SLLGO (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) objaśnia jak uregulowane są kwestie związane ze zwrotem środków z funduszu sołeckiego

Przedstawiamy szczegółowe informacje o procedurze zwrotu części wydatków ponoszonych przez gminy z funduszu sołeckiego.

W nawiązaniu do pytań samorządów dotyczących terminu zwrotu części kosztów poniesionych z funduszu sołeckiego, jakie wpłynęły w ostatnich dniach sierpnia 2012 r. do Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, publikujemy decyzje Ministra Finansów z 28 sierpnia 2012 r. o zwrocie części wydatków, w podziale na województwa.

Do 31 sierpnia 2012 r. na rachunki gmin wpłynęły pieniądze stanowiące zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

Procedura zwrotu części wydatków z funduszu sołeckiego

Problem zwrotu reguluje Ustawa o funduszu sołeckim. Art. 2 ust. 9 Ustawy o funduszu sołeckim traktuje: Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb zwrotu części wydatków gmin w ramach funduszu, kierując się potrzebą zapewnienia środków finansowych dla gmin.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego przewiduje, że gminy występują o zwrot części wydatków do właściwych wojewodów w terminie do 31 maja zaś zwrot części wydatków następuje na rachunek gminy w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków. Rozporządzenie dostępne jest tutaj oraz poniżej:

ministerstwo_finansow_rozporzadzenie_fundusz_solecki_7aee

 

 

Pytania SLLGO do Ministra Finansów

5 września 2012 r. SLLGO zwróciło się do Ministra Finansów z wnioskiem dotyczącym informacji publicznej w zakresie uruchomienia w 2012 roku środków na zwrot części wydatków poniesionych przez gminy z funduszu sołeckiego w 2011 r.

Ministerstwo Finansów udzieło odpowiedzi w dniu 19 września 2012 r. oraz – po otrzymaniu 21 września 2012 r. dodatkowych pytań ze strony SLLGO, ze względu na niepełną w ocenie Zarządu SLLGO informację ze strony Ministerstwa – w dniu 12 października 2012 r. Lekturę pism Ministerstwa Finansów polecamy osobom zainteresowanym procedurą zwrotu części wydatków ponoszonych przez samorządy z funduszu sołeckiego.

Pismo Ministerstwa Finansów do SLLGO z dnia 19 września 2012 r. (znak ST2-4834-68/SZH/2012/4520) dostępne jest tutaj.

Pismo Ministerstwa Finansów do SLLGO z dnia 12 października 2012 r. (znak BP 2/4130/10/2/2012/BOC-4835) dostępne jest tutaj.

Decyzje Ministra Finansów

Minister Finansów w dniu 28 sierpnia 2012 r. podjął decyzje wprowadzające zmiany w budżecie państwa – przekazując wojewodom środki stanowiące zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2011 r. Wojewodowie zobowiązani byli, zgodnie z Ustawą o funduszu sołeckim, przelać pieniądze na rachunki urzędów gmin do dnia 31 sierpnia 2012 r.

W tabeli przedstawiamy informację, kiedy wojewodowie wystąpili do Ministra Finansów o uruchomienie środków dla gmin oraz kiedy Minister Finansów podjął decyzje o wykonaniu przelewów.

 

Zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2011 r.
WojewództwoData wniosku Wojewody Data decyzji Ministra FinansówZnak wniosku WojewodyZnak decyzji Ministra Finanów
dolnośląskie13 lipca28 sierpniaFB-BP.3111.51.2012 KW.32499.2012MF/FS08/002897/5145
kujawsko-pomorskie10 sierpnia28 sierpniaWFB.I.3111.95.1.2012MF/FS08/002876
lubelskie30 lipca28 sierpniaFB-I.3112.248.2012MF/FS08/002898
lubuskie27 lipca28 sierpniaGN-V.3113.25.2012.SMar.MF/FS08/002896
łódzkie1  sierpnia28 sierpniaFN-I.3111.3.86.2012MF/FS08/002874
małopolskie14 sierpnia28 sierpniaWF-I.3111.14.6.12MF/FS08/002917
mazowieckie10 sierpnia28 sierpniaFIN-I.3111.2.2012.758MF/FS08/002872
opolskie4  lipca, 14 sierpnia (korekta)28 sierpniaFB.9.3111.1.22.2012.ASMF/FS08/002914
podkarpackie10 sierpnia28 sierpniaŚR-IV.3111.19.5.2012MF/FS08/002892
podlaskie19 lipca, 23 lipca (korekta)28 sierpniaFB-II.3111.44.2012.MSMF/FS08/002871
pomorskie11 lipca28 sierpniaFB-I.3111.235.2012.SMMF/FS08/002889
śląskie20 lipca28 sierpniaFBI.3111.199.5.2012MF/FS08/002870
świętokrzyskie26 lipca28 sierpniaFN.I.3111.1.87.2012MF/FS08/002883
warmińsko-mazurskie10 lipca, 18 lipca i 6 sierpnia (korekty)28 sierpniaFK-I.3111.1.80.2012, FK-I.3111.1.91.2012, FK-I.3111.1.106.2012MF/FS08/002881/4834
wielkopolskie20 lipca28 sierpniaIR-VIII.3113.35.2012.7MF/FS08/002878
zachodniopomorskie25 lipca28 sierpniaFB-I.3111.1.68.2012.2.MWMF/FS08/002895

 

Materiał źródłowy:

Decyzje dla wszystkich województw dostępne są w formie jednego pliku PDF TUTAJ.

Przykładowa decyzja Ministra Finansów dotycząca gmin leżących w województwie dolnośląskim znajduje się niżej.

ministerstwo_finansow_decyzja_fundusz_solecki_2012_2_rmlg

 

Artykuł ze strony Portalu Funduszy Sołeckich – www.funduszesoleckie.pl

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *