Monitoring spółek komunalnych ruszył po raz drugi

Między 11 a 13 września spotkaliśmy się w grupie 24 lokalnych aktywistek i aktywistów zainteresowanych funkcjonowaniem spółek komunalnych. To już druga edycja monitoringu, do którego otrzymaliśmy łącznie ponad dwieście trzydzieści zgłoszeń.

Nasze spotkanie stanowiło wprowadzenie w tematykę prawa regulującego funkcjonowanie spółek komunalnych. W ramach monitoringu będziemy przyglądać się przede wszystkim następującym obszarom działalności spółek: kształtowaniu przez gminy długofalowej polityki dotyczącej celów działalności spółek komunalnych, sprawowaniu nadzoru nad spółkami (w tym procedurze sprawowania nadzoru właścicielskiego, uprawnieniom właściciela, możliwości kontroli ze strony radnych), wyłanianiu członków organów spółek, kwestii polityki wynagrodzeń.

Skupiliśmy się na wiedzy, umiejętnościach i kwestiach etycznych kształtujących postawę osoby lub organizacji sprawdzającej jak działa władza (watchdoga/strażnika). Monitoring przygotowany został z myślą o początkujących aktywistkach i aktywistach, lecz wiele/u spośród nas miało już bogate doświadczenia w kontroli obywatelskiej. Jednym z celów spotkania było przygotowanie osób korzystających z różnych narzędzi kontroli obywatelskiej do prowadzenia systematycznego działania, jakim jest monitoring. Tak jak w pierwszej edycji monitoringu, tak i teraz korzystaliśmy z wiedzy prof. dr hab. Wojciecha Goneta.

Mapa z zaznaczonymi punktami skąd pochodzą uczestnicy MSK

Na wykładzie, warsztatach, w czasie pracy w grupach przyglądaliśmy się temu w jakim celu gminy powołują spółki komunalne i w jakich obszarach mogą one działać. Analizowaliśmy sposoby powstania spółek komunalnych (np. przekształcenie zakładu budżetowego lub powstanie spółki od podstaw) i ustawowe warunki ich tworzenia (m.in. warunki powstania spółki komunalnej, która prowadzi działalność poza obszarem użyteczności publicznej) a także to, jakie rodzaje spółek mogą tworzyć gminy, kto i w jakiej procedurze powołuje spółki komunalne. Wreszcie, w trakcie ćwiczeń przyglądaliśmy się temu jak funkcjonują organy spółek komunalnych: Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników.
Uczestniczki i uczestnicy wysłali już pierwsze wnioski o informację publiczną do urzędów i spółek. Osobom zainteresowanym tematem, proponujemy zapoznanie się z raportami z pierwszej edycji Monitoringu Spółek Komunalnych przeprowadzonego m.in. w Szczecinie oraz we Wrocławiu.

LINK SZCZECIN http://spolki.siecobywatelska.pl/raport.php?gmina=Szczecin_ZWiK
LINK WROCŁAW http://spolki.siecobywatelska.pl/raport.php?gmina=Wroclaw_MPK
Strona na której należy szukać najświeższych Informacji to: http://spolki.siecobywatelska.pl/

Monitoring odbywa się dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz CEE Trust For Civil Society in Central and Eastern Europe

Loga Fundacji Batorego, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz funduszy EOG oraz CEE Trust

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *