Żądamy godności na granicach! Apel organizacji i petycja

Zdarzenia, które obserwujemy m. in. na granicy z Białorusią naruszają podstawowe prawa i wolności. Przetrzymywaniu uchodźców i uchodźczyń w Usnarzu Górnym, łapaniu i nielegalnemu wyrzucaniu z Polski w innych miejscach, przygląda się opinia publiczna, ale brakuje nam podstawowych informacji na temat decyzji podejmowanych przez polskie władze. Organizacje, prawnicy, lekarze nie są dopuszczani do przetrzymywanych. Dlatego wraz z innymi organizacjami podpisaliśmy apel do Premiera i zachęcamy do podpisywania petycji.

Pełna treść petycji, którą można podpisywać na stronie Amnesty International, poniżej:

Polska faktycznie zamknęła swoje granice przed uchodźcami. Straż Graniczna ignoruje prośby o schronienie od ludzi, którzy uciekli przed prześladowaniami. Przypominamy polskiemu rządowi jego zobowiązania wynikające z obowiązującego w Polsce prawa międzynarodowego.

Upomnijmy się o ludzi, którzy utknęli na polsko-białoruskiej granicy!

Od kilku dni Straż Graniczna z pomocą wojska wysłanego przez rząd, nie wpuszcza do Polski grup uchodźców. Ludzie koczują na granicy z Białorusią pod okiem uzbrojonych funkcjonariuszy. Na miejscu są organizacje pozarządowe i prawnicy reprezentujący uchodźców. Tymczasem polskie władze, zamiast postępować zgodnie z procedurami przewidzianymi w Konwencji Genewskiej, 20 sierpnia 2021 błyskawicznie znowelizowały rozporządzenie MSWiA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych i przyjęły przepis mówiący, że “W przypadku ujawnienia osób, (…)[tj. innych niż obywatele RP i legalnie przebywający cudzoziemcy, przyp.aut.], na przejściu granicznym, na którym ruch graniczny został zawieszony lub ograniczony oraz poza terytorialnym zasięgiem przejścia granicznego, osoby te zostaną zawrócone do linii granicy państwowej”. Taka regulacja legitymizuje brutalne odpychanie uchodźców od granic i jest zaprzeczeniem zasad postępowania w przypadkach osób poszukujących ochrony międzynarodowej.

Polska musi przestrzegać wiążącego ją prawa międzynarodowego. Osoby wyraźnie komunikujące potrzebę ochrony międzynarodowej muszą podlegać procedurom azylowym, a nie być odpychane od jej granic.

Przypomnijmy:
Art. 14 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10.12.1948 r.:
„W razie prześladowania, każda osoba jest uprawniona do ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innych krajach”.

Artykuł 33 Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951 r.:
„Żadne Umawiające się Państwo nie wydali lub nie zawróci w żaden sposób uchodźcy do granicy terytoriów, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo ze względu na jego rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne”.

Odpychania od granic i uniemożliwianie składania wniosków o ochronę międzynarodową zakazują też Trybunał Sprawiedliwości UE i Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Zamiast przestrzegać prawa, polskie władze coraz mocniej odgradzają się od uchodźców. Stawiają zasieki, wysyłają żołnierzy, zapowiadają budowę muru – wszystko w odpowiedzi na tragedie ludzi, którzy szukają bezpieczeństwa.

Nie pozwólmy na to.

Sprzeciwmy się, odpychaniu od polskich granic, żądajmy zapewnienia dostępu do procedur azylowych, wezwijmy do zmiany rozporządzenia, które legitymizuje zamykanie granic przed uchodźcami.

Nie chcemy murów wokół Polski! Wezwijmy do godności na granicach!

Apel do Premiera to wspólna inicjatywa organizacji społecznych w Polsce*:

Amnesty International Polska
Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Fundacja Greenpeace Polska
Fundacja na rzecz Praw Ucznia
Fundacja Nasz Wybór
Fundacja Ośrodka KARTA
Fundacja Polska Gościnność i grupa nieformalna Chlebem i Solą
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Inicjatywa Dom Otwarty
Inicjatywa obywatelska #WolneSądy
Instytut Spraw Publicznych
Komitet Obrony Demokracji
Migrant Info Point (Fundacja Centrum Badań Migracyjnych)
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie NOMADA
Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

 

*Lista jest stale aktualizowana na stronie Amnesty International Polska

 

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. Nazwa

  Następne antypolskie szkodniki

 2. ciekawy

  „Przypomnijmy:
  Art. 14 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10.12.1948 r.:
  „W razie prześladowania, każda osoba jest uprawniona do ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innych krajach”.”
  Jak często podpisanci (z wyłączeniem SOWP) PRZYPOMINAJĄ sobie, o istnieniu art.19-tego tejże Deklaracji w swoich narracjach ?
  Hm!

 3. Fearaneruial

  W razie prześladowania – czy Ci ludzie są prześladowani?
  Żadne Umawiające się Państwo nie wydali lub nie zawróci w żaden sposób uchodźcy – Czy to są uchodźcy?

  Może najpierw odpowiedzmy sobie na te pytania.

 4. Damian

  Przecież oni są na Białorusi!!! Nie w Polsce!!! Na Białorusi azyl się należy.

 5. Dawid Gosławski

  „granicy terytoriów, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo” – czyli na Białoruś można zawracać tylko do Afganistanu nie. Wszystko się zgadza, nikt do nich na Białorusi nie strzela.

 6. Nienachalny

  Przecież nawet jeśli są „biedni i poszkodowani” są na terenie Białorusi – to Białoruś ich tak prześladuje? To Białoruś próbuje ich przepchnąć przez granicę do nas? To tak jak gdyby nasza armia wzięła sobie dowolną grupę ludzi i przycisnęła ją do granicy każąc iść „tam” tzn. za jakąś granicę i nagle „bandytami” stała by się służba uniemożliwiająca pokonanie granicy w nielegalny sposób. NIELEGALNY również dla uchodźców. To Białoruś wg prawa międzynarodowego MA OBOWIĄZEK udzielić im azylu – czego nie robi.

 7. PULIINKO

  Precz z terrorystami niestety ich państwo sobie samo to zapewniło ściągając inne Kraje na siebie jak dla mnie bardzo dobrze postępują nigdy nie wpuszczać takich krajów na swoje ziemie patrząc co ich religie zrobiła nie tylko nam a innym krają!!!

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *