Dlaczego dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie nie chce odpowiadać na anonimowe wnioski?

Mecenas Włodzimierz Łyczywka, dziekan ORA w Szczecinie, nie odpowiada na anonimowe wnioski, ponieważ nie ma na to czasu. Czy to wystarczający powód?

see-1019991_1920
www.pixabay.com

 

Samorząd adwokacki, jak każdy samorząd zawodowy, jest zobowiązany ustawą do udostępniania informacji publicznej. Tymczasem do naszej poradni prawnej (www.porady.siecobywatelska.pl) zgłosiła się osoba, która wysłała do ORA w Szczecinie anonimowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby przypadków zwolnień z tajemnicy adwokackiej. Otrzymała od jego dziekana ORA następującą odpowiedź:

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie informuje, iż nie posiada takich danych .

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku danych osoby, która prosi o informacje nie będziemy udzielać odpowiedzi.

Dziekan ORA

Adw. Włodzimierz Łyczywek

Interwencja Sieci Watchdog

Wysłaliśmy do dziekana ORA w Szczecinie pismo. Podkreśliliśmy w nim, że:

  • w świetle obowiązującego prawa niezasadne jest stanowisko dziekana dot. nieodpowiadania na anonimowe wnioski o udostępnienie informacji publicznej, adresowane do ORA w Szczecinie,
  • zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej, a od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust. 2 ustawy),
  • dla rozpatrzenia wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie ma znaczenia tożsamość osoby wnioskującej. Jest to konieczność irrelewantna w przypadku rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, o ile w sprawie adresat wniosku nie zamierza odmówić – w formie decyzji administracyjnej – udostępnienia informacji publicznej,
  • do skutecznego złożenia wniosku nie jest konieczne podanie przez osobę wnioskującą danych ją identyfikujących, w tym m.in. imienia i nazwiska,
  • postępowanie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej nie jest ogólnym postępowaniem administracyjnym, jest natomiast postępowaniem swoistym, uproszczonym i odformalizowanym, w którym w sposób szczególny uregulowano pismo inicjujące, tj. wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który może być anonimowy,
  • nieodpowiadanie na wnioski anonimowe, oprócz tego, że nie znajduje oparcia w obowiązującym prawie, narusza istotę prawa do informacji, gdyż może to doprowadzić do sytuacji, że niektóre z wnioskujących osób mogą odstąpić od korzystania z przysługującego im prawa ze względu na barierę formalną, postanowioną przez adresata wniosku.

Na końcu pisma wyraziliśmy zaniepokojenie zapowiedzią nieodpowiadania na wnioski anonimowe m.in. z tego powodu, że adwokatura jest powołana m.in. do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich (art. 1 ust. 1 Prawa o adwokaturze), a takim prawem jest prawo do informacji. Zaapelowaliśmy o odstąpienie od zapowiadanego nieudzielania odpowiedzi na anonimowe wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

„Wszelkie rozważania w tym zakresie kończą się na zdrowym rozsądku”

Mec. Włodzimierz Łyczywek odpisał w sposób następujący:

Nie podzielam poglądów Państwa tylko w zakresie odpowiadania na anonimowe pisma dlatego, iż wszelkie rozważania w tym zakresie kończą się na zdrowym rozsądku. Gdybym miał odpowiadać na anonimowe pisma, to zamiast wykonywać – niemalże społecznie – swoją funkcję, zmuszony byłbym zatrudnić wielu dodatkowych pracowników celem odpowiadania na e-maile, które w większości są spamem”

Łyczywek odpowiedź (1)

Skarga do Okręgowej Rady Adwokackiej

Wysłaliśmy skargę na dziekana do Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Zwróciliśmy uwagę, że jego stanowisko nie wynika z litery prawa.

aktualizacja: Otrzymaliśmy od Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie odpowiedź na złożoną skargę. Adwokaci uznali, że odpowiedź dziekana była prawidłowym działaniem.

Wszystkich tych, którzy nie otrzymali odpowiedzi na anonimowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zachęcamy do zgłaszania spraw w naszym internetowym systemie porad prawnych: www.porady.siecobywatelska.pl

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. Szczecin

    Ten człowiek utracił mandat do piastowania swojej funkcji.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *