Na wniosek SLLGO (Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska) GUS przyspieszył udostępnienie danych koniecznych do obliczenia funduszu sołeckiego

GUS udostępnił dane o ludności w gminach według stanu w dniu 31 grudnia 2011 r. Bilans opracowano w oparciu o wyniki NSP’2011.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił dane dotyczące liczby ludności gmin na dzień 31 grudnia 2011 r.

Komunikat GUS dostępny jest poniżej:

Warszawa, 2012-08-13

Informacja dotycząca opracowania bilansów ludności za 2011 rok

Główny Urząd Statystyczny informuje, że zakończył prace dotyczące ustalenia ogólnej liczby ludności w gminach wg stanu na koniec 2011 roku stanowiącej bilans przygotowany w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r.
Dane dotyczące ogólnej liczby ludności w każdej gminie imiennie (wg stanu w dniu 31.12.2011 r.) znajdują się na stronie internetowej GUS – w zakładce LUDNOŚĆ. Będą także dostępne w bazie DEMOGRAFIA oraz w Banku Danych Lokalnych (BDL).

Kolejne wyniki bilansu ludności na koniec 2011 roku, tj. dotyczące struktury według płci i wieku będą umieszczane sukcesywnie – do końca października br. – w bazie DEMOGRAFIA oraz BDL. Dodatkowo informujemy, że zostaną tam także upowszechnione przeliczone (na bazie wyników NSP’2011) dane o liczbie i strukturze ludności za 2010 r.

Artykuł ze strony Portalu Funduszy Sołeckich – www.funduszesoleckie.pl

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *