W Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji ogłaszamy konkurs dla dziennikarzy „Pozytywnie dociekliwi”!

Konkurs jest elementem naszej szeroko zakrojonej kampanii promującej działania strażnicze. Kierujemy go do dziennikarzy prasy lokalnej, mediów obywatelskich o zasięgu lokalnym i/lub regionalnym, portali i blogów internetowych skierowanych do społeczności lokalnych.

https://www.flickr.com/photos/leafmaker/1800888713/
J.P.Morse at flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0

Prace konkursowe mają opisywać osoby lub organizacje, które obserwując i sprawdzając decyzje władz, wychwytują i sygnalizują różne nieprawidłowości. Czasem chodzi o decyzje, które nie zostały przedyskutowane z mieszkańcami albo nie uwzględniono przy ich podejmowaniu głosu lokalnej społeczności. A czasem po prostu władza nie przestrzega prawa, a lokalne instytucje nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Osoby podejmujące interwencje w takich sprawach wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców swojej miejscowości. Mamy nadzieję, ze dzięki naszemu konkursowi więcej osób dowie się, jak można skutecznie działać lokalnie, a ci, którzy czują się osamotnieni w swoich działaniach na rzecz lokalnej społeczności zobaczą, że w całej Polsce są ludzie zaangażowani i chcący zmienić na lepsze swoje otoczenie.

Patronat nad konkursem objęła Gazeta Wyborcza, która opublikuje na swoich łamach zwycięski artykuł. Teksty nagrodzone drugim i trzecim miejscem będzie można przeczytać w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej. Przewidzieliśmy również nagrody finansowe:

I miejsce – 1500 zł

II miejsce – 1300 zł

III miejsce – 1000 zł

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i wypełnienia formularza. Macie czas do 30 listopada!

Konkurs odbywa się dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz CEE Trust For Civil Society in Central and Eastern Europe

Loga Fundacji Batorego, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz funduszy EOG oraz CEE Trust

Patronem konkursu jest Gazeta Wyborcza

Logo Gazety Wyborczej

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *