Więcej światła na spółki komunalne

13 czerwca 2022 roku o godzinie 18.00 zapraszamy na rozmowę on-line na temat spółek komunalnych. Pretekstem do niej będzie wydany w maju 2022 roku raport Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska na temat przejrzystości spółek przygotowany we współpracy z firmą MGBI sp. z o.o. oraz dr hab. Renatą Przygodzką z Uniwersytetu w Białymstoku.

Spotkanie: Jawne spółki? O raporcie z monitoringu przejrzystości spółek komunalnych.

Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby lepiej zrozumieć:

  • czym jest spółka komunalna?
  • jakie problemy w działalności spółek od lat dostrzega Najwyższa Izba Kontroli?
  • czy zwiększenie przejrzystości spółek komunalnych może wpłynąć na efektywniejsze wykorzystanie środków, jakimi dysponują?
  • jakie dane o spółkach są dostępne w internecie i gdzie ich szukać?
  • co warto zrobić, by upewnić się, że pieniądze ze spółek nie wyciekają?

Udział w rozmowie wezmą:

  • dr hab. Renata Przygodzka, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, ekspertka z zakresu działalności spółek
  • Paulina Tańska z firmy gromadzącej informacje gospodarcze – MGBI, która wzbogaciła dane zebrane w serwisie sprawdzamyjakjest.pl o dane pozyskane z serwisów publicznych i dokonała ich analizy.

Rozmowę poprowadzi Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, która opowie także o wynikach analizy i planowanych działaniach w przyszłości.

Raport Watchdoga o spółkach komunalnych

W 2021 roku przeprowadziliśmy monitoring przejrzystości spółek komunalnych. Zapytaliśmy 1842 podmioty m.in. o to, w jaki sposób informują o swojej działalności. Prosiliśmy o dane sprzed pandemii, dotyczące 2019 roku. Na wniosek, który zawierał 16 pytań, odpowiedziało 768 spółek komunalnych. 

W czytanie odpowiedzi zaangażowali się użytkownicy serwisu do społecznościowej analizy danych – Sprawdzamyjakjest.pl. Podsumowania tych analiz dokonali analitycy Michał Grzechowiak i Paulina Tańska z firmy MGBI sp. z o.o., którzy zestawili również otrzymane przez nas dane z danymi dotyczącymi wielkość spółki komunalnej mierzonej wysokością jej przychodów, obszarem działalności spółki (PKD) oraz sytuacją finansową gminy, którą opisuje wskaźnik dochodów własnych gminy na mieszkańca.  Konsultantką merytoryczną raportu była dr hab. Renata Przygodzka, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, specjalistka w zakresie ekonomii sektora publicznego. Więcej informacji o naszym monitoringu oraz raport można znaleźć w tym artykule: Jawne spółki komunalne? Raport z monitoringu Watchdog Polska.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.