnym problemem w Polsce. Otóż zalecaliśmy rządom przyłączenie się lub oficjalne wyrażenie zainteresowania inicjatywą Open Government Partnership – międzynarodowym przedsięwzięciem na rzecz przejrzystości i rozliczalności instytucji państwowych. Jak często piszemy na naszych stronach, polski rząd wykazuje się wyjątkową odpornością na apele w tej sprawie.

Czy będziemy mieli jakieś pozytywne wieści do zakomunikowania społeczności międzynarodowej? W kwestii zgromadzeń czy związków partnerskich (które m. in. łączą się z prawami osób LGBT) nie mamy dobrych wiadomości. Trochę przykro będzie się wpisać w grupę krajów „z problemami”. Ale może do października okaże się, że choć niektóre z tych problemów nie będą już aktualne. Trzymamy za to kciuki.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *