Wyroki NSA z 6 grudnia 2012 r.: listy obecności są jawne

Aby mieszkańcy wiedzieli czym jest samorząd, muszą znać swoje prawa. Przekazujemy wiedzę.

Samorząd to my! Samorząd czyli kto?

W 2012 roku w pracy z funduszem sołeckim wspieraliśmy wspólnoty samorządowe na różnych poziomach. Zaangażowaliśmy się w wyjaśnienie kwestii wyliczenia kwoty funduszu sołeckiego na rok 2013, organizowaliśmy konferencje regionalne w województwach, na zaproszenie mieszkańców prowadziliśmy spotkania w gminach i sołectwach. Uczestniczyliśmy w spotkaniach organizacji działających na obszarach wiejskich. Wspieraliśmy wspólnoty samorządowe, czyli kogo?

Kto tworzy samorząd? W gminie wspólnotę samorządową z mocy prawa tworzą wszyscy mieszkańcy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. Nie wyłącza to jednak wszystkich innych form uczestnictwa obywateli w życiu gminy, które organy gminy zobowiązane są wspierać i zgodnie z przepisami realizować. Warto np. aby gminy prowadziły rzetelne konsultacje budżetów gmin.

Dużym polskim problemem jest znikome zaangażowanie ludzi w problemy samorządności. Składa się na to wiele przyczyn. […] Samorząd stał się w Polsce trwałym elementem ustroju, ale ludzie nadal nie bardzo wiedzą, co to jest ta cała samorządność […] Musi istnieć system kontroli społecznej, stwierdził jeden z autorów polskiego ustroju samorządowego Jerzy Regulski w wywiadzie udzielonym Gazecie Wrocławskiej w 2010 r. Aby mieszkańcy wiedzieli czym jest samorząd, muszą znać swoje prawa i egzekwować je, także w formie społecznej kontroli władzy.

Poważne traktowanie mieszkańców

W czasie wszystkich spotkań podkreślaliśmy znaczenie świadomości swoich praw przez mieszkańców, uwzględniania ich głosu w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw publicznych. Jedną z kluczowych spraw podejmowanych przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) jest prawo do informacji, zapisane w art. 61 Konstytucji. Przysługuje ono każdemu obywatelowi i obywatelce. Udostępnianie informacji publicznych w tym szczególnie dotyczących gospodarki finansowej samorządów umożliwia społeczną kontrolę władzy. Kontrolując swoje władze obywatele włączają się w życie gminy w jeden z najbardziej aktywnych sposobów.

Którą drogą do samorządu?

W 2012 roku informując o prawach mieszkańców spotykaliśmy się wspólnie na wielu wydarzeniach. Dziękujemy za Państwa obecność i pytania! O funduszu sołeckim i prawach mieszkańców rozmawialiśmy m.in.:

W maju podczas XI Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie, pt. organizacje, samorząd, razem czy osobno?

maroz_fundusz_solecki_sllgo_2012_watchdog_foi_45qf

Zenon Michajłowski, członek Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich przy stanowisku SLLGO, Maróz 2012.

Na wiosnę oraz jesienią zebraliśmy się również w gronie uczestników i uczestniczek akcji Masz Głos Masz Wybór zainteresowanych funduszem sołeckim. Oprócz dwóch warsztatowych spotkań stacjonarnych w Warszawie, w ramach akcji odbyło się również kilkanaście lokalnych spotkań dotyczących funduszu sołeckiego w całej Polsce.

Odwiedziliśmy m.in.: Grzmiącą (woj. zachodniopomorskie), Żukowo (woj. pomorskie), Lubiewo i Dobrzyń nad Wisłą (woj. kujawsko-pomorskie), Bełżec i Ostrówek (woj. lubelskie), Działoszyn (woj. śląskie), Winnicę i Starą Białą (woj. mazowieckie) oraz Łomżę (woj. podlaskie). Dziękujemy naszym uczestnikom i uczestniczkom za zaproszenia oraz inspirujące rozmowy! Wywiady z uczestnikami listopadowego spotkania: sołtysami i sołtyskami, mieszkańcami sołectw pojawią się wkrótce na naszej stronie internetowej.

Informacje o możliwości uczestniczenia w 2013 roku w akcji Masz Głos Masz Wybór w działaniach dotyczących funduszu sołeckiego opublikujemy w lutym.

Do samorządu staraliśmy się również dotrzeć współorganizując 10 października br. w parlamencie Klub Samorządowca. Tematem rozmów był budżet obywatelski, którego jedną z form jest fundusz sołecki.

Program dostępny jest tutaj, relacja na stronie Senatu dostępna jest tutaj.

Od czerwca do września br. zorganizowaliśmy również regionalne konferencje dotyczące funduszu sołeckiego. Wydarzenia objął swoim patronatem Minister Administracji i Cyfryzacji. Spotkania odbywały się w Urzędach Wojewódzkich w Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Olsztynie (dodatkowo w Ełku), Rzeszowie i Szczecinie.

Klikając na poniższą fotografię uruchomisz krótki film ze spotkania w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Najważniejszą formą naszej aktywności było uczestnictwo w spotkaniach w gminach i sołectwach.

Klikając na poniższą fotografię uruchomisz krótki film ze spotkania o funduszu sołeckim w gminie Stara Biała (woj. mazowieckie).

Odwiedź stronę sołectwa Rębiszów (woj. dolnośląskie) dostępną tutaj i zobacz ile osiągnął sołtys, rada sołecka oraz mieszkańcy. Mieliśmy przyjemność dwukrotnej wizyty w sołectwie. Gratulujemy aktywności sołtysa Piotra Cybulskiego!

rebiszow_samorzad_to_my_fundusz_solecki_2lkg

fot. Andrzej Woźniak/Piotr Cybulski

Artykuł ze strony Portalu Funduszy Sołeckich – www.funduszesoleckie.pl

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *