Partia Biedronia uczy się jawności, odmawiając jej

Przetworzenie informacji, opłata, przedłużanie odpowiedzi – to już było. Teraz Wiosna po prostu odmawia udostępnienia informacji i wydaje decyzję odmowną udostępnienia faktur i informacji o wpłatach.

Jarosław Roland Kruk / Wikipedia, licence: CC-BY-SA-3.0

Przypominamy, że nasz pierwszy wniosek dotyczył wyciągów, historii rachunków bankowych oraz informacji o wszystkich wydatkach partii od początku jej istnienia do dnia wykonania wniosku poprzez podanie daty wydatku, kwoty, przedmiotu i na rzecz jakiego podmiotu został wykonany. Partia nie udostępniła nam wszystkich informacji, o czym napisaliśmy w artykule Wiosna Roberta Biedronia udostępnia informacje, a my pytamy dalej.

 Złożyliśmy kolejny wniosek, tym razem o udostępnienie faktur, których dane były przez partię zasłonięte na przesłanych nam wyciągach. W odpowiedzi Wiosna stwierdziła, że pytamy o informację przetworzoną, za którą mamy zapłacić, a wniosek zostanie wykonany w maksymalnym odpuszczalnym terminie – piszemy o tym w artykule Wiosna Roberta Biedronia kontra jawność.

Tajemnicze faktury i wpłaty na konto partii

11 maja 2019 r. Partia przesłała nam decyzję odmowną dotyczącą udostępnienia 26 wnioskowanych faktur oraz informacji o wpłatach na konto partii (odpowiedź partii). Partia wskazuje, że informacje dotyczące m.in. kontrahentów partii prowadzących działalność gospodarczą podlegają ochronie ze względu na prywatność oraz tajemnicę przedsiębiorstwa. Natomiast informacje o wpłacających na konto partii podlega ochronie ze względu na ich prywatność.

Jednocześnie dostaliśmy pliki zawierające zbiorcze informacje o wpłatach na konto, ale ze względu na sposób ich udostępnienia nie jesteśmy w stanie w całości ocenić, jak te wpłaty wyglądają.

Jawne wpłaty na partie polityczne

Partia Wiosna Roberta Biedronia postuluje jawność w życiu publicznym i w tym zakresie postuluje zmiany prawa. Może zamiast zmienia prawo, należy go przestrzegać? Fundacja Wolności od lata zbiera informacje (uzyskuje je w ramach dostępu do informacji publicznej) o darczyńcach i osobach wpłacających składki na partie polityczne, ze strony Fundacji można pobrać informacje dotyczące wszystkich partii politycznych.

Jawne dane kontrahentów

Informacje dotyczące przedsiębiorców nie podlegają w przypadku wniosku o faktury żadnej ochronie – zarówno prawa do prywatności, jak i tajemnicy przedsiębiorcy. Przeciwnie, finanse partii politycznych muszą być maksymalnie transparentne. Przypominamy jedną z ostatnich spraw, z jaką się zmagaliśmy w związku z jawnością w partiach politycznych tj. ujawnienie umów zawieranych przez Prawo i Sprawiedliwości. W wyroku z 23 października 2018 r., I OSK 2497/16 (Umowy mecenasa Rogalskiego z PiS-em jawne) sąd nie miał wątpliwości, że takie umowy muszą być udostępnione z kwotami oraz informacją, z kim zostały zawarte. Jeżeli chodzi o jawność w partiach politycznych, to Wiosna Roberta Biedronia nie musi przecierać nowej drogi przed sądami – już to wszystko było. Prowadziliśmy sprawy m.in. o udostępnienie umów, wydatków, faktur, wyników badań opinii publicznej. Wystarczy przeczytać wyroki dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Mały krok został zrobiony

Partia wycofała się z dwóch rzeczy. Po pierwsze uznała, że jednak nasz wniosek nie dotyczył informacji publicznej przetworzonej oraz wycofała się z opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Dobre i to. Jednak nie zbliża nas to do jawności udostępnionych informacji.

Ale…

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na podmioty udostępniające informacje publicznej konkretne obowiązki. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

W przesłanej decyzji nie ma informacji, kto zajął stanowisko w sprawie.

Również udostępnione informacje powinny być szczegółowo oznaczone zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.

I na zakończenie, od decyzji, jaką nam przesłano, przysługuje nam prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ale co ważniejsze, mamy prawo do bezpośredniego złożenia skargi, o czym nie zostaliśmy poinformowani.

Teraz złożymy skargę i poczekamy na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Będziemy informować o sprawie.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. Zima

  Ja za to od Sieci Obywatelskiej próbuje otrzymać informacje i jak grochem o ścianę. Więc może zacznijcie od siebie.

 2. Arek

  A co tam robi wpłata na ponad 139 tys. zł !?
  Pachnie brzydko…

 3. Zima

  Podajecie, że można pobrać informacje dotyczące wszystkich partii politycznych. Niestety nie ma tam WSZYSTKICH partii, jest tylko mała część. Są to tylko dane za 2016, a nie wiem czy wiecie, ale mamy rok 2019.

  1. Szymon Osowski

   Myślę, że można po prostu zawnioskować i jak będę kłopoty to pomożemy

 4. Kto_finansuje_Biedronia

  Na partie wziął pewnie pieniadze od kochanych rodziców.

 5. Berg Kancelaria

  Czy Watchdog rozumie, że wspieranie partii mówiącej o związkach jednopłciowych, regulacji relacji państwa i kościoła, odejściu od węgla, likwidacji ferm zwierząt futerkowych, etc – niesie fizyczne zagrożenie dla osób czynnie wspierających to ugrupowanie? Czy Watchdog jest oderwane od rzeczywistości kraju w którym żyje? Instytucją odpowiedzialną za legalność dotowania partii jest m.in. Państwowa Komisja Wyborcza. Natomiast dane Watchdog mogą być wykorzystane do walki politycznej, wbrew temu w imię jakich zasad Watchdog działa.

  1. Szymon Osowski

   Partia Wiosna nie jest jedyna, która ma takie postulaty np. https://partiazieloni.pl/malzenstwa-dla-wszystkich-zieloni-i-prawa-lgbt/

   PKW zajmuje się finansami partii politycznych. Jednak identycznie można napisać w przypadku innych instytucji np. gmin. Zatem pytanie po co Wiosna wysyłała wnioski o wynagrodzenia – przecież kontrolę prowadzi RIO, rady gminy, NIK itd. Mamy niezbywalne prawo człowieka do wiedzy, w tym o wiedzy o działaniach i finansowaniu partii politycznych m.in. zawarte w Konstytucji RP.

   Nie można z “koszyka” praw i wolności wybierać jakich praw przestrzegamy, a jakich nie. Nie wiem kto miałby o tym decydować.

   Uważam, że wiedza kto wspiera konkretne partie polityczne jest ważne dla debaty publicznej i przeciwdziałaniu np. nepotyzmowi.

   1. Berg Kancelaria

    Przestrzeganie demokratycznych reguł ma sens w kraju, w którym przestrzega się reguł demokracji a nie są przyznawane medale za walkę z LGBT. Przy całym szacunku dla Waszej działalności musicie dostrzegać granicę która oddziela Watchdog od Blood & Honour publikującej nazwiska czerwonych. W pełni rozumiem, że Wasze intencje są zgoła inne, ale można osiągnąć skutek identyczny i zdaję sobie sprawę, że jest to dla Watchdog trudna sytuacja, jednak nadgorliwość bywa gorsza od faszyzmu.

 6. Wpłacający na Wiosnę mogą się bać homofobii w Polsce!

  Zastanawiam się nad wpłatą dla Wiosny jako osoba fizyczna, ale widmo ujawnienia mojego imienia i nazwiska powstrzymuje mnie przed tym – bo Polska jest pełna nienawiści a mam charakterystyczne nazwisko i zostanę szybko namierzony – czy o to Wam chodzi ? By takimi akcjami powstrzymywać chętnych do wpłat na formację, która ma odwagę coś zmienić w tym pełnym nienawiści kraju? Nie każdy mieszka w Warszawie w tolerancyjnym otoczeniu. Wiosna jednoznacznie kojarzy się z LGBT+ a pedałów się bije, jak ktoś wpłaca na Zielonych to co najwyżej jest “tylko” lewakiem.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.