Międzynarodowe Forum Organizacji Strażniczych już 25-26 września w Warszawie!

Sieć Obywatelska Watchdog Polska oraz Fundacja im. Stefana Batorego zapraszają na międzynarodowe Forum Organizacji Strażniczych, które odbędzie się w Warszawie 25 – 26 września 2015 roku. To jedyna taka okazja, żeby nie tylko lepiej się poznać, ale i podyskutować z organizacjami z całej Europy o problemach związanych z kontrolą obywatelską oraz o narzędziach działania watchdogów. 

save the date - Watchdog Forum

Kogo zapraszamy do udziału w Forum?

Zapraszamy organizacje podejmujące działania strażnicze w zakresie dobrego rządzenia i praw człowieka. Do udziału w Forum wybranych zostanie ich około 80.

Co możesz zrobić już teraz?

  • Zarezerwować datę 25-26 września 2015 roku;
  • Zastanowić się w organizacji, o czym chcecie porozmawiać z innymi, co Was męczy, na jakie swoje pytania nie znajdujecie odpowiedzi?;
  • Pomyśleć kto z Was może przyjść na Forum – zachęcamy, aby były to osoby podejmujące decyzje, możliwy jest udział więcej niż jednej osoby z organizacji;
  • Wziąć udział w tworzeniu programu Forum, wypełniając krótką ankietę – wybierz interesujące Cię tematy stolików tematycznych, napisz, co szczególnie chcesz omówić w tym temacie i/lub zgłoś własny temat – na Twój głos czekamy do 9 sierpnia;
  • Pomyśleć, czy macie partnerów zagranicznych, z którymi prowadziliście projekt strażniczy i zgłosić nam, że chcielibyście ich zaprosić na spotkanie. Informacja w języku angielskim >> International Watchdog Forum, Warsaw September 25-26th – SAVE THE DATE!

Więcej informacji udziela: Joanna Gucman-Muż,@: joanna.gucman@siecobywatelska.pl.

UWAGA: nabór na Forum rozpoczniemy 17 sierpnia. Teraz chcemy porozmawiać z Wami o programie.

Proponujemy 15 tematów, o których naszym zdaniem warto porozmawiać podczas dwugodzinnych dyskusji przy stolikach tematycznych. Od Was chcemy dowiedzieć się:

  • które z tych tematów Was rzeczywiście interesują,
  • jakie problemy w ramach nich powinny być poruszone,
  • oraz o jakich jeszcze ważnych dla Was kwestiach chcielibyście porozmawiać z innymi watchdogami.

Prosimy zaznacz 3 najważniejsze dla Twojej organizacji tematy i skomentuj, dlaczego są ważne, jakie macie dylematy, co Was niepokoi. Zachęcamy także do proponowania nowych tematów.

Tematyka stolików (dyskusja będzie opierała się na doświadczeniu uczestniczących organizacji):

1. Komunikacja z ludźmi oraz narzędzia angażowania, czyli jak wykorzystać potencjał ludzi wokół nas?

Jak zindywidualizować komunikat dla różnych grup odbiorców? Praktyczne metody dowiadywania się kim są nasi zwolennicy, określania ich potrzeb oraz docierania do osób spoza istniejącej już grupy sympatyków. Efekty zaplanowanej komunikacji.
Podczas sesji poruszona zostanie także kwestia pojawiających się w organizacjach ludzi oferujących swoją pomoc. Czy macie pomysły jak zagospodarować ich potencjał? Jak budujecie zaufanie? Czy sami prosicie o wsparcie? Co Was powstrzymuje?

2. Wykorzystanie mediów społecznościowych w dialogu z ludźmi i decydentami.

Do czego służą Wam media społecznościowe? Z jakich konkretne korzystacie i co Wam dają? Czy Wasze media są żywe? Co robić by takie były? Co można uzyskać dzięki takiej aktywności?? Jak wykorzystać media społecznościowe do realizacji Waszej misji?

3. O stereotypach dotyczących strażników – czyli jak zmieniać wizerunek watchdoga i budować przekaz do szerokiej publiczności.

Sesja poświęcona budowaniu wizerunku organizacji strażniczych, stereotypom i uprzedzeniom, które wokół watchdogów narosły. Chcemy wspólnie z Wami zastanowić się nad tym, jaki jest obecnie obraz watchdoga oraz w jaki sposób wspólnie budować wizerunek organizacji strażniczych.
Podczas sesji będziemy też chcieli pokazać Wam nasze pomysły i dowiedzieć się, jak je oceniacie oraz powiedzieć Wam, jak moglibyście się włączyć w te działania.

4. Działania strażnicze a interesy lokalnej społeczności

Sesja poświęcona kwestiom związanym z działaniami strażniczymi realizowanymi w środowiskach lokalnych. Porozmawiamy o tym, czy i kiedy działania watchdoga wymierzone są przeciw interesom lokalnej społeczności oraz w jaki sposób budować poparcie i zaufanie lokalnej społeczności.

5. Docenić skuteczność działań strażniczych: jak planować i mierzyć zmianę społeczną?

Sesja poświęcona pytaniu, jak można mierzyć zmianę społeczną, którą chcecie osiągnąć. Czy planujecie to? Jak weryfikujecie podejmowane działania? Czy widzicie sukcesy i je świętujecie? Jak podtrzymujecie motywację w zespole i zaangażowanie zwolenników? Czy doceniacie swoje osiągnięcia? W jaki sposób je oceniacie? Jak opowiadacie o zmianie, którą wprowadzacie?

6. Sposoby przełamywania niechęci do grup mniejszościowych

Wiele organizacji nie wierzy w możliwość zdobycia zwolenników w pracy z grupami nieakceptowanymi przez większość społeczeństwa. Jednak pewne próby są podejmowane. Jak należy zacząć? Jak identyfikować przyczyny niechęci? Jak wybierać strategiczne działania i grupy do których należy się zwrócić? Do czego można – a do czego nie – przekonać ludzi?

7. Współpraca z samorządem a działalność strażnicza: kontrola vs współpraca?

Sesja poświęcona metodom pracy strażnika i dylematom z nimi związanymi. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytania, czy kontrola obywatelska i współpraca z samorządem się wykluczają oraz jaka jest rola organizacji strażniczej wobec lokalnej władzy.

8. Dylematy etyczne związane z finansowaniem działalności strażniczej przez biznes.

Sesja poświęcona finansowaniu działań watchdogów przez biznes. Porozmawiamy o etyce działań strażniczych w kontekście ich finansowania. Poruszymy kwestię relacji pomiędzy niezależnością i wartościami, którymi kieruje się organizacja, a różnymi źródłami jej finansowania. Zastanowimy się również nad alternatywnymi sposobami finansowania strażników.

9. Skuteczność a etyka. Czy w dzisiejszych czasach watchdog może korzystać z każdej okazji i skandalu medialnego do pokazania nad czym pracuje?

Sesja poświęcona dylematom związanym z sytuacjami, w których pojawia się możliwość zaistnienia ważnych dla nas zagadnień i włączenia się w ogólnopolską lub lokalną debatę publiczną. Zazwyczaj wiąże się to ze skandalami. Z jednej strony daje możliwość spopularyzowania tematu, z drugiej grozi jego upolitycznieniem. Czasem też zabranie głosu (lub nie) może być odbierane przez otoczenie jako informacja o naszych preferencjach politycznych. Jak sobie z tym radzimy? Czy organizacja strażnicza może pozwolić sobie na czarny PR? Skuteczność działania organizacji – czarny PR a wizerunek i zaufanie do organizacji strażniczej.

10. Strażnictwo vs rzecznictwo

Sesja poświęcona dylematom organizacji, które współpracują z decydentami i mają udział w podejmowanych decyzjach. Gdzie postawić granicę kompromisom, na które w związku z tym muszą się godzić? Kiedy współpraca wymaga poświęcenia zbyt wielu wartości? Czy w ogóle można poświęcać wartości? Jakie strategie przyjmują organizacje? Z jakich metod rzecznictwa i współpracy korzystają?

11. Dbanie o spójność działań organizacji

Sesja poświęcona wychodzeniu poza standardowe działania i misję organizacji. Czy i jak bardzo można wykraczać poza główną misję, popierać petycje i listy innych organizacji, angażować się w zmiany polityczne. Czy trzeba trzymać się tylko swojej tematyki? Czy osoby związane z organizacją mogą sobie „na wszystko” pozwolić jako osoby prywatne? Czy możemy pozostawić to ich indywidualnym decyzjom, czy też powinniśmy rozmawiać o tym w organizacji? Co z solidarnością i relacjami z innymi organizacjami i środowiskiem strażniczym/prawoczłowieczym?

12. Jak opowiadać o celach, osiągnięciach, metodach działania?

Sesja oparta na konkretnych doświadczeniach opowiadania o sobie. Jak organizacje tłumaczą swoje cele, co przekazują, jakimi metodami? Czy starają się dowiedzieć, co myślą o nich odbiorcy? Jak to robią i co z tego mają?

13. Edukacja w działaniach strażniczych

Często działania edukacyjne nie są zaliczane do sfery strażniczej Jednak wiele organizacji dostrzega konieczność ich podejmowania. Kogo edukujecie i dlaczego? Jak przekłada się to na realizację misji Waszej organizacji? O tym chcemy porozmawiać podczas tej sesji.

14. Jak radzić sobie z zależnościami?

Organizacje, zwłaszcza lokalne, borykają się z tym, że trudno im zaangażować ludzi do działania oraz skłonić do jawnej deklaracji poparcia. Ludzie są zbyt zależni od instytucjonalnych i lokalnych decydentów. Czy strażnikom udaje się przełamywać strach własny i innych osób? Czy są w stanie zgromadzić wokół siebie ludzi? Jak to robią? Jakie rozwiązania udało się im wypracować? To tylko niektóre z pytań, na które spróbujemy znaleźć odpowiedź w czasie tej części spotkania.

15. Otwarte dane, narzędzia internetowe i źródła informacji

Sesja przedstawiająca narzędzia internetowe gromadzące dane niezbędne w działalności strażniczej. Porozmawiamy jak z tych repozytoriów korzystać i co można w nich znaleźć.

A teraz czas na Twój temat! Czy czujesz potrzebę porozmawiania z organizacjami o czymś jeszcze? Jeśli tak, napisz nam o tym w ankiecie i zostaw swój telefon/e-mail, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Wypełnij naszą krótką ankietę już teraz! Na Wasze głosy czekamy do 9 sierpnia.


Forum jest realizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

Obywatele dla demokracji

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *